gospcom

A közművek vállalat, ismertebb nevén a Gosp Com Kft. szemétgazdálkodással, közterületek karbantartásával, piacgazdálkodással és lakásgazdálkodással foglalkozik. Jelenleg 80 alkalmazottal működik. A nagy veszteségek miatt 1997-ben felszámolták a közszállítási részleget, idővel az áruszállítás és az építkezési tevékenységek is megszűntek. A 2002-es év folyamán, az elsődleges távfűtés szolgáltató, az MTS RT. privatizálása után a távfűtés szolgáltatása léállt, és a létező hőközpontokat megőrzés céljából bezárták, majd 2010-ben a vízszolgáltatás is megszűnt.

 

Fontos kiemelni, hogy a vízszolgáltatást a megyei Aquacov nevű vállalat vette át, így vízproblémákkal hozzájuk kell fordulni.

 

Történet:

 

A kézdivásárhelyi közművek története 1930-ban kezdődött. Az államosítások után a vállalatot I.G.O.-nak nevezték, vagyis Városi Közszolgáltatási Vállalat, és a Néptanács vezetőbizottságának volt alárendelve. Az I.G.O. a következő feladatköröket látta el: az ivóvíz befogása, kezelése és elosztása, csatornázás és a szennyvíz tisztítása, a metángáz elosztása, hőenergia termelése és elosztása, közszállítás autóbusszal, közszállítás taxival, köztisztaság, tervezés, közvécé, városi közfürdő, kéményseprés, temetkezés, virágrendezés, mosoda, a hálozatok csatlakoztatása, a lakások ügyintézése, építkezés és szerelések.

 

A 60-as években a vállalat székhelyét számos alkalommal áthelyezték. A jelenlegi székhely 1972-ben épült. A Néptanács 131/1973-as Határozata alapján az IGO-t felszámolták és létrehozták a Megyei Közszolgáltatási és Lakásügyi Vállalatot sepsiszentgyörgyi székhellyel és kézdivásárhelyi munkaterülettel. 1992. december elsejéig minden közszolgáltatási egység Kovászna megye területén az R.A.G.C.L. keretén belül működött, amelynek a székhelye Sepsiszentgyörgyön volt, és a 15/1990-es törvény alapján jött létre. A kézdivásárhelyi egység ennek egy fiókjaként működött, és csak korlátozott döntés- és pénzügyi szabadsággal rendelkezett. 1992. december elsején a Megyei Tanács 43-as számú rendelete alapján felszámolódott a vállalat, és létrejöttek a helyi érdekeltségű állami vállalatok a megye minden városában. Így létesült a Közszolgáltatási, Lakásügyi és Közszállítási Állami Vállalat Kézdivásárhelyen, teljes állami tulajdonnal, amelynek a fő tevékenységei a következők voltak: vízellátás biztosítása a város területén, csatornázás és a szennyvíz tisztítása, hőenergia termelése és elosztása, személy- és áruszállítás, köztisztaság, építkezési szolgáltatások.

 

Az ebben a formában létrejött helyi érdekeltségű vállalat célkitűzése a minőségileg és mennyiségileg megfelelő szolgáltatások biztosítása volt, a lakosok igényei kielégítéséért. Az állami vállalat vezetését a tizenegy tagú vezetőtanács látta el, akiket a Néptanács jelölt meg. Az 135/1994-es Törvény, amely elfogadta a 69-es Kormányrendeletet a helyi érdekeltségű állami vállalatok szervezéséről, valamint a helyi Tanács 38/1995-ös rendelete alapján a kézdivásárhelyi R.A.G.C.L.T.L. átalakult egy korlátolt felelősségű társasággá, és a Gosp-Com Kft. nevet kapta. Az újonnan létrejött vállalkozás a varos maganvagyonabol alakult és átvette az elődje teljes feladatkörét. A 80-as években a vállalat átlagszemélyzete 123 fő volt.

 

Elérhetőségek:
GOSP-COM
Cím: 525400 Kézdivásárhely, Budai Nagy Antal 1. szám
Tel: +40 267 361 060, +40 723 313 094
Fax: +40 267 363 698
E-mail: gospcom@gosp-com.ro
Honlap: www.gosp-com.ro

 

AQUACOV
Cím: 520031, Bánki Dónáth u. 27 szám, Sepsiszentgyörgy
Tel./Fax: +40 267 351 392
E-mail: secretariat@adiaquacov.ro
Honlap: www.adiaquacov.ro