1. Ajutor social

 

Actele necesare pentru ajutorul social:
* cerere tip
* actele de identitate ale tuturor persoanelor care trăiesc în același spațiu de locuit
* dovadă de la finanțe că nu există venit
* adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă

 

2. Concediu pentru creștere a copilului

 

Concediul pentru creșterea copilului poate fi solicitat de către unul dintre părinți, dacă în perioada de dinainte de naștere a copilului a avut condiție de muncă (în ultimele 12 luni).

 

Actele necesare:

* cerere tip

* adeverință de la locul de muncă

* cartea de identitate a părinților

* certificatul de naștere al copilului

* copia cărții de familie

 

3. Alocația pentru copil poate fi solicitată de către unul dintre părinți

 

Actele necesare:

* cerere tip

* cartea de identitate a părinților

* certificatul de naștere al copilului

 

4. Masă socială

 

Beneficiază de masă gratuită sau cu plată următoarele persoane:

* copii sub 18 ani din acele familii unde venitul minim net nu depășește suma alocației sociale (145 lei)

* pensionarii

* persoane care sunt îndreptățiți la pensie, dar fără venit

* persoanele cu handicap sau bolnavii cronici

* acele persoane ale căror venit minim net lunar nu depășește suma alocației sociale (145 lei), în cazul în care 30% din valoarea venitului o plătește la biroul de impozite și taxe ale primăriei. 

 

Actele necesare:

* cerere tip

* adeverință de venit

* copia actului de identitate

 

5. Alocație pentru familie și întreținere

 

Beneficiază de alocație pentru familie acele familii ale căror membri trăiesc împreună și veniturile, pe membru de familie, nu depășesc valoarea venitului minim net pe țară. Prin familie se înțeleg soțul, soția și copiii sub 18 ani care se află în întreținerea acestora. Prin copil se înțeleg copilul natural al părinților, copilul adoptat, copilul care trăiește în locuința familiei sau copilul așezat sub tutelă.

 

Beneficiază de alocația pentru întreținere acele familii care sunt alcătuite dintr-un părinte (mamă sau tată), respectiv copii sub 18 ani, trăiesc împreună și venitul lunar pe o persoană nu depășește valoarea venitului minim net pe țară. Prin copil se înțelege copilul de sânge, copilul adoptat, aflat în îngrijire, copilul care trăiește în locuința familiei sau copilul așezat sub tutelă.

 

Prin persoană singură se înțeleg următoarele:

* nu este căsătorit/nu are soț sau soție

* văduv

* divorțat

* unul dintre soți este declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească

* unul dintre soți se află în arest preventiv de mai mult de 30 de zile sau este condamnat la detenție și nu participă la creșterea copiilor

* l-au denumit tutorele sau îngrijitorul unuia sau al mai multor copii.

 

Ambele alocații se plătesc lunar.

 

Actele necesare:

* imprimat tip

* cartea de familie care dovedește componența familiei, situația juridică a copiilor

* copia actului de identitate

* adeverință de venit

* adeverință de la școală

 

Documente descărcabile:

1. Formular adeverinta angajator pentru indemnizatie de crestere copil

2. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

3. Cerere pentru acordarea indemnizatiti de crestere copil stimulent de insertie alocatie copil

4. Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 

Ajutor de încălzire

 

Din luna noiembrie  al fiecărui an poate fi solicitat și pot fi predate cererile pentru ajutor de încălzire, conform orarului biroului de relații cu publicul (luni-miercuri  între orele 8-15, joi între orele 8-17, vineri între orele 8-13). Sunt îndreptățite pentru ajutor de încălzire acele familii la care venitul pe un membru de familie nu depășește suma de 615 lei și nu constituie proprietate personală nici una dintre bunurile enumerate pe lista alăturată!

 

Actele necesare pentru ajutorul de încălzire:

* cerere tip

* copia cărții de identitate a solicitantului, precum și a membrilor familiei, respectiv copia certificatului de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani.

* actele doveditoare proprietății locuinței (contract de vânzare-cumpărare, contract valabil de închiriere, etc.)

* copia ultimei facturi a consumului de gaze naturale (în cazul încălzirii cu gaz)

* copia ultimei facturi a consumului de energie electrică (în cazul încălzirii cu energie electrică)

* adeverință de venit (adeverință de salariu, cupon de pensie, declarație dată pe propria răspundere, etc.)

* în cazul proprietarilor de autovehicule, copia cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare

 

Datele referitoare la bunurile declarate în cererea tip de către solicitant trebuie avizate anticipat la biroul agricol, respectiv la biroul de impozite și taxe. Acele persoane/familii care locuiesc în locuință închiriată pot solicita ajutorul pe baza contractului de închiriere valabil. Împotriva acelor persoane care comunică date false referitor la veniturile familiei, sau la membri de familie poate fi intentată procedură conform codului penal.

 

Termenul de predare a cererilor: 15 noiembrie.

 

Documente descărcabile:

1. Cerere tip pentru ajutorul de încălzire

2. Listă de excludere