1. Szociális segély

 

A szociális segélyhez szükséges iratok:

* típuskérés

* az összes ugyanazon a lakhelyen élő személyek személyazonossági igazolványa

* igazolás a pénzügytől, hogy nincs jövedelem

* igazolás a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségtől

 

2. Gyermeknevelési szabadság

 

A gyereknevelési szabadságot az egyik szülő igényelheti, ha a gyerek születése előtti időszakban (az utolsó 12 hónapban) volt munkaviszonya.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* munkahelyi igazolás

* a szülők személyazonossági igazolványa

* a gyerek születési bizonyítványa

* családkönyv másolata

 

3. Gyermekpénz

 

A gyermekpénzt az egyik szülő igényelheti.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* a szülők személyazonossági igazolványa

* gyerek születési bizonyítványa

 

4. Szociális étkeztetés

 

Térítéses vagy térítésmentes étkeztetésben részesülhetnek a következő személyek:

* 18 éven aluli gyerekek, olyan családokból, ahol az egy főre eső havi minimális nettó jövedelem nem haladja meg a szociális segély egy főre eső havi értékét (145 lej)

* nyugdíjasok

* nyugdíjra jogosult, de jövedelem nélküli személyek

* rokkantak vagy krónikus betegek

* azon személyek, akiknek az egy főre eső havi nettó jövedelme nagyobb, mint a szociális segély egy főre eső havi értéke (145 lej), abban az esetben, ha jövedelmének 30%-át befizeti a polgármesteri hivatal adó- és illeték irodájába.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* jövedelmi igazolás

* személyazonossági igazolvány másolata

 

5. Családi és fenntartási pótlék

 

Családi pótlékban részesülnek azon családok, amelyeknek tagjai együtt élnek, és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az országos minimálbér nettó értékét. Család alatt értendő férj, feleség és az eltartásukban levő 18 év alatti gyerekek. Gyerek alatt értendő a szülők természetes gyereke, az örökbe fogadott, a gondozásban levő, családi házban élő vagy gyámság alá helyezett gyerek.

 

Fenntartási pótlékban részesülnek azon családok, amelyeket egy szülő (anya vagy apa), illetve a 18 év alatti gyerekek alkotnak, együtt élnek, és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér nettó értékét. Gyerek alatt értendő a vér szerinti gyerek, az örökbe fogadott, a gondozásban levő, családi házban élő vagy gyámság alá helyezett gyerek.

 

Egyedülálló személy alatt a következők értendők:

* nem házas/nem férjezett

* özvegy

* elvált

* a házastársa bírósági döntéssel eltűntnek nyilvánított

* a házastárs 30 napnál hosszabb előzetes letartóztatásban van, vagy pedig szabadságvesztésre ítélt, és nem vesz részt a gyerekek nevelésében

* egy vagy több gyerek gyámjának vagy gondozójának nevezték ki

 

Mindkét pótlékot havonta folyósítják.

 

Szükséges iratok:

* típusnyomtatvány

* a család összetételét, a gyerekek jogi helyzetét igazoló családi könyv

* személyazonossági másolat

* jövedelmi igazolás

* igazolás az iskolából

 

Letölthető dokumentumok:

1. Igazolás munkavállalótól gyereknevelési pénz igénylésére/Formular adeverinta angajator pentru indemnizatie de crestere copil

2. Kérés gyerekpénz igénylésére/Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

3. Kérés gyereknevelési szabadság igénylésére/Cerere pentru acordarea indemnizatiti de crestere copil stimulent de insertie alocatie copil

4. Kérés szociális ellátás igénylésére/Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 

Fűtéstámogatás

 

Általában október közepétől lehet igényelni és leadni kéréseket fűtéstámogtásra, a Közönségkapcsolati Iroda órarendje szerint (hétfő–péntek: 8–16 óra). Azok a családok fordulhatnak támogatásért, akiknek az egy főre eső havi átlagjövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, ez az összeg az egyedülálló személyek esetében havi 2053 lej. A fűtéstámogatás teljes értéke a szolgáltató által kiállított számlán lesz feltüntetve.

 

A támogatás jóváhagyásának alapfeltétele hogy sem a kérelmezőnek, sem az egy háztartásban élő családtagoknak nem lehet tulajdonában a kizáró listán felsorolt javak egyike sem!

 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

 

– formanyomtatvány;

– a kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében;

– a lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.);

– az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén);

– az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén);

– jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat, stb.);

– gépjármű tulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata.

 

A kérvényezőnek a formanyomtatványban nyilatkozott javakra vonatkozó adatait, a hivatal Mezőgazdasági, illetve az Adó és Illeték Irodájában előzetesen láttamoztatnia kell.

 

Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Ahhoz, hogy a teljes öt hónapos időszakra ítéljék oda a támogatást, a kérelmeket november 20-ig szükséges benyújtani a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál. Azok, akik november 21-e után teszik le az iratcsomókat, csak a december és március közötti időszakra kaphatnak támogatást.

 

A támogatást lakásonként csak egy fűtésére használt rendszerhez nyújtják, legyen az gázzal, villanyárammal, vagy egyéb szilárd, illetve folyékony fűtőanyaggal működő rendszer, és csak olyan családok vagy egyedülálló személyek részesülhetnek benne, akik más formában nem kapnak támogatást a lakásuk fűtéséhez.

 

A kizáró lista, a jövedelmi határértékek, a támogatás összege, valamint a típuskérések a https://www.kezdi.ro/ro/directia-de-asistenta-sociala/ oldalról letölthetőek és tanulmányozhatóak.

 

Részletes információk az incalzire2021@kezdi.ro e-mail címen is kérhetők.

 

Letölthető dokumentumok:

1. Fűtéstámogatás típuskérés

2. Fűtéstámogatás kizáró lista

 

ÉRTESÍTÉS!

 

2024. január 1-jétől a szociális segélyt és a családtámogatási támogatást felváltja a minimális befogadási jövedelem.

 

Értesítjük azon családokat, amelyek részesültek családi pótlékban a 277/2010-es törvény értelmében és/vagy szociális segélyben a 416/2001 számú törvény alapján, szíveskedjenek újabb kérést letenni 2023.12.20-ig a Polgármesteri hivatal Szociális irodájában, tekintettel a 2024.01.01 történő törvény váltásra, miszerint a fent említett törvények megszűnnek és helyükbe a 196/2016-os számú törvény lép, amivel igényelhetik a társadalmi alapjövedelmet biztosító szociális segélyt, amelyet nehéz helyzetbe került családok és egyedülállók igényelhetnek.

 

Az igénylés letételéhez a következő dokumentumok szükségesek

– 14 életévüket betöltött családtagok személyazonossági igazolványa

– 14 éven aluli családtagoknak keresztlevél

– Házasság esetén házasságlevél

– Válás esetén válási végzés

– Elhalálozás esetén halálesetet igazoló akta

– Iskolás igazolás hiányzásokat is feltüntetve

– Jövedelem igazolás

 

Letölthető dokumentum: típuskérés