2019-es költségvetés

 

A város idénre betervezett jövedelme 42,1 millió lej, ami a következő bevételi forrásokból tevődik össze: személyi jövedelemadóból származik 13 856 000 lej, négymillió lejt kaptak a megyei tanácstól, 5 383 000 lej a helyi terület- és épületadóból származik, 5,3 millió lej az áfából visszaosztott összeg, 2 026 000 lej a járművek utáni adó, közel ötmillió lej pedig a helyi fejlesztési országos programból és európai uniós pályázatokból származik. A város idénre tervezett kiadása 45,5 millió lej. A polgármesteri hivatal működtetésére 6,2 millió lejt fordítanak, a lakosság-nyilvántartóra 830 ezret, a kölcsönök utáni banki kamat törlesztésére 240 ezret, a közbiztonságra 900 ezret, a tanügyre 4,5 milliót, az egészségügyre 2 025 000 lejt, kultúrára, sportra és zöldövezetek karbantartására 9,4 milliót, szociális kiadásokra 4,2 milliót, fejlesztésekre 4,79 milliót, környezetvédelemre, a víz- és csatornahálózat bővítésére, illetve felújítására 3,4 milliót, erdő- és legelőgazdálkodásra 647 ezret, utak javítására 8,2 millió lejt.

 

Kézdivásárhely 2019-es részletes költségvetése

Tanácshatározat


2018-as költségvetés

 

Kézdivásárhely 2018-as bevétele 32 millió 300 ezer lej, 6 millió lejjel kevesebb a tavalyinál, melyhez hozzáadódik a 2017-es évi 3,3 millió lejes költségvetési többlet. A fejlesztésnél elsősorban az elkezdett munkálatokat fejeznék be: a Vasút és Molnár Józsiás utcák felújítását, a korcsolyapálya körüli tér rendezését, továbbá egy újabb, komplex pályázatot indítanának el, melynek keretében a kaszárnya épületében kulturális központot létesítenének, illetve a futballpálya és a sportcsarnok közötti téren strandot építenének.

 

Kézdivásárhely 2018-as részletes költségvetése

Saját bevétel

Tanácshatározat


2017-es költségvetés

 

Kézdivásárhely – a 2016-os évről megmaradt 2,3 millió lejjel, amelyet fejlesztésre fordítanak – 2017-ben összesen 52.400.000 lejből gazdálkodhat. A nagyobb kiadások tételenként a következők: a hivatal működtetési költsége: 5 millió 200 ezer lej; a lakosságnyilvántartó osztály és az ehhez tartozó részleg: 1,1 millió lej; a kölcsönre a kamat: 240 ezer lej; rendfenntartás: 574 ezer lej; tanügy: 22,5 millió lej, amelyből több mint 19 milliót a fizetés képezi; egészségügy: 787.700 lej; kultúra, sport és zöldövezet: 8.460.000 lej; szociális kiadások: 3.374.000 lej; fejlesztés: 3.442.000 lej; szemétszállítás és a városban zajló csatornázási munkálatok folytatása: 1,7  millió lej; erdő- és; legelőgazdálkodás: 500.000 lej; turizmus: 30.550 lej; utak: 4.430.000 lej.

 

A Vasút, Molnár Józsiás, Vágóhíd és Május 1. utcákra egy 6.459.000 lejes betervezett összeg szerepel, amiből 2017-re 4.666.000 lejt, 2018-ra 1.793.000 lej különítettek el. Több, a városhoz tartozó épületet szeretnének korszerűsíteni, ezek energetikai startégiáját is elkészíteni, majd pályázni rájuk. Itt a városi kórház sebészeti osztályáról, a Csipkerózsika Napköziotthon, a Benedek Elek utcában levő bölcsőde, a nyujtódi Jakabos Ödön Általános Iskola és a Turóczi Mózes Általános Iskola épületeiről van szó, de tervben van az Apor Péter Szakközépiskola felújítása is (az erre betervezett összeg 75.000 lej). A városi kórház járóbeteg rendelőjét szeretnék felújítani és fejleszteni, a terv 60.000 lejbe kerül. A virágház elköltöztetésére 50.000 lejt tettek félre, a jégpálya körüli terület rendezésére 1,5 millió lejt szánnak. Idén a Sinkovits Stadion felújítása is folytatódik, a lelátó egy része tető alá kerül. A Szabadság-utcai kazánház játszóházzá alakítására szánt összeget emelték 200.000 lejre, a Vigadó épületében saját fűtésrendszert szeretnének kialakítani, leválasztani a városháza sok gondot okozó fűtésrendszeréről. Az 1907-ben épített magyar királyi posta- és távirodahivatal napjainkban is postaként működik, a város tulajdonában levő középületet szeretnék idén felújítani, mert nagyon rossz állapotba került az évek során. A Dac mögött levő tó helyére rekreációs központot, teret hoznának létre, a pályázat leadására 50.000 lejt különítettek el, a Bethlen Gábor utcában található kazánházból szociális központ létesülne, ide tettek félre még pénzt.

 

Az költségvetésben szereplő útfelújítási munkálatok a következő utakat, utcákat, tereket érintik: Oroszfalut és a Bem utcát összekötő részt, elkészül az Achim András utca térrendezése, az Ojtoz utca parkolóinak modernizálása, és vagy a Petőfi Sándor utca vagy a Csernátoni út aszfaltozása (annak függvényében, hogy melyik van jelen pillanatban rosszabb állapotban), a jégpálya körüli parkolók rendezése és a Tamási Áron utca aszfaltozása, valamint a 71-es Udvartér rendezése.

 

Kézdivásárhely 2017-es részletes költségvetése

Tanácshatározat


2016-os éves költségvetés

 

2016-ban Kézdivásárhely 52 648 310 lejből gazdálkodhat. Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények fenntartásához és működtetéséhez szükséges költség 4 533 000 lej, a Lakosságnyilvántartó Iroda fenntartásához 830 000 lej szükséges. A tanügyre 23 669 000 lejt szánnak, ebből 205.415 lejt felújításra költenek. Az Apor Péter Szaklíceum 34.069 lejt, a Nagy Mózes Elméleti Líceum 34.600 lejt, a Petőfi Sándor Általános Iskola 19.020 lejt, a Bod Péter Tanítóképző 18.500 lejt, a Turóczi Mózes Általános Iskola 426 lejt, a Gábor Áron Szakképző Líceum 101.702 lejt, a Manócska Napköziotthon 96 lejt kap. Az egészségügyre 601 000 lejt, a helyi rendőrség működtetésére 510 000 lejt szánnak. A város által felvett kölcsönökre a kamat 430 000 lej. Az utak és közterek karbantartására 9 054 000 lejt, köztisztaságra 1 340 000 lejt irányoztak elő, a legelők és erdők fenntartási költségei 300 000 lejre, a turizmusfejlesztéssel járó költségek mintegy 50 000 lejre rúgnak. Idén a kultúrára és a sporttevékenységekre, valamint a zöldövezetek karbantartása 5 800 000 lejt, közvilágításra, valamint a víz- és csatornarendszer fenntartására 3 139 000 lejt, szociális kiadásokra 2 165 000 lejt költenek. A beruházásokra szánt összeg 6 576 000 lej, a pályázatok előkészítésére 124 500 lejt fordítanak. Idén a középületek energetikai feljavítására szánnak nagyobb összeget: a 2016-ban a Csipkerózsika Napköziotthon, a 3-as számú bölcsőde, a Turóczi Mózes Iskola, a nyujtódi Jakabos Ödön Általános Iskola, valamint a városi kórház sebészeti osztályának helyet adó épület szigetelésére, lehetőség szerint belső javításokra kerül sor, a tervek szerint ezt pályázati pénzekből oldanák meg. Az önkormányzathoz tartozó intézményeknek helyet adó épületekben (Sportcsarnok, a városi kórház, a városháza és a Vigadó) olcsóbb energia felhasználásával próbálják megoldani a fűtést-hűtést és a melegvíz-szolgáltatást, ez a jelenlegi fűtésrendszerek cseréjét feltételezi. Ugyancsak nagy összeggel járulnak hozzá az Apor Péter Szaklíceum felújításához, a járóbeteg-gondozó fejlesztéséhez, illetve ellátásához. Idén fejeznék be a városi melegház átépítését is. A kantai minorita rendház, illetve a Székely Katonanevelde felújítását pályázatokkal szeretnék elérni. Szándékukban áll megpályázni a közvilágítás teljes felújítását, a tömbházak esetében a hőszigetelés kivitelezését. Egy Szabadság-negyedi kazánházépületet játszóházzá alakítanának át, a gazdálkodási szakosztály számára gépeket vásárolnának. A Bethlen-negyedi volt kazánház épületét szociális központtá építenék át, amelynek emeletén lakrészeket alakítanának ki a gyermekotthonokból az utcára kerülő, vagy valamilyen más ok miatt rászoruló fiatalok számára. A Vágóhíd és Május 1. utcák felújításához szükséges közbeszerzéseket már megtartották, hamarosan a kivitelezővel is aláírják a szerződést, emellett új kerékpárutakra is pályáznának.

 

Jelentős összeget, közel 9,1 millió lejt fordítunk az utak és közterületek felújítására és karbantartására. Hamarosan megkezdik a Vágóhíd utca rehabilitálását (ezt 2017-ben fejeznénk be teljes egészében), és pontot teszünk a Vasút utca felújítására is. Új koptatóréteget kap a Petőfi Sándor utca és a Csernátoni út, ezeknek a burkolatát nagyon megviselték a víz-, gáz- és csatornahálózat felújításával járó munkálatok. Folytatjuk a parkolók rendezését is: idén a Szabadság és a Fecske utca által behatárolt, meglehetősen nagy területről van szó, ezen kívül a Béke, Ojtoz, Achim András, Margaréta utcák is célpontok, ugyanakkor a Molnár Józsiás végében, a tömbházaknál is kialakítanánk parkolóhelyeket.

 

Kézdivásárhely 2016-os részletes költségvetése


 

2015 a beruházások éve

 

Kézdivásárhely sosem gazdálkodott ekkora összegből, a város idei költségvetése 78 041 020 lej. Ez az első alkalom, hogy Kézdivásárhelynek anyagi haszna származik abból, hogy megyei jogú város, ugyanis az erre vonatkozó kormányrendelet megállapítja: a megyei jogú városok saját jövedelme minimum húszmillió lej kellene hogy legyen, de mivel az alapul vett 2013-as esztendőben a város saját jövedelme csak tizennyolcmillió lej volt, a kormány jelentősen kiegészítette a bevételeket.

 

Ezen az összegen kívül még olyan beruházásokra is számítanak, amelyeket még nem foglaltak bele a város költségvetésébe, mivel a szerződéseket később írják alá a műjégpálya, a víz- és csatornarendszer korszerűsítésére, és esély mutatkozik arra is, hogy egy új, öttermes óvodát építsenek.

 

A tanügyi intézmények zökkenőmentes működtetéséhez 20–21 millió lejre van szükség, az idén kiutalt összeg ennél sokkal nagyobb, 41,2 millió lej, s ez a nagy különbség elsősorban annak tulajdonítható, hogy már el is kezdték a munkálatokat a Gábor Áron Szakképző Líceumnál a bentlakás befejezésére; a pénz szinte felét erre a célra fordítják. A különbözetet az iskolaigazgatókkal  közösen osztották el, az Apor Péter Szaklíceumban 150 000 lejt az önálló központi fűtés kialakítására fordítanak, hogy az intézmény leválhasson a Bod Péter Tanítóképző fűtési rendszeréről.

 

Útjavításra idén a tavalyi 5,3 millió lejhez viszonyítva 8,5 millió lejt különítettek el, amiből 4,4 millió lejt a Vasút és a Molnár Józsiás utca teljes felújítására. A közegészségügy 422 400 lejt kap, amiből 130 000 lejt a városi kórháznak utalnak át. Kultúrára és sportra 4,53 millió lejt szavaztak meg, 100 000 lejből folytatják a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár tatarozását: a tetőszerkezet javítása és az épület külső felújítása következik. Kézdioroszfaluban a megyei önkormányzattal közösen ravatalozóház építését kezdik el. A szociális kiadások nagy vonalakban a tavalyi szinten maradtak, csak ott emeltek a kiadásokon, ahol a törvény kötelezte őket. A fejlesztésekre szánt összeg 15,8 millió lej, a csatornázási munkálatokra az önrész 555 000 lej. Idén is folytatódik a két ipari park építése, ezekre 12,5 millió lejt szánnak. Beruházásokra 4,9 millió lej jut, amiből 50 000 lej egy óvoda építésére, illetve az önrész egy részére. A kivitelező a fejlesztési minisztérium lenne, a teljes önrész pedig 200 000–250 000 lejre rúg.


A céhes város 2014-ben 52,8 millió lejből gazdálkodhat, működésre 37,8 millió lejt, fejlesztésre 14,9 millió lejt fordítanak. Az idei büdzsé közel négymillió lejjel több, mint a tavalyi költségvetés.

 

Részletes költségvetés

 

A kiadásoknál a tervezett összeg nagyobb, mint a bevétel – pontosan 53,4 millió lej –, mivel a múlt év végén 681.000 lej maradt meg a város kasszájában. A városháza működtetésére 3,32 millió lejt, a lakosságnyilvántartó iroda fenntartására 170 ezer lejt, a felvett kölcsönök kamatjának törlesztésére és banki illetékekre 469.000 lejt szánnak, a tanügyi intézmények számára 20,3 millió lejt, a kórház fenntartására 120.000  lejt, kultúrára, sportra és zöldövezetek karbantartására 4 millió lejt, szociális kiadásokra 1,5 millió lejt, városfejlesztésre 16 milliót, utak javítására 5,3 millió lejt különítettek el.

 

Tanügyi beruházásokra 630.000 lejt költenek. A Vigadó Művelődési Ház költségvetése idén 357.600 lej, a Városi Színház fenntartására 250.000 lejt fordítanak.

 

Letölthető dokumentum:
– Kézdivásárhely 2015-ös részletes költségvetése
– Kézdivásárhely 2014-es részletes költségvetése

– Zárszámadás 2014. december

– I. negyedéves zárómérleg

– II. negyedéves zárómérleg

III. negyedéves zárómérleg

– Belföldi banki hitel

– Saját bevételből származó jövedelmek

– Vissza nem térítendő külső támogatások költségvetése

– Kifizetési hátrálék

– Helyi államadósság nyilvántartása

– Zárszámadás 2015. június