POAT

Proiecte POAT 2014-2020

SMIS 143410

Titlu proiect: Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură

 

Cod proiect: 1.1.145 / Cod MySMIS 143410

 

Nr. și dată contract de finanțare: CTRF 1.1.145/05.10.2021

 

Denumire beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în calitate de Lider, și 22 parteneri, astfel: UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Județul Sibiu, UAT Municipiul Făgăraș, UAT Municipiul Târgu Mureș, UAT Municipiul Sebeș, UAT Municipiul Aiud, UAT Județul Covasna, UAT Județul Alba, UAT Municipiul Blaj, UAT Orașul Cugir (2 proiecte), UAT Municipiul Sibiu (3 proiecte), UAT Municipiul Brașov (3 proiecte), UAT Județul Brașov, UAT Orașul Vlăhița, UAT Județul Mureș, UAT Orașul Râșnov, UAT Orașul Dumbrăveni, UAT Municipiul Sighișoara, UAT Orașul Sovata, UAT Municipiul Târgu Secuiesc, UAT Orașul Copșa Mică, UAT Orașul Ocna Mureș.

 

Axa prioritară/OS/Acțiune: Axa prioritară: 1 ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri” / Obiectivul specific: 1.1 ”Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de  proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature” / Acțiunea: 1.1.1 ”Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

 

Perioada de implementare:  01.08.2020 – 29.12.2023

 

Valoarea eligibilă a proiectului: 24.884.417, 30 lei, din care 769.465, 06 lei – valoare eligibilă ADR Centru, respectiv  24.114.952, 24 lei – valoare eligibilă parteneri.

 

Din valoarea eligibilă totală, 85% reprezintă fonduri FEDR (21.151.754, 71 lei),  13,0535 % reprezintă fonduri de la Bugetul de stat (3.248.289, 33 lei), iar 1,9465 % reprezintă contribuția proprie a partenerilor ( 484.373, 26 lei).

 

Scopul și obiectivele proiectului: Obiectivul general și totodată scopul proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

 

Proiectul își propune să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al axei prioritare 1 a POAT 2014-2020, și anume: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de  proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

 

Obiectivul specific al proiectului este asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul Regiunii Centru pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

  • mobilitate urbană,
  • regenerare urbană,
  • infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
  • infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

 

Rezultate așteptate:

  • Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii Centru aferente unui număr de 26 proiecte din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

 

Date de contact: www.adrcentru.rooffice@adrcentru.ro, telefon: 0258/818 616, fax: 0258/818 613.