1. Ajutor social

 

Actele necesare pentru ajutorul social:
* cerere tip
* actele de identitate ale tuturor persoanelor care trăiesc în același spațiu de locuit
* dovadă de la finanțe că nu există venit
* adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă

 

2. Concediu pentru creștere a copilului

 

Concediul pentru creșterea copilului poate fi solicitat de către unul dintre părinți, dacă în perioada de dinainte de naștere a copilului a avut condiție de muncă (în ultimele 12 luni).

 

Actele necesare:

* cerere tip

* adeverință de la locul de muncă

* cartea de identitate a părinților

* certificatul de naștere al copilului

* copia cărții de familie

 

3. Alocația pentru copil poate fi solicitată de către unul dintre părinți

 

Actele necesare:

* cerere tip

* cartea de identitate a părinților

* certificatul de naștere al copilului

 

4. Masă socială

 

Beneficiază de masă gratuită sau cu plată următoarele persoane:

* copii sub 18 ani din acele familii unde venitul minim net nu depășește suma alocației sociale (145 lei)

* pensionarii

* persoane care sunt îndreptățiți la pensie, dar fără venit

* persoanele cu handicap sau bolnavii cronici

* acele persoane ale căror venit minim net lunar nu depășește suma alocației sociale (145 lei), în cazul în care 30% din valoarea venitului o plătește la biroul de impozite și taxe ale primăriei. 

 

Actele necesare:

* cerere tip

* adeverință de venit

* copia actului de identitate

 

5. Alocație pentru familie și întreținere

 

Beneficiază de alocație pentru familie acele familii ale căror membri trăiesc împreună și veniturile, pe membru de familie, nu depășesc valoarea venitului minim net pe țară. Prin familie se înțeleg soțul, soția și copiii sub 18 ani care se află în întreținerea acestora. Prin copil se înțeleg copilul natural al părinților, copilul adoptat, copilul care trăiește în locuința familiei sau copilul așezat sub tutelă.

 

Beneficiază de alocația pentru întreținere acele familii care sunt alcătuite dintr-un părinte (mamă sau tată), respectiv copii sub 18 ani, trăiesc împreună și venitul lunar pe o persoană nu depășește valoarea venitului minim net pe țară. Prin copil se înțelege copilul de sânge, copilul adoptat, aflat în îngrijire, copilul care trăiește în locuința familiei sau copilul așezat sub tutelă.

 

Prin persoană singură se înțeleg următoarele:

* nu este căsătorit/nu are soț sau soție

* văduv

* divorțat

* unul dintre soți este declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească

* unul dintre soți se află în arest preventiv de mai mult de 30 de zile sau este condamnat la detenție și nu participă la creșterea copiilor

* l-au denumit tutorele sau îngrijitorul unuia sau al mai multor copii.

 

Ambele alocații se plătesc lunar.

 

Actele necesare:

* imprimat tip

* cartea de familie care dovedește componența familiei, situația juridică a copiilor

* copia actului de identitate

* adeverință de venit

* adeverință de la școală

 

Documente descărcabile:

1. Formular adeverinta angajator pentru indemnizatie de crestere copil

2. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

3. Cerere pentru acordarea indemnizatiti de crestere copil stimulent de insertie alocatie copil

4. Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 

Ajutor de încălzire

 

Din luna octombrie se pot solicita și depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire, conform orarului Biroului de Relații cu publicul (luni-vineri între orele 8-16). Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Contravaloarea ajutorului pentru încălzire va fi menţionată în facturile emise de furnizori.

 

Pentru a beneficia de ajutorul de încălzire solicitanul sau membrii de familie cu care se gospodărește nu pot deține în proprietate nici unul dintre bunurile enumerate în lista de excludere.

 

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire:

* cerere tipizată;

* copie xerox a buletinului de identitate sau certificat de naştere(în cazul copiilor sub 14 ani) pentru solicitant şi a membrilor de familie declarate;

* acte doveditoare privind proprietatea imobilului;

* adeverinţe de venit, talon de pensie sau după caz declaraţie pe propria răspundere că nu realizează nici un venit;

* ultima factură a gazului ( în cazul încălzirii cu gaz);

* ultima factură a curentului electric (în cazul încălzirii cu energie electrică);

* pentru proprietrii de autovehicule copie după Carte de identitate sau talon.

 

Datele declarate cu privire la bunuri vor fi vizate la biroul agricol respectiv biroul de taxe şi impozite la cererea solicitantului, înaintea predării cererii.

 

Persoanele/familiile care locuiesc în chirie, pot beneficia de ajutor pentru încălzire pe baza contractului de închiriere valabil. Pentru a beneficia de ajutor pentru toată perioada legală, cererile trebuie depuse până la data de 20 noiembrie la Primăria municipiului Târgu Secuiesc. Cei care depun cererile după data de 21 noiembrie pot primi ajutoare pentru perioada decembrie–martie.

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, fiind vorba de gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

Lista de excludere, limitele de venituri, cuantumul ajutoarelor precum și formularele tipizate pot fi descărcate și studiate la https://www.kezdi.ro/ro/directia-de-asistenta-sociala/.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate și prin e-mail la incalzire2021@kezdi.ro.

 

Documente descărcabile:

1. Cerere tip pentru ajutorul de încălzire

2. Listă de excludere

 

COMUNICARE!

 

De la 1 ianuarie 2024, ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei sunt înlocuite cu venitul minim de incluziune.

 

Prin prezenta, vă comunicăm că toți beneficiarii actuali care au în prezent dreptul la ajutor social acordat în baza legii nr.416/2001 și alocația pentru susținerea familiei au obligația de a se prezenta la Direcția de Asistență Socială  până la data de 20.12.2023 pentru a depune o nouă cerere  pe baza legii 196/2016 cu următoare documentele necesare:

– Cărțile de identitae pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 14 ani

– Certificatele de naștere pentru copii sub vârsta de 14 ani

– Certificat de căsătorie, după caz

– Sentința de divorț, dacă este cazul

– Certificat de deces, dacă este cazul

– Adeverință de la școală

– Adeverința de venit

 

Documente descărcabile: cerere de tip