Főbb feladatok:

* koordinálja a polgármesteri hivatal alábbi irodáinak tevékenységét:

– Helyi Közigazgatási Osztály

– Személynyilvántartó Közszolgálati Osztály

– Jogi Iroda

* kötelezően részt vesz a Helyi Tanács ülésein;

* törvényesség szempontjából láttamozza a Helyi Tanács határozattervezeteit és a polgármester rendeleteit;

* ellenjegyzi a Helyi Tanács határozatait;

* biztosítja a Helyi Tanács összehívási procedúrájának betartását;

* előkészíti a megvitatandó anyagokat;

* biztosítja a polgármesteri rendeletek és a helyitanács-határozatok hatóságokkal, intézményekkel és az érdekelt felekkel történő közlését, azok meghozásától számított legtöbb 10 napon belül;

* biztosítja a polgármesteri rendeletek és a helyitanács-határozatok közzétételét a törvény előírásai szerint;

* bármely más, a törvény által előírt feladatot végrehajt, valamint elvégzi a Helyi Tanács és a polgármester által ráruházott feladatokat.

 

 

 

Tóth Csilla-Enikő, főjegyző

Telefon: +40 267 361 974, 117-es belső

E-mail: csilla.toth@kezdi.ro

Önéletrajz