Nr. Dispoziții Document
1 Dispoziția nr. 477/2019 – privind majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2019  
2 Dispoziția nr. 468/2019 – privind stabilirea componenței comisiilor de inventariere a bunurilor aparținând unității administrativ teritoriale  
3 Dispoziția nr. 458/2019 – privind convocarea consiliului local  
4 Dispoziția nr. 440/2019 – privind convocarea consiliului local  
5 Dispoziția nr. 439/2019 – privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice de orice fel în ziua de 1 decembrie 2019 în rețeaua de alimentație publică în zona de desfășurare a adunării publice din Municipiului Târgu Secuiesc, între orele 10.00 – 13.00, pe durata desfășurării adunării publice  
6 Dispoziția nr. 434/2019 – privind convocarea consiliului local  
7 Dispoziția nr. 424/2019 – privind convocarea consiliului local  
8 Dispoziția nr. 391/2019 – privind aprobarea Codului Etic și Regulile de Conduită ale personalului contractual din Cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  
9 Dispoziția nr. 390/2019 – privind aprobarea Codului Etic și Regulile de Conduită ale personalului contractual din Cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  
10 Dispoziția nr. 388/2019 – privind convocarea consiliului local  
11 Dispoziția nr. 386/2019 – privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza municipiului Târgu Secuiesc pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Secuiesc  
12 Dispoziția nr. 180/2019 – privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  
13 Dispoziția nr. 198/2018 – privind convocarea consiliului local  
14 Dispoziția nr. 199/2019 – privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice de orice fel în data de 15 martie 2019 în rețeaua de alimentație publică, între orele 9.00 – 14.00, pe durata desfășurării adunării publice.  
15 Dispoziția nr. 203/2019 – privind introducerea semnalului de ,,DEZASTRU” la Municipiului Târgu Secuiesc  
16 Dispoziția nr. 206/2019 – privind convocarea consiliului local  
17 Dispoziția nr. 180/2019 – privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  
18 Dispoziția nr. 227/2019 – privind convocarea consiliului local  
19 Dispoziția nr. 240/2019 – privind stabilirea locurilor speciale penru afișaj electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Secuiesc  
20 Dispoziția nr. 241/2019 – privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza municipiului Târgu Secuiesc penru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai, pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc  
21 Dispoziția nr. 253/2019 – privind convocarea consiliului local  
22 Dispoziția nr. 254/2019 – privind stabilirea unor măsuri organizatorice a Zilelor Clubuli Sportiv KSE Târgu Secuiesc  
23 Dispoziția nr. 263/2019 – privind convocarea consiliului local  
24 Dispoziția nr. 284/2019 – privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice de orice fel în ziua de 21 iunie 2019 în rețeaua de alimentație publică în zona de desfășurare a adunării publice din Municipiului Târgu Secuiesc, între orele 17.30 – 20.30, pe durata desfășurării adunării publice  
25 Dispoziția nr. 288/2019 – privind convocarea consiliului local  
26 Dispoziția nr. 301/2019 – privind convocarea consiliului local  
27 Dispoziția nr. 304/2019 – privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice de orice fel în ziua de 24 iulie 2019 în rețeaua de alimentație publică în zona de desfășurare a adunării publice din Municipiului Târgu Secuiesc, între orele 16.30 – 18.00, pe durata desfășurării adunării publice  
28 Dispoziția nr. 323/2019 – privind virari de credite bugetare și modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor bugetului local pe anul 2019  
29 Dispoziția nr. 325/2019 – privind convocarea consiliului local  
30 Dispoziția nr. 326/2019 – privind stabilirea unor măsuri organizatorice a Târgului de Toamnă – zilele orașului Târgu Secuiesc 2019  
31 Dispoziția nr. 327/2019 – privind convocarea consiliului local  
32 Dispoziția nr. 335/2019 – privind virari de credite bugetare și modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor bugetului local pe anul 2019  
33 Dispoziția nr. 337/2019 – privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor în bugetul instituților publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2019  
34 Dispoziția nr. 339/2019 – privind convocarea consiliului local  
35 Dispoziția nr. 340/2019 – privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc  
36 Dispoziția nr. 3/2019 – privind acoperirea definitivă a dificitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetului local al ailor precedenți  
37 Dispoziția nr. 11/2019 – privind actualizarea delimitării secțiilor de votare în vedere bunei desfășurări a scrutinelor electorale  
38 Dispoziția nr. 24/2019- privind convocarea consiliului local  
39 Dispoziția nr. 31/2019 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, pe anul 2019  
40 Dispoziția nr. 66/2019 – privind aprobarea acordării indemnizației de hrană funcționarilor public și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna  
41 Dispoziția nr. 67/2019 – privind convocarea consiliului local  
42 Dispozitia nr. 369/2020 – privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral  
43 Dispozitia nr. 193/2023 – Obiectivele individuale și indicatorii de performanță utilizați în evaluarea personalului contractual începând cu anul 2024