Personalul din structura Serviciului Cabinetul Primarului desfăşoară activităţi specifice de secretariat, consiliere şi control general.

 

Atribuţiile specifice ale Cabinetului Primarului sunt următoarele :

* asigură consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;

* reprezentarea instituţiei Primarului în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de Primar;

* urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei, armonizarea programelor intercompartimentale;

* verifică, controlează şi coordonează activitatea compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al Primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizări şi rapoarte pe care la prezintă acestuia;

* pregăteşte informări şi materiale;

* asigură legăturile serviciilor de protocol ale instituţiilor publice centrale şi locale;

* întreţine relaţii şi contacte cu Consiliul Local, Prefectură, Primăriile şi cu organizaţiile politice şi apolitice în vederea coordonării unor activităţi şi programe;

* asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar;

* acordă sprijin, îndrumă şi efectuează, din dispoziţia Primarului, controale de fond şi tematice privind modul în care sunt respectate normele legile în vigoare de personalul angajat, hotărârile Consiliului Local, dispozițiile Primarului și prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un raport scris prezentat Primarului cu propuneri de îmbunătăţire sau de sesizare a Comisiei de Disciplină, în cazul existenţei unor fapte sau nereguli de natură disciplinară;

* informează Primarul asupra articolelor şi emisiunilor din presa locală şi centrală, legată de activitatea Primăriei.

* îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului.

 

Conducerea Municipiului Târgu Secuiesc:

 

Bokor Tiberiu, primar

Telefon: +40 267/361 974

E-mail: cabinet@kezdi.ro

 

Dr. Szilveszter Szabolcs, viceprimar

Telefon: +40 267/361 974

E-mail: cabinetvp@kezdi.ro

 

Personalul încadrat în Cabinetul Primarului:

 

Bartha Zsuzsánna-Borbála, şef cabinet

Telefon: +40 267 362 974, int. 123

e-mail: cabinet@kezdi.ro