InfoRegio

Proiecte POR 2014-2020

SMIS 123014

Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Péter din Municipiul Târgu Secuiesc

 

Proiectul  ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Péter din Municipiul Târgu Secuiesc”, cod MySMIS 123014, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Municipiul Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 16.027.882,72 lei, din care 14.826.338,42 lei, reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 17.12.202031.10.2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de participare în învăţământul profesional şi tehnic prin modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale aferente Liceului Tehnologic Apor Peter din municipiul Târgu Secuiesc. Proiectul este elaborat astfel încât să se încadreze în obiectivele priorităţii de investiţii finanţate prin POR 2014-2020, mai precis în obiectivul specific

„Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”. Obiectivul general al proiectului va putea fi atins doar prin realizarea obiectivelor specifice de mai jos:

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional prin dotarea clădirilor Liceului Tehnologic Apor Peter cu mobilier de calitate, echipamente IT şi echipamente didactice, acestea facilitând modul de desfăşurare a activităţilor de curs şi a celor practice.
 2. Creşterea gradului de formare profesională într-unul din domeniile cu cea mai ridicată pondere a cererii potenţiale de la nivelul regiunii Centru (mecanică) prin înfiinţarea ateleriului didactic de mecanică auto şi a atelierului de lăcătuşerie şi dotarea acestora cu echipamente şi dotări care să contribuie la îmbunătăţirea modului de desfăşurare a activităţilor practice.
 3. Creşterea gradului de confort în interiorul copurilor de clădire prin realizarea de lucrări de termoizolare, respectiv eficientizarea iluminatului interior. Aceste lucrări vor contribui implicit şi la creşterea eficienţei energetice şi scăderea emisiilor de CO2, cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
 4. Adaptarea infrastructurii pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în interiorul clădirii şi înfiinţarea de grupuri sanitare destinate nevoilor acestora.

 

Rezultate asteptate

Rezultat 1

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului

Valoare la începutul implementării proiectului: 472 elevi, din care 205 fete, 267 băieţi, 2 persoane cu dizabilităţi, 0 persoane aparţinând categoriilor dezavantajate.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: păstrarea cel puţin a numărului de elevi de la începutul implementării proiectului, respectiv 472 elevi, din care205 fete, 267 băieţi, 2 persoane cu dizabilităţi, 0 persoane aparţinând categoriilor dezavantajate.

 

Rezultat 2

Categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic

Valoare la inceputul implementării proiectului: 1

Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 1


SMIS 123364

IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

 

Proiectul “ IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC”, cod MySMIS 123364, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 30.641.296,17 lei, din care 22.821.750,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.11.2014 – 30.11.2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din mun. Târgu Secuiesc, mai exact îmbunătățirea serviciilor culturale, recreative și a spațiilor publice urbane. Indeplinirea acestui obiectiv va duce la: dezvoltarea atractivității municipiului pentru locuitorii săi, cât și pentru vizitatori și navetiști, stimularea populației municipiului de a petrece timpul în aer liber, stimularea deplasării nemotorizate (pe jos sau cu bicicletă), stimularea implicării locuitorilor în activități culturale, care vor contribui la dezvoltarea relațiilor interpersonale, dezvoltarea capacității de integrare, mai ales pentru persoanele care provin din grupuri vulnerabile și creșterea numărului de vizitatori anuali. Implementarea prezentului proiect conduce la creșterea standardelor de viață în cadrul mun. Târgu Secuiesc prin îmbunătățirea ofertei culturale datorită înființării Centrului Cultural, prin îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru locuitorii municipiului prin crearea unui spațiu verde prin amenajarea parcului. In vederea asigurării dezvoltării echilibrate și pentru creșterea atractivității mun. Târgu Secuiesc prezentul proiect are o abordare integrată a problemelor și propune o abordare integrată la nivelul soluțiilor identificate.

 

Acest aspect este reflectat de faptul că proiectul urmărește concomitent îmbunătățirea serviciilor culturale precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din mun. Târgu Secuiesc, ceea ce va conduce la îmbunătățirea vieții locuitorilor în general. Proiectul prezent, datorită abordării integrate va soluționa simultan mai multe cerinte și necesitățti ale populației din mun. Târgu Secuiesc: lipsa unor servicii culturale adegvate, lipsa unor spații verzi/parcuri la standarde europene, cu impact pozitiv asupra atractivității localității, a standardelor de viață, asupra migrării locuitorilor către centre urbane mai dezvoltate, etc. Caracterul integrat este demonstrat de investițiile din cadrul categoriei de activitați A (Centrul cultural) și din cadrul categoriei de activități de tip B (Inființarea parcului).

 

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectiv specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Astfel prin modernizarea clădirii publice și reamenajarea spațiului verde degradat, proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Modernizarea unei clădirii publice și înfiintarea unui centru cultural în mun. Târgu
 2. Construirea unui parc / spațiu verde prin reamenajarea unui teren degradat în mun. Târgu
 3. Creșterea atractivității mun. Târgu Secuiesc prin îmbunătățirea serviciilor culturale și îmbunătățirea spațiului verde public, oferindu-le locuitorilor posibilități de petrecerea unui timp liber de calitate, de recreere, activități care conduc la dezvoltarea relațiilor interpersonale și educație extrașcolară.

 

Rezultate asteptate

 1. Număr clădiri publice modernizate în cadrul prezentului proiect: la inceputul implementării proiectului: 0 și la finalul implementării proiectului: 1
 2. Suprafata spații verzi reabilitate: la inceputul implementării proiectului: 0 și la finalul implementării proiectului: 947 mp
 3. Numărul persoanelor care beneficiază de modernizarea clădirii publice și a zonei verzi, valoare estimată la începutul și la finalul implementării proiectului:
 • Valori centru cultural: la începutul implementării proiectului: 0 și la finalul implementării proiectului: 491 (Anul 2011, INS)
 • Valori parc: la începutul implementării proiectului: 0 persoane și la finalul implementării proiectului 18.491, în anul 2011( locuitorii Târgu Secuiesc, conform INS)

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, anul 2011


SMIS 112510

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – SPITAL TÂRGU SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE

 

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC SPITAL TÂRGU SECUIESC SECȚIA CHIRURGIE”, cod MySMIS 112510, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este în curs de implementare de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 2.899.164,99 lei, din care 2.874.912,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă care este compus din 2.394.802,04 lei contribuția UE și 422.612,12 lei contribuția națională. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.02.2016 – 31.12.2019. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exterioare, izolarea termică a plăcii de sol, izolarea termică a plăcii de terasă și a planseului peste parter).
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – 56 de panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unui sistem de ventilare ținând cont de etanșeitatea ridicată asigurată de tâmplării. Sunt prevăzute instalații de ventilare în vederea asigurării volumului de aer necesar în încăperile pentru specificul de spital conform claselor de încăperi aferente.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut.
 5. Reabilitarea grupurilor sanitare.

 

Rezultate asteptate

 1. Reducerea consumului de energie totală în clădirea reabilitată, cu 528.984,7KWh/an, în urma investiției.
 2. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 117,50 To CO2 în anul 2016 la 43,90 To CO2 după finalizarea proiectului.
 3. Reducerea Consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 737.256,90 KWh/an din anul 2016 la 208.272,20 kWh/an după finalizarea proiectului.
 4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016: 63,40 tep, iar la finalizarea proiectului 17,90 tep.
 5. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 426,20 kWh/m2/an respectiv 128,40 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire racire anul 2016: 300,4 kWh/m2/an, respective 56,7 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 6. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 57.457,1kWh/an la finalizarea proiectului, din care:
 • pentru încălzire racire în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 0,00 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 20.803,40 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • electric: în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 36.653,70 kWh/an la finalizarea proiectului.

SMIS 115160

CREŞTEREA EFICINŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK

 

Proiectul “CREŞTEREA EFICINŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK”, cod MySMIS 115160, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 1.956.400,08 lei, din care 1.816.931,06 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 03.02.2016 – 31.01.2021. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exteriori, izolarea termică a plăcii de peste etaj, izolarea termică a plăcii de sol).
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – 40 panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unor unitați cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de pâna la 89%, întroducând aer preîncalzit fără consum de energie.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut (led).
 5. Reabilitarea sistemului de încălzire cu schimbarea utilajelor din centrala termică existentă, inclusiv montarea pe radiatoare capete termostatice.

 

Rezultate asteptate

 1. Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea reabilitată, de la 446.671,70 kWh/an în anul 2016 la 110.900,00 kWh/an în urma realizării investiției.
 2. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 74,6 To CO2 în anul 2016 la 22,4 To CO2 după finalizarea proiectului.
 3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016 : 38,4 tep, iar la finalizarea proiectului 9,5 tep.
 4. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 353,4 kWh/m2/an respectiv 79,3 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 228,2 kWh/m2/an respectiv 54,1 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 43666,6 kWh/an la finalizarea proiectului, din care: – pentru încălzire răcire în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului. – pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 22254,1 kWh/an la finalizarea proiectului. – electric: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 21412,5 kWh/an la finalizarea proiectului.
 6. 39,37% din totalul consumului anual de energie primară (kWh/an) după implementarea măsurilor este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

SMIS 115076

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I – VIII TURÓCZI MÓZES

 

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I – VIII TURÓCZI MÓZES”, cod MySMIS 115076, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 2.520.059,43 lei, din care 2.333.578,44 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 03.02.2016 – 31.01.2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exteriori, izolarea termică a plăcii peste ultimul etaj, izolarea termică a plăcii de sol, izolarea termică a plăcilor în consolă).
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – 78 buc. panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unei unități cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de pâna la 70%, întroducând aer preîncălzit fără consum de energie.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut.

 

Rezultate asteptate

 1. Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea reabilitată, de la 535.455,40 kWh/an în anul 2016 la 239.783,10 kWh/an, în urma realizării investiției.
 2. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 88,2 To CO2 în anul 2016 la 42,1 To CO2 după finalizarea proiectului.
 3. Reducerea Consumului anual de energie primară în clădirea reabilitată cu 295.672,30 kWh/an după finalizarea proiectului.
 4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016 : 46,1 tep, iar la finalizarea proiectului 11,7 tep.
 5. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 223,7 kWh/m2/an respectiv 61,8 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 174,4 kWh/m2/an respectiv 61,8 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 6. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 103.525,30 kWh/an la finalizarea proiectului, din care:
 • pentru încălzire răcire în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 70.712,9 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • electric: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 32.812,4 kWh/an la finalizarea proiectului.

 

7. 76,02% din consumul total de energie primară (kWh/an) va fi asigurat din surse regenerabile de energie.


SMIS 113354

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIȚA CSIPKERÓZSIKA

 

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIȚA CSIPKERÓZSIKA”, cod MySMIS 113354, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 1.090.094,86 lei, din care 1.013.944,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 03.02.2016 – 31.12.2019. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exterioare, izolarea termică a plăcii de peste etaj, izolarea termică a plăcii de sol, izolarea termică a planseului de peste subsolul tehnic, izolarea termică a plăcilor în consolă).
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unei unitați cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de pâna la 70%, întroducând aer preîncălzit fără consum de energie.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente cu unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut.

 

Rezultate așteptate

 1. Reducerea consumului de energie totală în clădirea reabilitata, cu 175317.9 KWh/an, în urma investiției.
 2. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 45,3 To CO2 în anul 2016 la 13,9 To CO2 după finalizarea proiectului.
 3. Reducerea Consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 241.636,4 KWh/an din anul 2016 la 66.318,5 kWh/an după finalizarea proiectului.
 4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016 : 21,4 tep, iar la finalizarea proiectului 5,7 tep
 5. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 390,5 kWh/m2/an respectiv 100,8 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 338,2 kWh/m2/an respectiv 74,5 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 6. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 16378,7 kWh/an la finalizarea proiectului, din care:
 • pentru încălzire răcire în anul 2016:   0 kWh/an respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 6893,5 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • electric: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 9485,2 kWh/an la finalizarea proiectului.

 

7. Procent de energie regenerabilă utilizată din totalul de energie consumată, după implementarea proiectului: 28,21%


SMIS 115370

CREŞTEREA EFICINŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ȘCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA

 

Proiectul “CREŞTEREA EFICINŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ȘCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA”, cod MySMIS 115370, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 1.243.467,06 lei, din care 874.305,04 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.01.2016 – 31.01.2021. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în școlii Jakabos Ödön din Lunga, municipiul Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exteriori, izolarea termică a plăcii de sol, izolarea termică a planseului de peste parter), izolarea termică a fațadei – parte vitrată
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unei unități cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de până la 89%, introducând aer preîncălzit fără consum de energie.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut (led).
 5. Reabilitarea termică a sistemului de încălzire, prin înlocuirea rețelei de distribuție, remontarea corpurilor de încălzire refolosibile, montarea pe radiatoare de capuri termostatice, respectiv reechiparea centralei termice.

 

Rezultate așteptate

 1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 4,1 To CO2 în anul 2016 la 2,3 To CO2 după finalizarea proiectului;
 2. Reducerea Consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 30702,4 KWh/an din anul 2016 la 7888,6 kWh/an după finalizarea proiectului.
 3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016 : 8,8 tep, iar la finalizarea proiectului 3,8 tep.
 4. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 355,3 kWh/m2/an respectiv 150,6 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire răcire anul 2016: 316,1 kWh/m2/an respectiv 140,1 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 3.473,00 kWh/an la finalizarea proiectului, din care:- pentru încălzire răcire în anul 2016: 0 kWh/an, respectiv 0 kWh/an la finalizarea proiectului. – pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 1.451,10 kWh/an la finalizarea proiectului. – electric: în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 2.022,00 kWh/an la finalizarea proiectului;
 6. 44,02% din total consum de energie primară (kWh) după implementarea proiectului va fi realizat din surse regenerabile de energie.

SMIS 121263

CONSTRUIREA ȘI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIA
TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ – GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

 

Municipiul Târgu Secuiesc a semnat în data de 18.06.2019 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, cod SMIS 121263. Proiectul „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, cod MySMIS 121263, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Secuiesc având o valoare totală de 3.952.425,42 lei, din care 2.813.972,91 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (2.440.690,80 lei din FEDR și 373.282,11 lei din bugetul național) și 1.138.452,51 lei reprezintă contribuția municipiului Târgu Secuiesc (cofinanțarea la cheltuielile eligibile și valoarea neeligibilă a proiectului).

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.06.2019 – 31.05.2022. Proiectul propune îmbunatățirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 80 de copii preșcolari din Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna
 • Construirea și dotarea unei grădinițe cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna

 

Rezultatele asteptate

 • Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 80;
 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: grădiniță cu program prelungit (învățământ preșcolar): 1

SMIS 122671

AMENAJARE INCUBATOR PENTRU AFACERI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

 

Proiectul “ AMENAJARE INCUBATOR PENTRU AFACERI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC”,                              cod MySMIS 122671, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 2.618.439,49 lei, din care 1.485.312,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.04.2018 – 30.06.2022. Obiectivul general al proiectului este înfiinţarea unui incubator de afaceri în domeniul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, prin oferirea de sprijin pentru întreprinderi mici si mijlocii, respectiv închirierea spaţiului la un preţ avantajos şi asigurarea echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.06.2019 – 31.05.2022. Proiectul propune îmbunatățirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reconversia imobilului existent în incubator de afaceri, se referă la reconversia unei clădiri de pe teritoriul Municipiului Târgu Secuiesc pentru a oferi spațiu pentru birouri, care vor fi ocupate de intreprinderi mici și mijlocii din sectorul Tehnologia Informației și Comunicațiilor.
 2. Rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea proiectului să fie minim 50%, sprijinul oferit de către incubator firmelor trebuie să se concretizeze în rezultate satisfăcătoare de aceea este stabilit minim 50%.
 3. Gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie 70%, este important ca acest incubator să fie exploatat la un nivel maxim pentru a crește competitivitatea intreprinderilor mici și mijlocii din Municipiul Târgu Secuiesc.

 

Rezultate asteptate

 1. Înființarea unui incubator de afaceri funcțional în Municipiul Târgu Secuiesc, prin reconversia unui imobil existent.
 2. Să ajungem la o rată de supravietuire de 50% a firmelor incubate la 3 ani de la finalizarea investiției.
 3. Să ajungem la o rată de ocupare de 70% a incubatorului de afaceri inființat la 2 ani de la finalizarea proiectului.

SMIS 123713

EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUN. TG. SECUIESC

 

Proiectul “ EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUN. TG. SECUIESC”, cod MySMIS 123713, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 10.678.052,24  lei, din care 10.453.923,15 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 20.01.2016 – 31.05.2022. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatățirea infrastructurii sanitare, conducând la creșterea calității serviciului de sănătate în clădirea ambulatoriului din Municipiului Târgu Secuiesc.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.06.2019 – 31.05.2022. Proiectul propune îmbunatățirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea cladirii existente a ambulatoriului de specialitate.
 2. Extindere cu corp nou de cladire complet dotat si reorganizarea funcþionala a întregului ansamblu, adoptând funcþiunile noi (cabinete medicale pentru consultaþii de specialitate, camere pentru tratamente pentru 6-8 cabinete, dupa necesitaþi, sterilizare strict necesara pentru instrumente medicale utilizate în cadrul policlinicii etc.).
 3. Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Târgu Secuiesc cu aparatura moderna, necesara pentru desfasurarea activitaþii medicale.
 4. Dotarea cladirii ambulatoriului cu o instalaþie (colectoare solare) pentru prepararea apei calde menajere dintr-o sursa regenerabila

 

Rezultate asteptate

 1. Un proiect depus și un contract de finanțare semnat.
 2. Clădirea ambulatoriului din Municipiul Târgu Secuiesc extinsă și reabilitată.
 3. Ambulatoriu dotat cu aparatură medicală de specialitate.
 4. Ambulatoriu prevăzut cu sistem de producere a apei calde menajere din sursa regenerabilă (colectoare solare).

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

InfoRegio