Az iroda személyzete titkársági, tanácsadási és általános ellenőrzési munkát folytat.

 

Főbb tevékenységi körei a következők:

* tanácsadást biztosít a polgármester részére a helyi közigazgatás egyes területeire vonatkozó jellegzetes problémákkal kapcsolatosan;

* képviseli a polgármestert az állampolgárok előtt, a központi és helyi közigazgatási szerveknél, valamint más közintézményeknél és szervezeteknél, felhatalmazás alapján;

* követi és bemutatja a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal összes osztálya elé terjesztett kérések megoldási határidejét, összehangolja az osztályok közötti projekteket;

* ellenőrzi és koordinálja a polgármester felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal osztályainak tevékenységét;

* bonyolítja a különböző központi és helyi közigazgatási szervek protokolláris kapcsolatait;

* kapcsolatot tart fent a Helyi Tanáccsal, a Prefektúrával, a Polgármesteri Hivatalokkal, a politikai és nem politikai szervezetekkel a közös programok és tevékenységek szervezése érdekében;

* felel a polgármester által szervezett tevékenységek tervszerű megvalósításáért;

* a polgármester rendeletéből segítséget nyújt, illetve ellenőrzéseket hajt végre annak érdekében, hogy az alkalmazottak betartsák a törvény előírásait, a helyi tanács határozatait, illetve a belső rendszabályzat előírásait, illetve a polgármester rendeleteit. Az ellenőrzések eredményeiről írásos beszámolót készít, amely az esetleges korrigálási javaslatokat vagy a Fegyelmi Bizottságot értesítő javaslatait tartalmazza;

* részt vesz hivatalos találkozókon és fogadásokon;

* tájékoztatja a polgármestert az országos és a helyi sajtótermékek, hivatalos közlönyök tartalmáról;

* elvégez bármely más tevékenységet, amelyet a polgármester rendeletben előír.

 

Kézdivásárhely vezetősége:

 

Bokor Tibor, polgármester

Telefon: +40 267/361 974

E-mail: cabinet@kezdi.ro

 

Dr. Szilveszter Szabolcs, alpolgármester

Telefon: +40 267/361 974

E-mail: cabinetvp@kezdi.ro

 

A Polgármesteri Kabinet munkatársa:

 

Bartha Zsuzsánna-Borbála, kabinetvezető

Mobil: +40 267 362 974; 123-as belső

E-mail: cabinet@kezdi.ro