Data Anunț Document
2024.06.17. Rezultat probă interviu la concursul pentru ocuparea postului de muncitor din cadrul Centrului Cultural Vigadó  
2024.06.12. Rezultat probă practică la concursul pentru ocuparea postului de muncitor din cadrul Centrului Cultural Vigadó  
2024.06.12. Aviz mediu / locuinte ANL  
2024.06.07. PUZ / locuinte individuale  
2024.06.07. PUZ / bloc ANL  
2024.06.03. Înștiințare modificare data probei practică / anunț angajare la Centrul Cultural Vigadó  
2024.05.31. Rezultat selecția dosarelor – Centrul Cultural Vigadó – muncitor  
2024.05.28. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2024.05.28. Anunț angajare – muncitor calificat / electrician la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
 
 
2024.05.16. Post vacant / Centrul Cultural Vigadó – muncitor  
 
2024.05.13. Rezultat final concurs – Centrul Cultural Vigadó – post recuziter  
2024.05.10. Rezultat probă scrisă – Centrul Cultural Vigadó – post recuziter  
2024.05.10. Rezultat interviu – Centrul Cultural Vigadó – post recuziter  
2024.04.30. Rezultat selecția dosarelor – Centrul Cultural Vigadó – post recuziter  
2024.04.29. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2024.04.25. Atribuire parcare tip resedinta / diverse  
2024.04.18. Proces verbal – Garda Nationala de Mediu  
 
2024.04.15. Post vacant / Centrul Cultural Vigadó – post recuziter  
2024.04.15. Racordare la conductele de gas / documente necesare  
 
2024.04.11. Înscriere cu adresa de reședință în Registrul Electoral Național  
 
2024.03.27. Rezultat final – examen de promovare în grad profesional  
2024.03.27. PUZ – construire locuinte ANL  
2024.03.26. Proces verbal – proiecte culturale si de sport  
2024.03.26. Rezultat final concurs – sudor la SPL Târgu Secuiesc  
2024.03.26. Atribuire parcare tip resedinta / str. 1 Decembrie si Libertatii  
2024.03.20. Atribuire parcare tip resedinta / str. Margaretei  
2024.03.14. Rezultat selecția dosarelor – promovare în grad profesional  
2024.03.11. Rezultat selecția dosarelor – sudor la SPL Târgu Secuiesc  
2024.03.08. Atribuire parcare tip resedinta / str. Gradinitei si Libertatii  
2024.03.06. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2024.02.27. Conducte de gaz – Săsăuşi și Tinoasa  
2024.02.23. Examen de promovare în grad profesional  
2024.02.23. Anunț angajare – muncitor calificat-sudor la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
 
 
2024.02.22. Regulament de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  
 
 
 
 
2024.02.19. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2024.02.13. Rezultat final / Centrul Cultural Vigadó – post manipulant  
2024.02.12. PH buget Parcuri Industriale SRL  
 
 
2024.02.12. Rezultat interviu / Centrul Cultural Vigadó – post manipulant  
2024.02.12. Anunț licitație teren  
2024.02.12. Anunț PH aderare AS Angustia  
2024.02.07. Rezultat probă scrisă la examenul de promovare în grad profesional  
2024.02.07. Rezultat interviu la examenul de promovare în grad profesional  
2024.02.06. Proba practica / Centrul Cultural Vigadó – post manipulant  
2024.02.06. Anunţ depunere cerere de finanțare pentru organizarea evenimentelor sportive, culturale și de tineret pentru anul 2024  
 
 
 
2024.01.31. Rezultat selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional  
2024.01.30. Rezultat selecția dosarelor / Centrul Cultural Vigadó – post manipulant  
2024.01.16. Raport anual al comisiei paritare pentru anul 2023  
2024.01.16. Proiect de hotarare: buget  
 
 
 
2024.01.15. Post vacant / Centrul Cultural Vigadó – post manipulant  
2024.01.15. Preluarea parțială ca venit a excedentelor  
 
2024.01.15. Aderare Asociația „Orașe Energie în România”  
 
2024.01.11. Raport anual cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită în cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc în anul 2023  
2024.01.09. Examen de promovare în grad profesional al unui funcționar public de execuție  
2024.01.03. Ordinea de prioritate pentru obţinerea de locuinţe  
2024.01.03. Familii numeroase – tabel nominal  
2023.12.22. Rezultat probă interviu și practică – Centrul Cultural „Vigadó”  
 
2023.12.18. Rezultat selecția dosarelor plasator sală – Centrul Cultural Vigadó  
2023.12.13. Proiect hotărâre ROF  
 
2023.12.11. Rezultat selecția dosarelor concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de șofer la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
2023.12.11. Evenimente în aer liber pentru anul 2024  
2023.12.08. Regulament privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc  
2023.12.04. Post vacant plasator sală – Centrul Cultural Vigadó  
2023.11.23. Post vacant șofer la SPL  
 
 
2023.11.22. Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual  
2023.11.21. Teren pentru tineri str. Fortyogó  
2023.11.16. Atribuire parcare tip reședință – diverse  
2023.11.15. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.11.14. Rezultat selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual  
2023.11.10. Rezultat la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor vacante de șofer și îngrijitor la SPL Târgu Secuiesc  
2023.11.07. Examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual  
2023.11.07. Centralizator la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat-sudor la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
2023.11.07. Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat-sudor la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
2023.11.07. Rezultat probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat-sudor la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
2023.11.03. Acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Tg. Secuiesc în AQUACOV / proiect de hotărâre  
 
2023.11.02. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de muncitor calificat – sudor la SPL Târgu Secuiesc  
2023.10.30. Rezultat probă interviu – Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte la Centrul Cultural Vigadó Târgu Secuiesc  
2023.10.27. Contract – GOSP-COM SRL.  
 
2023.10.26. Rezultat probă practică – Centrul Cultural „Vigadó”  
2023.10.25. Anunț post vacant – două posturi contractuale de execuție  
 
 
2023.10.24. Atribuire parcare tip reședință – diverse  
2023.10.23. Taxe și impozite / hotărâre de consiliu  
 
2023.10.20. Rezultat selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte la Centrul Cultural Vigadó Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.10.18. Centralizator final la concursul pentru ocuparea postului contractualde regizor scenă/recuziter din cadrul Centrului Cultural “Vigadó” Tărgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.10.18. Post vacant – sudor  
 
 
2023.10.17. Depunere dosare pentru emiterea titlurilor de proprietate  
2023.10.17. Rezultat probă interviu la concursul pentru ocuparea postului de regizor scenă/recuziter din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.10.17. Anunț ADI  
 
 
 
2023.10.16. PUZ – construire garaj și depozit  
 
2023.10.13. Amplasare simbol la intrarea în localitate  
2023.10.12. Rezultat probă practică la concursului organizat pentru ocuparea funcției de regizor scenă/recuziter la Centrul Cultural Vigadó Târgu Secuiesc cu statut de teatru.  
2023.10.10. Regulament intern  
 
2023.10.06. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de regizor scenă/recuziter din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.10.05. Program rabla local – anunț important, lista participanților  
 
 
 
 
2023.10.04. Anunț post vacant: Centru Cultural Vigadó  
2023.10.04. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.10.03. Transparența veniturilor salariale  
2023.09.29. Proiect de hotărâre privind proiectul PACED  
 
 
2023.09.25. Atribuire parcare tip reședință – diverse  
2023.09.22. PUZ – Centrul Istoric Municipiul Târgu Secuiesc  
 
 
 
2023.09.22. Anunț post vacant la Centrul Cultural „Vigadó” – regizor scenă/recuziter  
 
 
2023.09.20. Înregistrare gratuită în evidențele de cadastru  
2023.09.19. Licitație lemn  
2023.09.18. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.09.11. Asociația Regio Kezdi  
 
 
 
 
 
 
2023.09.01. Zona locuințe – str. Abator nr. 57.  
 
 
 
2023.08.24. Anunț – bloc ANL sunt disponibile  
 
 
 
2023.08.23. Rezultat probă scrisă – asistent medical generalist  
2023.08.23. Rezultat interviu – asistent medical generalist  
2023.08.16. Rezultat selecția dosarelor asistent medical generalist cu grad principal  
2023.08.02. Modificare taxe hotărâre  
 
 
2023.07.31. Anunț post vacant – asistent medical  
 
 
 
2023.07.31. Atribuire parcare tip reședință – diverse  
2023.07.24. Proiecte pentru sportivi de performanță  
 
2023.07.13. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.07.11. Modificare contract de delegare  
 
 
 
2023.07.04. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a locuintelor ANL  
 
2023.06.20. Serviciul Public Local Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții contractuale  
2023.06.19. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.06.19. In atentia locuitorilor Curtilor 12, 13, 40  
2023.06.15. Licitatie Han Catrusa  
 
 
2023.06.12. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2023.06.08. PH – Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice  
 
2023.05.26. PUZ – Rosnol SRL  
 
2023.05.26. PUZ – Nexxon SRL  
 
2023.05.25. Centralizator cu rezultatul la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de referent și îngrijitor la Serviciul Public Local  
2023.05.23. Licitatie teren Curtea 62  
 
 
2023.05.23. Centralizator final la concursul pentru ocuparea posturilor de impresar artistic și muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.05.22. Rezultat probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de impresar artistic și muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.05.22. Rezultat probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de actori, regizor scenă/recuziter și muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
 
2023.05.19. Rezultat probă practică la concursul pentru ocuparea posturilor de actori, regizor scenă/recuziter și muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.05.18. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2023.05.17. Centralizator final la concursul pentru ocuparea posturilor de director și contabil-șef din cadrul Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru  
2023.05.17. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor de referenți și îngrijitor la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc  
2023.05.17. Anunț referitor la concursurile care sunt în curs de desfășurare și care pot continua  
2023.05.16. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor de impresar artistic și muncitor la Centrul cultural ”Vigadó”  
2023.05.16. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor de actori, regizor scenă/recuziter și muncitori la Centrul cultural ”Vigadó”  
2023.05.11. Post vacant – sudor și șofer  
2023.05.11. Rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de referent superior  
2023.05.09. Licitatie Han Catrusa  
 
 
2023.05.09. Rezultat probă interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent III superior  
2023.05.05. Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent III superior  
2023.05.03. Serviciul Public Local Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție  
2023.05.02. Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție  
2023.04.28. Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție  
2023.04.26. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de referent superior  
2023.04.25. Centrul Cultural „Vigadó” cu statut de teatru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții contractuale de conducere  
 
2023.04.25. Post vacant – zugrav  
 
 
2023.04.18. Post vacant – sudor  
 
 
2023.04.05. Centru  
2023.04.04. Licitatie lemn  
2023.04.03. Concurs pentru ocuparea funcției publice de referent superior  
 
 
 
2023.04.03. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2023.03.30. Rezultat probă scrisă medic specialist la cabinetul medical școlar  
2023.03.30. Rezultat probă practică medic specialist la cabinetul medical școlar  
2023.03.29. Rezultat probă scrisă la examenul de promovare în grad profesional  
2023.03.29. Rezultat probă interviu la examenul de promovare în grad profesional  
2023.03.23. Rezultat selecția dosarelor medic specialist la cabinetul medical școlar  
2023.03.23. Taxe teren KSE  
2023.03.22. Ridicare carte funciara  
2023.03.21. Rezultat selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional  
2023.03.21. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2023.03.10. Post vacant – sudor  
 
2023.03.09. PUZ – Lunga / Simon Levente  
 
2023.03.09. PUZ – str. Bem József / Siculcom SRL  
 
2023.03.08. Concurs de ocupare a postului de medic specialist în medicină de familie la cabinetul medical școlar  
2023.03.03. Cereri pentru locuinte ANL  
 
 
2023.03.01. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2023.02.28. Examen de promovare în grad profesional din cadrul Biroului Evidența Persoanelor  
2023.02.20. Licitatie teren – str. Abator  
 
 
 
2023.02.16. Atribuire parcare tip resedinta / 2  
2023.02.16. Atribuire parcare tip resedinta / 1  
2023.02.15. PH reorganizare Vigadó  
 
 
 
2023.02.15. Adunare generala Aquacov  
 
2023.02.14. Proiect de hotarare – iluminat public  
 
 
 
2023.02.13. Rezultat final al examenului de promovare în grad profesional  
2023.02.13. Rezultat probă scrisă la examenul de promovare în grad profesional  
2023.02.13. Rezultat probă interviu la examenul de promovare în grad profesional  
2023.02.07. Anunt pentru proiecte culturale si de sport  
2023.02.03. Anunt de vanzare prin licitatie  
2023.02.02. Rezultat selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional  
2023.02.02. PUZ Lunga  
2023.02.01. Licitatie lemn  
2023.01.27. Rezultate examen de promovare în grad profesional – Casa de Cultura Vigadó  
 
 
2023.01.18. Modificare HCL taxe si impozite  
2023.01.17. Licitatie mijloace  
2023.01.16. Gosp-Com SRL buget  
2023.01.16. Parcuri Industriale SRL buget  
2023.01.13. Raport anual cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită în cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc în anul 2022  
2023.01.13. Raport anual al comisiei paritare pentru anul 2022  
2023.01.13. Examen de promovare în grad profesional – Casa de Cultura Vigadó  
2023.01.13. Examen de promovare în grad profesional  
2023.01.05. Proiect de hotarare – buget 2023  
2022.12.29. Atribuire parcare de tip reședința – diferite zone  
2022.12.27. Familii numeroase – tabel nominal  
2022.12.27. Modifocare PUZ – Siculcom  
 
2022.12.27. PUZ – locuinte individuale  
 
2022.12.22. PUZ – str. Abator  
2022.12.22. Rezultat final examen de promovare pentru personalul contractual  
2022.12.19. Rezultat selecția dosarelor la examenul de promovare pentru personalul contractual  
2022.12.08. Proiect de hotarare – taxe si impozite pentru anul 2023  
 
 
 
 
2022.12.07. Organizare evenimente culturale pentru anul 2023  
2022.12.07. Examen de promovare  
2022.11.25. Raport de specialitate ADI SIMD  
 
 
 
2022.11.23. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2022.11.21. PUZ – str. Orbán Balázs  
2022.11.18. Condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată  
 
 
2022.11.16. Mandat special reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc – Covasna  
2022.11.16. Contract servicii comunitare  
2022.11.15. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2022.11.10. Inregistrare gratuita în evidențele de cadastru  
2022.11.10. In atentia persoanelor cu teren agricol – eliberarea titlurilor de proprietate parțiala  
2022.11.10. PUZ – Parc Industrial  
2022.11.08. Tanácshatározat módosítás – IFET ipari park  
 
 
2022.11.07. PUZ – str. Fehérmartok nr. 10.  
 
 
2022.11.02. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2022.10.31. PUZ – Lunga  
 
 
2022.10.31. Criterii ANL  
2022.10.31. Mandat special reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc – Covasna  
 
 
 
 
2022.10.19. HCL Plan de Mobilitate Urbana  
2022.10.18. Denumire gradinita – Bambi  
 
 
 
2022.10.18. Denumire gradinita – Bóbita  
 
 
 
2022.10.17. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2022.10.12. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2022.10.05. Rezultat – examen de promovare în grad profesional  
 
2022.10.03. Modificarea regulamentului autorizației de funcționare  
 
2022.10.03. Licitație lemn  
2022.09.30. Transparenta veniturilor salariale  
2022.09.28. Licitatie  
2022.09.26. Rezultat selecția dosarelor la examen de promovare în grad profesional  
2022.09.19. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2022.09.15. Regulament privind modul de închiriere  
 
2022.09.15. Anunț PUZ – str. Turiei  
2022.09.12. Anunț colectiv – Biroul Taxe și Impozite  
2022.09.12. Anunț program pentru sportivi profesionisti  
2022.09.09. Regulamentului de organizare și funcționare  
 
2022.09.08. PUZ – str. Szacsvai János  
2022.09.08. PUZ – sat.Lunga  
2022.09.05. Examen de promovare în grad profesional  
2022.08.29. Plan cadastral pentru sectoare  
 
 
 
2022.08.25. Desemnare  
2022.08.22. Rezultat examen de promovare în grad profesional  
 
2022.08.22. Anunt pentru sportivi de performanta  
 
 
 
2022.08.22. Anunt cadastru  
2022.08.12. Atribuire parcare de tip resedinta – diferite zone  
2022.08.09. PUZ – str. Abator / case tip unifamilial  
2022.08.09. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Rozelor  
2022.08.01. PUZ – str. Turiei / zona locuinte  
 
 
 
2022.08.01. PUZ – str. Garii nr. 49 A / parc industrial  
 
 
 
2022.07.22. Examen de promovare în grad profesional  
2022.07.12. Examen de promovare pentru personalul contractual  
2022.07.05. Atribuire parcare tip resedinta – diverse  
2022.06.30. PUZ – str. Abator / case tip unifamilial  
 
 
 
 
 
 
2022.06.30. Post vacant – 2 posturi la SPL Tg. Secuiesc  
 
 
2022.06.28. Centralizator – consilier juridic debutant  
2022.06.28. Rezultat interviu – consilier juridic debutant  
2022.06.24. Post vacant – consilier asistent la Compartimentul Urbanism  
 
 
 
 
2022.06.24. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Trandafirilor  
2022.06.24. Licitatie lemn  
2022.06.24. Rezultat probă scrisă – consilier juridic debutant  
2022.06.20. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical  
2022.06.17. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de floricultor SPL  
2022.06.17. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de consilier debutant la DAS  
2022.06.15. Post director executiv la ADI Zona Metropolitana Targu Secuiesc-Covasna  
2022.06.15. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant  
2022.06.14. Atribuire parcare de tip resedinta – Parcul Millenium  
2022.06.03. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Margaretei  
2022.06.02. Anunt post vacant – asistent medical  
 
 
 
2022.05.31. Post vacant – floricultor SPL  
 
 
2022.05.31. Post vacant – consilier debutant la direcția asistență socială  
 
 
 
2022.05.31. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Libertatii, Margaretei, Bethlen Gábor  
2022.05.31. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Turiei  
2022.05.24. Rezultat probă scrisă – arhitect-șef  
2022.05.24. Rezultat interviu – arhitect-șef  
2022.05.23. Post vacant – consilier juridic debutant  
 
 
 
 
2022.05.23. Rezultat proba scrisa – consilier principal I.  
2022.05.23. Rezultat interviu – consilier principal I.  
2022.05.19. Anunt colectiv  
2022.05.13. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de arhitect-șef  
2022.05.13. Rezultat selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de consilier principal la Compartimentul administrare domeniu public și privat  
2022.05.13. Rezultat probă scrisă la examenul de promovare al personalului contractual  
2022.05.03. Rezultat proba practica – maestru lumini in Casa de Cultura Vigadó  
2022.05.03. Rezultat proba interviu – maestru lumini in Casa de Cultura Vigadó  
2022.04.29. Anunt examen de promovare  
2022.04.27. Anunt PUZ – str. Garii  
2022.04.25. Anunt colectiv – Biroul Taxe si Impozite  
2022.04.21. Rezultat selectia dosarelor – maestru lumini in Casa de Cultura Vigadó  
2022.04.21. Anunt post vacant – arhitect sef  
 
 
 
 
2022.04.20. Anunt post vacant – consilier principal  
 
 
 
 
2022.04.14. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Ghioceilor  
2022.04.13. Anunt public – eliberare titlu de proprietate  
2022.04.08. Anunt colectiv  
2022.04.07. Anunt post vacant – maestru lumini in Casa de Cultura Vigadó  
 
 
2022.04.07. Rezultat selectia dosarelor – consilier la Compartimentul Proiecte  
2022.04.04. Anunt privind finantarea evenimentelor culturale, de sport si de tineret  
2022.03.31. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Noua / str. Randunicii  
2022.03.30. Anunt colectiv  
2022.03.30. PUZ – str. Garii  
2022.03.23. Anut post vacant – consilier in Biroul Proiecte  
 
 
 
2022.03.22. Anunt privind organizarea evenimentelor in aer liber  
2022.03.16. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Randunicii  
2022.03.10. Anunț de interes public privind recensământul  
 
 
2022.03.10. Atribuire parcare de tip resedinta – str. Gradinitei, Libertatii (zona IV)  
2022.03.09. Licitație lemn  
2022.03.08. Selectia dosarelor – consilier juridic asistent  
2022.03.01. Anunț colectiv  
2022.03.01. Atribuire parcare de tip resedinta – zonele intre str. Bethlen Gábor si Constructorilor + str. Cernatului  
2022.02.21. Atribuire parcare de tip resedinta – zonele intre str. Libertatii si 1 Decembrie 1918  
2022.02.21. Modificare regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile  
2022.02.16. Post vacant – consilier juridic asistent  
 
 
 
 
2022.02.16. Atribuire parcare de tip resedinta – mai multe strazi  
2022.02.11. PUZ Lunga  
 
 
 
 
 
 
 
2022.02.10. Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu  
 
2022.01.20. Centralizator final – post de lăcătuș/strungar și șofer la SPL Tg. Secuiesc  
2022.01.20. Rezultat interviu – post lăcătuș/strungar și șofer la SPL Tg. Secuiesc  
2022.01.18. Rezultat probă scrisă – post lăcătuș/strungar și șofer la SPL Tg. Secuiesc  
2022.01.11. Selecția dosarelor – lăcătuș și șofer la SPL Tg. Secuiesc  
2022.01.06. Rezultat după soluționarea contestației la proba de interviu – consilier debutant la DAS  
2022.01.06. Centralizator final după soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului de consilier debutant la DAS  
2022.01.04. Rezultat interviu – consilier DAS  
2022.01.04. Centralizator final cu rezultatul concursului pentru ocuparea postului de consilier DAS  
2021.12.30. Rezultat proba scrisa – consilier DAS  
2021.12.24. Anunt selectie director general – Parcuri Industriale SRL  
2021.12.23. Rezultat selecția dosarelor – consilier DAS  
2021.12.23. Post vacant – strungar/lăcătuș și șofer  
 
 
2021.12.15. Denumire institutie de invatamant  
 
 
2021.12.13. PUZ centru de educație permanentă – str. Libertatii  
2021.12.08. Post vacant de consilier debutant la DAS  
 
 
 
2021.12.06. Centralizator final cu rezultatul concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor la Biblioteca municipală  
2021.12.06. Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor la Biblioteca municipală  
2021.12.02. Rezultat proba scrisa – consilier DAS  
2021.11.26. Rezultat proba scrisa – ingrijitor la biblioteca  
2021.11.25. Rezultat selecția dosarelor – consilier DAS  
2021.11.19. Rezultat selecția dosarelor – ingrijitor la biblioteca  
2021.11.08. Post vacant de consilier la DAS  
 
 
2021.11.04. Post vacant de ingrijitor la biblioteca  
 
 
2021.11.02. Rezultat final concurs de recrutare tâmplar SPL Tg. Secuiesc  
2021.10.21. Rezultat selectia dosarelor – concurs tâmplar SPL Târgu Secuiesc  
2021.10.21. Atribuire parcare tip resedinta – str. Szabó Jenő  
2021.10.19. Proiect de hotarare – Statut mun. Tg. Secuiesc  
 
2021.10.15. Post vacant – sofer  
 
 
2021.10.12. Rezultat selecția dosarelor examen de promovare  
2021.10.08. Centralizator rezultat final – consilier juridic  
2021.10.08. Rezultat probă scrisă – consilier juridic  
2021.10.08. Rezultat probă interviu – consilier juridic  
2021.10.08. Anunt PUZ agrozootehnica  
2021.10.08. Înregistrare gratuită în evidențele de cadastru  
2021.10.08. Rezultat interviu – post vacant contabil  
2021.10.08. Rezultat interviu – post vacant paznic  
2021.10.08. Proiecz de hotarare / nomenclator stradal  
2021.10.06. Post vacant – tamplar  
 
 
2021.10.05. Rezultat probă scrisă – post vacant contabil  
2021.10.04. Rezultat probă scrisă – post vacant paznic  
2021.10.01. Atribuire parcare tip resedinta – str. Bethlen Gábor/Constructorilor  
2021.09.28. Selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic asistent  
2021.09.28. Rezultat selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de paznic la SPL Tg. Secuiesc  
2021.09.28. Rezultat selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de contabil la SPL Tg. Secuiesc  
2021.09.23. Anunt program pentru sportivi profesionisti  
2021.09.22. Concurs de promovare – Politia Locala  
2021.09.22. Atribuire parcare tip resedinta – str. Margaretei, zona II  
2021.09.14. Post vacant – contabil  
 
 
 
 
2021.09.14. Anunt de vânzare acțiuni prin negociere directă pachet de acțiuni al SC New Fashion SA  
2021.09.14. Atribuire parcare tip reședință – str. Achim Andrei și Nicolae Bălcescu  
2021.09.13. Anunt de recrutare – Parcuri Industriale SRL  
2021.09.08. Post vacant – consilier juridic  
 
 
 
 
2021.09.08. Post vacant – paznic  
 
 
2021.09.08. Anunț colectiv  
2021.09.07. Depunerea documentatiei SIDU  
2021.08.31. Rezultat promovare grad profesional  
 
 
2021.08.31. Atribuire parcare – str. Libertății, zona I și II  
2021.08.25. PUZ – Centru de educatie  
2021.08.25. PUZ – Zonă agrozootehnică  
2021.08.25. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană  
2021.08.20. Selectia dosarelor – examen de promovare  
2021.08.02. Licitație lemn  
2021.07.29. Promovare in grad profesional  
2021.07.28. Rezultat final: șef serviciu  
2021.07.28. Rezultat interviu – șef serviciu  
2021.07.26. Rezultat proba scrisă – șef serviciu  
2021.07.20. Selectia dosare: șef serviciu  
2021.07.02. Anunț post vacant – Șef serviciu  
2021.06.28. Proiecte aprobate – cultura si sport  
2021.06.21. Concurs promovare / rezultate  
 
2021.06.17. Anunt PUZ – Incubator de afaceri  
2021.06.16. Post florist: rezultat final  
2021.06.16. Post florist: rezultat interviu  
2021.06.10. Post florist: rezultat proba scrisa  
2021.06.07. Anunt steag  
 
 
 
 
 
2021.06.07. Selectia dosare: post floricultor  
2021.06.02. Promovare CIPT  
2021.06.02. Anunt public – teren agricol  
2021.05.25. Anunţ depunere cerere de finanţare pentru organizarea de evenimente sportive şi culturale pe anul 2021  
2021.05.19. PUZ str. Garii  
2021.05.19. Rezultat final: post lacatus, zidar  
2021.05.19. Rezultat proba practica: post lacatus, zidar  
2021.05.19. Rezultat proba orala: post lacatus, zidar  
2021.05.18. Hotarare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna / masuri / 6  
2021.05.18. Post vacant – floricultor  
 
 
2021.05.14. Anunț de recrutare pentru pozițiile de membri – Gosp Com  
 
 
2021.05.13. Rezultat proba scrisa: post lacatus, zidar  
2021.05.13. Hotarare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna / masuri / 5  
 
2021.05.12. Denumire strada si numerotare: str. Fortyogó  
2021.05.12. Denumire strada si numerotare: str. Pasunii  
2021.05.12. Denumire strada si numerotare: str. Melcului  
2021.05.12. Denumire strada si numerotare: str. Fortyogó 2  
2021.05.12. Denumire strada si numerotare: str. Martin Luther  
2021.05.11. Selectia dosare: post lacatus si zidar  
2021.05.10. Recensamant Agricol 2021  
2021.05.07. Oferta de vanzare – 8.  
2021.04.19. PUZ – zona Stadion, str. M. Luther  
2021.04.19. Post vacant – lacatus, zidar  
 
 
2021.04.19. Anunt etapa de incadrare – PUZ incubator de afaceri  
2021.04.19. Anunt lac agrement  
2021.04.13. Anulare concurs  
2021.04.12. str. Garii  
2021.04.12. str. Bem József  
2021.04.07. Rezultat proba scrisa – 4 posturi – Gospodaria Comunala  
2021.04.07. Oferta de vanzare – 7.  
2021.03.25. Oferta de vanzare – 6.  
2021.03.25. Oferta de vanzare – 5.  
2021.03.25. Oferta de vanzare – 4.  
2021.03.23. Somatii  
2021.03.23. Oferta de vanzare – 3.  
2021.03.22. Licitatie lemn  
2021.03.22. PH privind aprobarea bugetului general  
 
2021.03.19. Infiintare ADI: zonă metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna  
2021.03.18. Atribuire parcare tip resedinta – str. Libertatii, zona III  
2021.03.17. Oferta de vanzare – 2.  
2021.03.17. Oferta de vanzare – 1.  
2021.03.16. PUZ – str. Martin Luther  
2021.03.12. Atribuire parcare tip resedinta – str. Margaretei  
2021.03.12. Selectia dosare: 4 posturi vacante – Gosp Com  
2021.03.12. Atribuire parcare tip resedinta – str. Libertatii  
2021.03.11. Hotarare – nomenclator stradal  
2021.03.10. Atribuire parcare tip resedinta – str. Gradinitei  
2021.03.10. Atribuire parcare tip resedinta – str. Oituz  
2021.03.08. Somații  
2021.03.08. Decizii  
2021.02.23. Post vacant: 4 posturi – Gospodaria Comunala  
 
 
2021.02.19. Rezultat interviu – Compartiment Autorizatii de Constructii  
2021.02.18. Rezultat proba scrisa – Compartiment Autorizatii de Constructii  
2021.02.17. Etapa de initiere – PUZ zona servicii  
2021.02.17. PUZ – str. Fabricii  
2021.02.11. Rezultat contestatie – Biroul Evidenta a Persoanelor  
2021.02.09. Rezultat proba orala – Biroul Evidenta Persoanelor  
2021.02.09. Rezultat final – Biroul Evidenta Persoanelor  
2021.02.04. Rezultat proba scrisa – Biroul Evidenta Persoanelor  
2021.02.01. Card pentru familii numeroase – informatii  
2021.02.01. Rezultat selectie dosare – Biroul Evidenta Persoanelor  
2021.01.26. Rezultat selectie dosare – Compartiment Autorizatii de Constructii  
2021.01.18. Post vacant – Compartiment Autorizatii de Constructii  
 
 
 
 
2021.01.14. Anunț de recrutare CA SC. Parcuri Industriale SRL.  
2021.01.11. Post vacant – muncitor necalificat, baza sportiva  
 
2021.01.04. Anunt post vacant – Biroul Evidenta Persoanelor  
 
 
 
 
2020.12.21. Licitatie lemn  
2020.12.16. Anunt PUZ – lac agrement  
2020.11.27. Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgență  
 
2020.11.17. Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgență  
 
2020.11.16. Atribuire teren/parcela – str. Fortyogó  
 
2020.11.10. Dispoziție afișe electorale  
2020.11.06. Delimitare secții de votare  
2020.11.04. Raport final promovare  
2020.10.22. Atribuire locuri de parcare tip resedinta – str. Balcescu  
2020.10.22. Atribuire locuri de parcare tip resedinta – str. Bethlen Gábor  
2020.10.22. Atribuire locuri de parcare tip resedinta – str. Libertatii zona I  
2020.10.22. Atribuire locuri de parcare tip resedinta – str. Libertatii zona II  
2020.10.22. Atribuire locuri de parcare tip resedinta – str. Rozelor  
2020.10.21. Post vacant – fochist  
2020.10.19. Post vacant – 2 posturi de electrician  
2020.10.12. Anunț post vacant – Șef serviciu  
2020.10.01. Examen de promovare în grad profesional  
 
2020.09.10. Dispozitie delimitare sectii de votare  
2020.09.10. PUZ – str. Gradinii  
2020.09.04. Verificare înscrieri liste electorale complementare  
2020.08.17. Anunț – taxe şi impozite locale  
2020.07.08. Sustinerea familiilor cu trei copii  
2020.07.01. PROCEDURA privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri  
2020.05.20. In atentia locuitorilor strazii Bem József  
 
2020.05.18. Hotarare – Comitet Local pentru Situatii de Urgenta / noi masuri / 4  
2020.04.30. Hotarare – Comitet Local pentru Situatii de Urgenta / noi masuri / 3  
2020.03.23. Hotarare – Comitet Local pentru Situatii de Urgenta / noi masuri / 2  
2020.03.20. Hotarare – Comitet Local pentru Situatii de Urgenta / noi masuri  
2020.03.16. Anunt colectiv – acte administrative fiscale  
2020.03.13. Hotarare – Comitet Local pentru Situatii de Urgenta / masuri  
2020.03.12. SE SUSPENDA! Atribuire parcare – diverse  
2020.03.11. Anunt depunere proiecte culturale si de sport pentru anul 2020  
2020.03.11. PUZ – lac agrement  
2020.03.10. Rezultat contestatie – consilier asistent in Biroul Evidenta a Persoanelor  
2020.03.06. Rezultat final – consilier asistent in Biroul Evidenta a Persoanelor  
2020.03.04. Rezultat proba scrisa – consilier asistent in Biroul Evidenta a Persoanelor  
2020.03.02. PUZ – str. Garii  
2020.03.02. PUZ – str. Fortyogó  
2020.03.02. Anunț colectiv – somații  
2020.03.02. Post vacant – lacatus mecanic  
2020.01.30. Post vacant – Cabinet medical scolar, jumatate de norma  
 
 
 
 
2020.02.25. Rezultat selectie dosare – consilier asistent in Biroul Evidenta a Persoanelor  
2020.02.20. Licitatie pasuni  
2020.02.10. Invitație la consultare publică  
2020.01.30. Post vacant – consilier asistent in Biroul Evidenta a Persoanelor  
 
 
 
 
2020.01.20. Rezultat final – post ingrijitor  
2020.01.10. Atribuire parcare de tip resedinta – diverse zone  
2019.12.17. Licitatie lemn  
2019.12.16. Post ingrijitor  
2019.12.13. Rezultat final – post consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
2019.12.13. Rezultat proba orala – post consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
2019.12.13. Rezultat proba scrisa – post consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
2019.12.06. Rezultat selectie dosare – post consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
2019.12.04. Rezultat proba scrisa – post asistent medical  
2019.12.04. Organizare evenimente in aer liber, anul 2020 – anunt  
2019.11.29. Rezultat selectie dosare – asistent medical  
2019.11.19. Atribuire parcare – diverse  
2019.11.19. PUZ – str. Földi István  
2019.11.12. Post vacant – asistent medical  
 
 
 
2019.11.12. Post vacant – sef serviciu economic  
 
 
 
2019.11.08. Anunţ public privind decizia etapei de încadrare  
2019.11.08. Rezultat final – post referent la Comp. Relatii cu Publicul  
2019.11.05. Rezultat proba scrisa – post referent la Comp. Relatii cu Publicul  
2019.11.04. Rezultat selectie dosare – post referent la Comp. Relatii cu Publicul  
2019.10.22. Licitatie lemn  
2019.10.21. Data noua! – Post vacant – consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
2019.10.16. Atribuire parcare – diverse  
2019.10.16. Atribuire parcare – Randunicii / Noua  
2019.10.15. Ajutor de incalzire pentru anul 2019-2020  
 
 
 
2019.10.10. Post vacant – consilier debutant la Biroul Taxe si Impozite  
 
 
 
2019.10.10. Post vacant – referent la Comp. Relatii cu Publicul  
 
 
 
 
2019.10.10. Dispozitie – sectii de votare  
2019.10.01. Atribuire parcele str. Fortyogó  
2019.10.01. Dispozitia privind stabilirea locurilor de munca  
2019.10.01. Dispozitia privind indemnizatia de hrana  
2019.10.01. Regulament voucher  
2019.10.01. Dispozitia privind salariile de baza  
2019.09.18. Dispozitie – Afisaj electoral  
2019.09.17. Atribuire parcare tip resedinta – diverse strazi  
2019.08.26. PUZ – str. Abatorului  
2019.08.21. PH – Regulament de functionare  
2019.08.12. Atribuire locuri de parcare – diverse strazi  
2019.08.12. Atribuire locuri de parcare – strada Molnár Józsiás  
2019.08.09. PUZ – strada Bem József  
2019.07.09. Inchiriere spatiu – patinoar artificial  
2019.07.08. Post Comp. Resurse Umane – rezultate proba scrisa  
2019.07.05. Licitatie lemn  
2019.07.02. Post Comp. Resurse Umane – rezultate preselectie  
2019.06.11. Atribuire parcare – zone diferite  
2019.06.04. Testarea sistemului de înştiinţare  
2019.06.03. Anunt post – Compartimentul Resurse Umane  
 
 
 
 
2019.05.29. Atribuire locuri de parcare – zona Rozelor II  
2019.05.03. Atribuire parcare – zone diferite  
2019.05.02. Sectii de votare, Alegeri PE 2019  
2019.05.02. Locuri speciale pentru afisaj electoral  
 
2019.04.26. Anunt proiecte culturale si de sport  
2019.04.05. Decizii de impunere  
2019.04.01. Testarea sistemului de înştiinţare  
2019.03.22. Emiterea actelor administrative fiscale – 3  
2019.03.22. Emiterea actelor administrative fiscale – 2  
2019.03.20. Emiterea actelor administrative fiscale  
2019.03.18. Regulament EU: circulatia anumitor documente  
2019.03.18. Licitatie lemn  
2019.03.18. Atribuire parcare  
2019.03.05. Dispozitia primarului privind sectiile de votare  
2019.01.18. Anunt de vanzare – licitatie publica deschisa  
 
 
2019.01.14. Dispozitia primarului privind sectiile de votare  
2018.11.15. Inregistrare gratuita evidențele de cadastru și carte funciară – documente necesare pana 15 dec – prelungire  
2018.11.15. Atribuire locuri de parcare – str. Constructorului, Libertatii  
2018.11.05. Licitatie spatiu – patinoar artificial  
2018.11.05. Licitatie spatiu – sala polivalenta  
2018.10.15. Post juridic – depunerea dosarelor, rezultate  
2018.10.15. Atribuire locuri de parcare – diferite strazi  
2018.10.10. Asociatiile proprietari – ghid  
 
2018.10.10. Inregistrare gratuita evidențele de cadastru și carte funciară – documente necesare pana 15 noi  
2018.10.01. Anunt referendum – delimitare sectii de votare  
2018.09.28. Licitatie lemn  
2018.09.25. Anunt – cerere fond  
 
2018.09.12. Post juridic  
2018.09.07. Licitatie bufet patinoar artificial  
2018.09.06. Anunt pentru parinti cu copii cu dizabilitati  
2018.09.06. Atribuire parcare – diferite strazi  
2018.08.22. Post Casa de Cultura Vigadó rezultat final  
2018.08.22. Post Politia Locala rezultat final  
2018.08.09. Ocuparea functiei de Politist Local – amanare concurs  
2018.07.20. Licitatie teren Lunga – amanare  
2018.07.20. Anunt post – Vigadó, referent cultural  
2018.07.16. Anunt loc de munca – politist local  
 
2018.07.10. Vanzare teren, sat Lunga  
2018.07.09. Anunt proiecte de sport – sem. II.  
2018.06.22. Atribuire parcare – diverse strazi  
2018.06.22. Licitatie lemn  
2018.06.13. Anunț colectiv – somații  
2018.05.29. Inchiriere spatiu – patinoar artificial  
2018.05.29. Inchiriere spatiu – sala polivalenta  
2018.05.28. Anunt vanzare mijloc fix
 
Caiet de sarcini
 
 
2018.05.07. Atribuire parcare – diferite zone  
2018.04.25. Atribuire parcare – multe strazi  
2018.04.25. Post Comp. Protectia Civila – rezultat final  
2018.04.17. Rezultat selectia dosarelor pt. postul Comp. Portectia Civila  
2018.04.04. Licitatie bufet Sala Polivalenta  
2018.04.04. Licitatie bufet Patinoar Artificial  
2018.04.03. Licitatie lemn  
2018.03.22. Post Protectia Civila
 
Atributiile postului
 
 
2018.03.21. Decizii de impunere nepreluate  
2018.03.16. Anunț colectiv PJ  
2018.03.16. Decizii de impunere nepreluate  
2018.03.01. Anunt colectiv – somatii  
2018.02.19. Anunt proiecte sport si culturale  
2018.01.16. Promovare – Birou de Taxe si Impozite  
2018.01.11. Contestatie post Compartiment Protectia Civila  
2018.01.10. Atribuire locuri de parcare str. Balcescu  
2018.01.04. Arhitect sef  
2018.01.04. Secretar  
2018.01.04. Proces Verbal selectie – Protectia civila  
2017.12.20. Proces verbal – post Compartimentul Autorizatii in Constructii  
2017.12.19. Licitatie lemn  
2017.12.06. Licitatie publica str. Abatorului  
2017.12.06. Post sef birou Compartiment Protectia Civila  
2017.11.27. Post din cadrul Compartimentului Autorizații Construcții.  
2017.11.17. Post vacant bibliotecar  
2017.11.14. Atribuire parcare – str. 1 Decembrie 1918 – Libertatii zona III.  
2017.11.14. Atribuire parcare – str. Bethlen Gábor – Constructorului  
2017.10.26. Licitație publică spații Sala Polivalentă  
2017.10.24. Extindere a rețelei de alimentare cu apă  
2017.10.19. Atribuire parcare – str. 1 Decembrie 1918 – Libertatii zona III.  
2017.10.19. Atribuire parcare – str. Bethlen Gábor – Constructorului  
2017.10.10. Post Poliția Locală  
2017.10.10. Ajutor pentru incălzire, anul 2017  
2017.09.20. Post tehnician de lumini  
2017.09.14. Licitatie publica str. Primaverii nr. 11.  
2017.09.12. Post asistent medical  
2017.09.12. Post medic specialist  
2017.09.08. Concurs de proiect cu tema semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc  
2017.09.08. Atribuire teren pentru tineri  
2017.07.26. Licitatie publica str. Abatorului, nr. 6.​  
2017.07.10. Anunț pentru proiect de sport  
2017.07.03. Licitatie lemn  
2017.06.29. Anunț post Compartimentul Relații cu Publicul  
2017.06.29. Anunț post Poliția Locală  
2017.06.13. Post asistent medical  
2017.05.30. Atribuire parcare – str. Nicolae Bălcescu  
2017.05.24. Licitație publică – str. Abatorului nr. 6.  
2017.05.23. Atribuire parcare – str. Oituz  
2017.04.24. Regulament parcare cu plată – update  
2017.04.10. Agrement agroturistic sat Lunga  
2017.04.10. PUZ strada Fortyogó etapa 4  
2017.04.10. Post Compartiment Relații cu Publicul  
2017.03.31. Atribuire parcare str. Szabó Jenő  
2017.03.30. Anunț post arhitect șef  
2017.03.27. Indexarea tarifelor de salubrizare SC. Gosp-Com SRL.  
 
2017.03.22. Anunț colectiv – somații și titlu executorii  
2017.03.22. Închiriere locuințe din Liceul Gábor Áron  
2017.03.21. Modificator zonă  
2017.03.13. Regulament parcare  
 
2017.03.13. Anunț proiecte culturale și sport  
2017.03.08. Cetățean de onoare – Kosztándi Jenő  
2017.03.08. Anunț colectiv – somații și titlu executorii  
2017.03.07. Selecția membri în Consiliul de Administrație al SC. Parcuri Industriale Târgu Secuiesc SRL  
2017.02.21. Anunț post administrator public  
2017.02.21. Anunț post inginer de construcții  
2017.02.21. Anunț post fochist  
2016.12.27. Regulamentul clădirilor şi terenurilor neîngrijite  
2016.12.19. Anunt post din nou  
2016.12.06. Atribuire parcare – Str. Noua  
2016.11.22. Post instalator, sudor și fochist  
2016.11.14. Regulament – responsabilități  
2016.11.07. Încadrare teren sat Lunga  
2016.11.03. PUZ aviz mediu str. Fortyogó  
2016.10.28. PUZ str. Budai N. Antal  
2016.10.26. Post instalator  
2016.10.24. Taxe și impozite pentru anul 2017  
2016.10.24. Licitație publică – teren sat Lunga nr. 386.  
2016.10.24. Licitație publică – teren str. Matkó István nr. 14.  
2016.10.24. Licitație publică – teren str. Primăverii nr. 11.  
2016.10.03. Atribuire teren pentru tineri str. Fortyogó  
 
2016.10.03. PUZ str. Fehérmartok  
2016.09.28. PUG aviz mediu  
2016.09.28. PUZ aviz mediu  
2016.09.28. Licitație publică – teren sat Lunga nr. 386.  
2016.09.28. Licitație publică – teren str. Matkó István nr. 14.  
2016.09.28. Licitație publică – teren str. Primăverii nr. 11.  
2016.09.27. Atribuire parcare str. Rândunicii  
2016.09.21. Denumire stradă și modificare regulament parcări  
2016.09.05. Comisia de evaluare  
2016.08.22. Fişă cadru prezentare proiect – Fosta școală militară  
2016.08.17. Referent cultural  
2016.08.08. Fişă cadru prezentare proiect – mănăstirea minoriţilor  
2016.07.25. Licitație lemn  
2016.07.25. Regulament mijloace publicitare  
2016.07.25. Post Audit Intern  
2016.07.18. Post birou turism  
2016.07.18. Atribuire locuri de parcare – str. Molnár Józsiás  
2016.07.07. Cantina socială  
2016.07.01. Anunț de participare la proiect  
2016.06.13. Atribuire teren pt. tineri  
2016.05.11. Anunț colectiv – somații  
2016.05.04. Premiu de excelenta punctaj  
2016.04.27. Post medic specialist  
2016.04.27. Anunț de post vacant – referent cultural  
2016.04.20. Anunț privind decizia de expropriere pentru cauza de utilitate publică  
2016.04.08. Anunt colectiv – birou taxe  
 
2016.04.04. PUZ strada Földi István  
2016.04.04. Post arhitect sef  
2016.04.04. Post asistent medical  
2016.03.21. Expropriere str. Fortyogó  
 
2016.03.18. Denumire stradă  
2016.03.09. Anunț colectiv – somații  
2016.02.29. Atribuire parcare – str. Trandafirilor  
2016.02.29. Atribuire parcare – str. Cernatului  
2016.02.19. Anunț post biroul de informare și promovare turistică  
2016.02.16. În atenţia proprietarilor autoturismelor abandonate  
2016.02.15. Licitație lemn  
2016.02.01. Anunț pentru evenimentele organizate în aer liber 2016  
2016.01.06. Post șef de serviciu în Comp. Gospodăria Comunală  
2016.01.06. Post în biroul Comp. Informare și Promovare Turistică  
2016.01.06. Buget local pentru anul 2016  
2015.12.22. Anunț pentru proiecte culturale și de sport  
2015.12.10. Anulare majorari  
2015.11.17. Post arhitect șef  
2015.11.16. Operator de calculator secții de votare 2016  
2015.11.13. Planului Urbanistic Zonal strada Grădinii  
2015.11.09. Cetățean de onoare  
2015.11.09. Taxe  
2015.09.25. Taxe și impozite locale 2016  
2015.09.14. Caiet de sarcini adapost caini  
2015.08.20. Închiriere spaţiu sit industrial  
 
2015.08.10. Anunț  
2015.07.28. Câini fără stăpân  
 
2015.06.19. Anunţ colectiv  
2015.06.12. Anunţ steaguri proprii  
2015.05.15. Solicitării de emitere a acordului de mediu  
2015.05.13. Anunț colectiv  
2015.05.05. Consilier juridic, grad profesional asistent  
2015.03.23. Anunţ colectiv  
2015.03.17. Anunțul asociației veteranilor de război  
2015.03.06. Oferte de preț  
2015.03.03. Licitație curtea nr. 47  
2015.03.03. Licitație Sala Polivalentă  
2015.02.25. Hirdetés helyi rendőr állás betöltésére  
 
2015.02.11. Indicatori cu privire la execuţia bugetului local pe anul 2014  
2015.02.11. Anunt public (Electrica – deconectare de energie electrică în unele zone din oraş în data de 12 şi 13 februarie)  
2015.01.27. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe str. Temető, Vágóhíd, Matkó István, Barompiac şi Márton Áron)  
2015.01.27. Anunt public (Electrica – deconectare de energie electrică în unele zone din oraş)  
2015.01.23. Anunţ post şef arhitect  
2015.01.22. UPC Romania scrisoare de intenţie – dezvoltare în Tg. Secuiesc  
2015.01.09 Anunţ – manifestări în aer liber  
2015.01.06. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe str. Orban Balázs)  
2014.12.16. Rezultatele dosarelor depuse pentru postul juridic  
2014.12.12. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe str. Bem József si Fortyogó, Ruseni)  
2014.12.08. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe str. Turóczi Mózes si Tóth Sámuel)  
2014.12.03. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe str. Garii)  
2014.12.03. Anunt public (Gosp-Com Sf. Gheorghe)  
27.11.2014 Atribuire a locurilor de parcare in strada Stadion  
25.11.2014 Proiecte culturale, sport  
12.11.2014 Post juridic  
27.10.2014 Post inginer  
10.10.2014 PUZ strada Domokos  
01.10.2014 Atribuire parcare  
30.09.2014 Taxe și impozite 2015  
29.09.2014 Post arhitect  
26.09.2014 Post inginer  
08.09.2014 Atribuire parcare  
08.09.2014 PUZ  
2014.03.11. Acces pe proprietate publica  
2014.03.04. Lunga zona locuințe  
2014.02.24. Asociația pentru sănătate