1. Szociális segély

 

A szociális segélyhez szükséges iratok:

* típuskérés

* az összes ugyanazon a lakhelyen élő személyek személyazonossági igazolványa

* igazolás a pénzügytől, hogy nincs jövedelem

* igazolás a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségtől

 

2. Gyermeknevelési szabadság

 

A gyereknevelési szabadságot az egyik szülő igényelheti, ha a gyerek születése előtti időszakban (az utolsó 12 hónapban) volt munkaviszonya.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* munkahelyi igazolás

* a szülők személyazonossági igazolványa

* a gyerek születési bizonyítványa

* családkönyv másolata

 

3. Gyermekpénz

 

A gyermekpénzt az egyik szülő igényelheti.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* a szülők személyazonossági igazolványa

* gyerek születési bizonyítványa

 

4. Szociális étkeztetés

 

Térítéses vagy térítésmentes étkeztetésben részesülhetnek a következő személyek:

* 18 éven aluli gyerekek, olyan családokból, ahol az egy főre eső havi minimális nettó jövedelem nem haladja meg a szociális segély egy főre eső havi értékét (145 lej)

* nyugdíjasok

* nyugdíjra jogosult, de jövedelem nélküli személyek

* rokkantak vagy krónikus betegek

* azon személyek, akiknek az egy főre eső havi nettó jövedelme nagyobb, mint a szociális segély egy főre eső havi értéke (145 lej), abban az esetben, ha jövedelmének 30%-át befizeti a polgármesteri hivatal adó- és illeték irodájába.

 

Szükséges iratok:

* típuskérés

* jövedelmi igazolás

* személyazonossági igazolvány másolata

 

5. Családi és fenntartási pótlék

 

Családi pótlékban részesülnek azon családok, amelyeknek tagjai együtt élnek, és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az országos minimálbér nettó értékét. Család alatt értendő férj, feleség és az eltartásukban levő 18 év alatti gyerekek. Gyerek alatt értendő a szülők természetes gyereke, az örökbe fogadott, a gondozásban levő, családi házban élő vagy gyámság alá helyezett gyerek.

 

Fenntartási pótlékban részesülnek azon családok, amelyeket egy szülő (anya vagy apa), illetve a 18 év alatti gyerekek alkotnak, együtt élnek, és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér nettó értékét. Gyerek alatt értendő a vér szerinti gyerek, az örökbe fogadott, a gondozásban levő, családi házban élő vagy gyámság alá helyezett gyerek.

 

Egyedülálló személy alatt a következők értendők:

* nem házas/nem férjezett

* özvegy

* elvált

* a házastársa bírósági döntéssel eltűntnek nyilvánított

* a házastárs 30 napnál hosszabb előzetes letartóztatásban van, vagy pedig szabadságvesztésre ítélt, és nem vesz részt a gyerekek nevelésében

* egy vagy több gyerek gyámjának vagy gondozójának nevezték ki

 

Mindkét pótlékot havonta folyósítják.

 

Szükséges iratok:

* típusnyomtatvány

* a család összetételét, a gyerekek jogi helyzetét igazoló családi könyv

* személyazonossági másolat

* jövedelmi igazolás

* igazolás az iskolából

 

Letölthető dokumentumok:

1. Igazolás munkavállalótól gyereknevelési pénz igénylésére/Formular adeverinta angajator pentru indemnizatie de crestere copil

2. Kérés gyerekpénz igénylésére/Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

3. Kérés gyereknevelési szabadság igénylésére/Cerere pentru acordarea indemnizatiti de crestere copil stimulent de insertie alocatie copil

4. Kérés szociális ellátás igénylésére/Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 

Fűtéstámogatás

 

Minden év novemberétől lehet igényelni és leadni a kéréseket fűtéstámogtásra, a közönségkapcsolati iroda órarendje szerint (hétfő-szerda 8-15 óráig, csütörtökön 8-17 óráig, pénteken 8-13 óráig). Fűtéstámogatásra jogosultak azon családok, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 615 lejt, és nem képezi tulajdonukat a mellékelt listán felsorolt javak egyike sem!

 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

* Típuskérés

* A kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében

* A lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.)

* Az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén)

* Az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén)

* Jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat, stb.)

* Gépjármű tulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata

 

A kérvényezőnek a típuskérésben nyilatkozott javakra vonatkozó adatait a hivatal mezőgazdasági, illetve az adó- és illeték irodában előzetesen láttamoztatnia kell. Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Azon személyek ellen, akik hamis adatokat közölnek a család jövedelmére vagy a családtagok számára vonatkozóan, eljárás indítható a büntető-törvénykönyv értelmében.

 

A kérések leadásának határideje: november 15.

 

Letölthető dokumentumok:

1. Fűtéstámogatás típuskérés

2. Fűtéstámogatás kizáró lista