Conform art. 5 alin. (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice publică anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public, așa cum se regăsesc în site, astfel:

 

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autoritații sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Raport de evaluare – legea 544, anul 2021

Raport de evaluare – legea 544, anul 2020

Raport de evaluare – legea 544, anul 2018