A helyi adók és illetékek a következők:

a.) épületadó

b.) telekadó

c.) szállítóeszközökért tartozott illeték

d.) bizonyítványok, véleményezések és engedélyek kibocsátási illetéke

e.) reklám- és hirdetőeszköz-használati illeték

f.) látványossági adó;

g.) szállodailleték

h.) speciális illetékek

i.) természetes személyeknek rendőrségi vagy más szerv által kirótt büntetések

j.) jogi személyeknek a közutakon történő kihágásokért kirótt büntetések

 

Adóbefizetési határidők:

– első félévi adó befizetésének határideje: március 31.

– második félévi adó befizetésének határideje: szeptember 30.

 

A határidők utáni befizetés esetében napi 0,1 százalákos késedelmi kamat számolódik.

 

Letölthető dokumentum

Helyi adók 2014

Helyi adók 2016

Helyi adók 2017

Helyi adók 2017- melléklet

 

Adókedvezmény 2015

 

1.) 50 százalékos adókedvezményben részesülnek az öregségi nyugdíjasok, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 615 lejt

2.) Lakóházakon történő külső javításokra (nyílászárók cseréje, külső fal javítása, tetőjavítás)

3.) I. és II-es fokozatú rokkantnyugdíjasoknak 100 százalékos adókedvezmény (lakóház és a körülötte levő területre)

 

Bármilyen információért adó és illeték ügyben érdeklődni lehet naponta 9 – 15 óra között az Adó- és Illeték Irodában, a hivatal 2-es számú irodájában, telefonon a 0267/361 974-es, 129-es belső számon.

 

Épületadó-felmentés természetes személyek részére:

A 2015-2016-os évre is lehet igényelni az épületadó-felmentést. Ehhez a Polgármesteri Hivatal iktatójába szükséges benyújtani egy kérést, amelyben az adófizető kéri az adó felmentését a 2015-2016-os évre épületjavítás céljából.

 

A következő külső javítások tartoznak a munkálatokba:

– külső nyílászáró kicserélése

– tetőszigetelés tömbházak esetében

– tetőjavítás

– külső szigetelés

– külső fal javítása

– lépcsőfeljárat javítása

 

Olyan munkálatokra kérhető az adófelmentés, amelyre nem szükséges építkezési engedély kibocsátása. A felmentés kizárólag a saját tulajdonban levő (férj és feleség tulajdona egynek számít) lakhelyet képező épületre vonatkozik. Az érintett személyek adófelmentése személyi igazolvány bemutatásával, valamint kérés alapján történik, mellékelni kell ugyanakkor az igazoló iratok másolatát (számla a munkálatokról). Az adócsökkentés a kérés leadása utáni következő hónap elsejétől lép életbe.

 

A befektetett munkálat értéke az adó értékének kétszerese kell legyen a saját részek javításánál és egyszerese a közös részek javításánál. Az adócsökkentésre azon személyek jogosultak, akik a kérés letételének időpontjában nem szerepelnek az adó- és illeték irodában hátrálékkal, vagyis az elmúlt évi adójukat törlesztették. Abban az esetben, ha a munkálatokat nem végzik az adózási év végéig, nem mutatják fel a számlákat az adó- és illeték irodában, és az adót nem fizették ki a megszabott időben, vagyis március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, akkor a törvény értelmében késedelmi kamatot számolunk a ki nem fizetett adóra.

 

Adókedvezmény 2016

 

1.) 50 százalékos adókedvezményben részesülnek az öregségi nyugdíjasok, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 615 lejt

2.) I. és II-es fokozatú rokkantnyugdíjasoknak 100 százalékos adókedvezmény (lakóház és a körülötte levő területre)

 

Változások 2016-ban:

 

2016-ban is megtartja az adózási szintet Kézdivásárhely, nem növekednek az adók és illetékek a céhes városban, annak ellenére sem, hogy a pénzügyi törvény módosult. Ahhoz, hogy a 2015-ös szinten maradjanak az adók, a választható legalacsonyabb kulcsot, 0.08%-ot tartották meg, fizikai személyek esetében. Jogi személyek esetében eddig is az 1.1%-os kulcsot alkalmazták.

 

A földek után sem kell többet fizetni, mint 2015-ben, bár itt is módosult a pénzügyi törvény. A járműadók, bérleti díjak sem változtak, azonban egy új, speciális adót vezettek be azon személyeknek, akiknek nincs szemétszállításra szerződése a Gosp-Com Rt.-vel. Január elsejétől az új törvény egyébként is kötelez erre. A Gosp-Com Rt. összeállítása alapján, adó formájában kell az önkormányzatnak behajtania az összegeket.

 

Az új törvényben változások is vannak, amit Kézdivásárhelyen is alkalmazni kell, például, akinek több lákasa volt, eddig többletadót kellett fizetnie, valamint akinek 150 négyzetméter fölött volt az ingatlanja, annak is. Ezt törölték, ezután nem kell plusz összeget fizetni ezekért, viszont törölték azt az adókedvezményt is, miszerint aki szigeteli a lakását, mentességet élvez az ingatlanadó alól.

 

Adókedvezmény 2017

 

1.) 50 százalékos adókedvezményben részesülnek az öregségi nyugdíjasok, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 615 lejt

2.) I. és II-es fokozatú rokkantnyugdíjasoknak 100 százalékos adókedvezmény (lakóház és a körülötte levő területre)

 

Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a jogi személyek 5%-os, a fizikai személyek 10%-os adókedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig kifizetik az egész évi adót. 

Új adó 2017-ben:

Egy új adót vezettek be idén: a gazdasági utak karbantartására hektáronként 10 lejt kell fizetni, és fontos kihangsúlyozni, hogy ez az összeg nem a tulajdonost, hanem a bérlőt vagy az utat használó mezőgazdászt terheli.