KSE cimer

Asociația Clubul Sportiv din Târgu Secuiesc, KSE s-a format la 15 septembrie 1912 datorită mișcării care a pornit în cadrul tineretului de elevi și meseriași. La ședința de constituire membrii i-au ales cu un vot unanim președinte KSE pe avocatul dr. Molnár Dénes, vicepreședinți pe notarul principal al orașului Séra Gyula și pe comandantul principal de poliție Mina Kálmán.

 

KSE s-a constituit cu secțiile de atletism și de fotbal. Primul meci de fotbal a avut loc la 6 octombrie al anului. La 6 august 1929 s-a întâmplat un eveniment extraordinar în viața sportivă a orașului. Dr. Sinkovits Aurél a donat lui KSE, care de șaptesprezece ani se lupta fără o bază sportivă potrivită, terenul care include și terenul de fotbal de azi cu scopul înființării unei arene sportive. Pe Dr. Sinkovits Aurél, fost medic al statului major, una din cele mai cinstite personalități ale orașului, pentru donația sa generoasă KSE a ales ca președinte de onoare veșnic al KSE, căci mulțumită lui KSE a obținut propria bază sportivă.

 

Entuziasmat, scriitorul, redactorul de ziar Földi István, cunoscută personalitate publică, în articolul de fond al numărului din 11 august 1929 al ziarului „Székely Újság” își exprimă speranța că „pe fațada de apoi a stadionului va sta ca podoabă numele lui Sinkovits, pentru amintirea veșnică și a nepoților” Din păcate, în anii dictaturii comuniste, au escamotat inscripția „Stadionul Sinkovits”, aflată pe fațada de la intrare și doar cu unsprezece ani mai târziu s-a reușit rebotezarea bazei.

 

În urma schimbării de regim din 1989 mai mulți și de mai multe ori au încercat să reformeze asociația sportivă cu un trecut mare, dar toate încercările au fost sortite eșecului, până când a ajuns în fruntea KSE Csatlós Mihály-Levente, profesor de fizică-chimie, fotbalist de odinioară. Pe o perioadă de zece ani au mai deținut funcția de președinte al KSE Debreczi Kálmán și dr. Boga Olivér.

 

La 10 ianuarie 2002 membrii au ales o nouă conducere, participanții la adunarea generală, la propunerea primarului Török Sándor, l-au ales președinte pe Derzsi Gyula, iar la propunerea lui Csurulya Zoltán, ca vicepreședinte pe Hodor Levente.

 

La această adunare generală KSE s-a lărgit cu alte secții. La cele trei deja existente – secțiile de fotbal, baschet și popice li s-au alăturat amatorii de radio și membrii cercului de șah, care funcționa în cadrul Casei de Cultură Vigadó. După un an,  la adunarea generală KSE ținută la 19 februarie 2003, au aprobat alăturarea secțiilor de alpinism și speologie, precum și a secției de atletism. KSE are în prezent paisprezece secții.

 

Istoria completă a KSE poate fi citită pe pagina web   www.kezdisport.ro .

 

Contact KSE :

Asociația Clubul Sportiv KSE

Adresă: 525400 Târgu Secuiesc, județul Covasna, Piața Gábor Áron Nr. 24.

E-mail: info@kezdisport.ro

Pagină web: www.kezdisport.ro

 

 

Datele asociației:

CUI: 13799253

Nr. Reg. Sportiv: CV/A2/00645/2002

Bank: BCR – Târgu Secuiesc

Cont bancar (IBAN): RO45RNCB0127007510990001       

 

 

Președinte KSE – Molnár Cornel

Tel.: +40 730 600 282

E-mail: info@kezdisport.ro

 

Vicepreședinte KSE  – Szabó Vincze Árpád

Tel.: +40 744 196 653

E-mail: info@kezdisport.ro

 

Secretar KSE  – Könczei Lehel

Tel.: +40 727 363 160

E-mail: info@kezdisport.ro