Az iroda tevékenysége:

* irányítja a Helyi Önkormányzat és az annak alárendelt pénzügyi intézmények pénzügyi és gazdasági tevékenységét;

* a törvényes határidőkre összeállítja Kézdivásárhely Municípium Helyi Tanácsának költségvetés-tervezetét, alátámasztva mindazzal a dokumentációval, amire a Helyi Tanácsnak és a fő hitelengedélyezőnek szüksége van a helyi költségvetés elfogadásához;

* közleményeket bocsát ki a helyi költségvetésből finanszírozott intézmények számára az elfogadott költségvetésük szintjéről, valamint ellenőrzi azok költségvetésbe való illeszkedését;

* a helyi költségvetés alapján összeállítja a hitelkeretek megnyitását a Helyi Önkormányzat, valamint a hozzátartozó intézmények számára;

* megszervezi és vezeti a Helyi Önkormányzat teljes könyvviteli tevékenységét, összeállítja a negyedéves és éves könyvelési mérleget, és annak mellékleteit az aktuális törvények előírásai szerint;

* háromhavonta összegyűjti a tanügyi intézményektől a könyvelési mérleget és annak mellékleteit, ellenőrzi, összesíti és a Kovászna Megyei Pénzügyi Hivatalnak bemutatja azokat (DGFP Covasna);

* biztosítja a saját belső pénzügyi ellenőrzési törvény alkalmazását;

* összeállítja a banki átutaláshoz szükséges aktákat és ezekről kimutatást készít;

* a költségvetési és könyvviteli iroda a helyi tanács költségvetésében kilenc oktatási pénzügyi központ fenntartására, működtetésére különít el összegeket: Nagy Mózes Elméleti Líceum, Bod Péter Tanítóképző, Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ, Apor Péter Iskolaközpont, Református Kollégium, Manócska Napköziotthon, Csipkerózsika Napköziotthon, Petőfi Sándor Általános iskola, Turóczi Mózes Általános iskola, Molnár Józsiás Általános iskola.

 

Munkatársaink:

Paizs-Pálkó Gábor, főkönyvelő

Telefon: 0730 600 283; 0267/361974, 121-es belső

E-mail: gabor.paizs@kezdi.ro

 

Fábián Judit, felettes tanácsadó

Telefon: 0730 600 283; 0267/361974, 121-es belső

E-mail: judit.fabian@kezdi.ro