Relații cu publicul:

luni 9.00–12.00

marți 13.00–16.00

miercuri 9.00–12.00

joi 12.00–16.00

 

Relații cu publicul în biroul cu nr. 202, et. II. (și în legătură cu probleme de parcare tip reședință).

Programare și alte informații: +40 730 600 284

 

Personal:

 

Emil Goidea, arhitect șef

Relații cu publicul: marți 10.00–12.00 și joi 13.00–15.00

Tel.: +40 267 361 974/137

E-mail: emil.goidea@kezdi.ro 

 

Demeter Enikő, consilier superior

Mobil: +40 730 600 284

E-mail: eniko.demeter@kezdi.ro

 

Achiziții publice: Tóth Erika Éva

Tel.: +40 267 361 974/118

E-mail: erika.toth@kezdi.ro

 

Compartiment Administrare Domeniu Public, Privat și Fond Locativ

 

Demeter Hajnal

Tel.: +40 267 361 974/118

E-mail: hajnal.demeter@kezdi.ro 

 

Oláh Judit-Olga, consilier

Tel.: +40 267 361 974/118

E-mail: judit.olah@kezdi.ro

 

Fazakas Csilla, relații cu publicul

Tel.: +40 267 361 974/124

E-mail: csilla.fazakas@kezdi.ro

 
 
Descarcă documente necesare:
 

Pentru depunere PUZ

Cerere certificat de urbanism

Cerere emitere aviz de oportunitate

Cerere emitere aviz arhitect șef

 

***

Pentru depunere autorizații în construcții

Certificat de urbanism

Certificat pentru emiterea autorizației de construire

Comunicare începere execuția lucrărilor

 

***

Pentru acord privind lucrările de branșamente la rețele publice

Cerere emitere autorizație administrator drum

Cerere aviz săpătură

 

***

Adeverințe

Nomenclator stradal

Certificat de atestare a edificării construcției

 

***

Lista autorizațiilor de construcție

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

aprilie

mai

iunie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

2024

ianuarie

februarie

martie

aprilie