Impozitele și taxele locale sunt următoarele:

a.) impozit pe clădiri

b.) impozit pe teren

c.) taxă datorată după mijloacele de transport

d.) taxă de emitere a adeverințelor, referințelor și autorizațiilor

e.) taxă de folosire a mijloacelor de reclamă și publicitate

f.) impozit de atracție;

g.) taxă de hotel

h.) taxe speciale

i.) amenzi aplicate persoanelor fizice de organele de poliție sau de alte organe

j.) amenzi aplicate persoanelor juridice pentru încălcarea  regulilor de circulație pe drumurile publice

 

Termene de plată a impozitelor:

– pentru semestrul I. termenul de plată a impozitului este 31 martie.

– pentru semestrul II. termenul de plată a impozitului este 30 de septembrie.

 

După depășirea termenelor se aplică 0.1% dobândă restantă pentru fiecare zi de întârziere.

 

Documente care pot fi descărcate

Hotărârea Consiliului Local Nr. 92/2013 despre impozitele locale

Hotărârea Consiliului Local Nr. 92/2015 despre impozitele locale

Impozite locale 2017

Impozite locale 2017 – anexă

 

Reducere de impozit pe 2015

 

1.) Primesc reducere de impozit cu 50% pensionarii cu pensie de bătrânețe, în cazul în care venitul lor pe o persoană nu depășește suma de 615 lei

2.) Pentru reparații exterioare la casele de locuit (schimbarea ferestrelor, ușilor exterioare, repararea zidului exterior, repararea acoperișului)

3.) Reducere de impozit cu 100% pentru pensionarii pe caz de boală categoria I și II (pentru casă de locuit și terenurile aferente)

 

Pentru orice informație în caz de impozit și taxă se pot interesa de luni până miercuri între orele 8-15, joi între orele 8-17, vineri între orele 8-13 în Biroul de Impozite și Taxe, în biroul numărul 2 al instituției, la numărul de telefon 0267/361 974, la numărul intern 129.

 

Scutire de impozit pentru persoanele fizice:

Se poate solicita reducere de impozit pe clădiri pe anul 2014-2015. Pentru aceasta trebuie înaintată o cerere la registratura Primăriei, în care plătitorul de impozit solicită scutirea impozitului pe anul 2014-2015, în scopul reparațiilor la clădiri.

 

Aparțin de lucrări următoarele reparații externe:

– schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare

– izolarea acoperișului în cazul blocurilor

– reparația acoperișului

– izolare exterioară

– repararea peretelui exterior

– repararea scării

 

Se poate solicita scutire de impozit pentru acele lucrări care nu necesită eliberarea autorizației de construcție. Scutirea se referă exclusiv pentru clădirile aflate în proprietate personală care constituie domiciliul (proprietatea soțului și soției se consideră o singură proprietate). Scutirea de impozit a persoanelor în cauză are loc prin prezentarea cărții de identitate, precum și pe baza cererii, trebuie anexată totodată copia actelor doveditoare (factură după lucrări). Scutirea impozitului intră în vigoare de la data 1 a lunii care urmează după depunerea cererii.

 

Valoarea investită în lucrare trebuie să fie dublul valorii impozitului la reparația părților comune. La scutire de impozit au dreptul acele persoane, care în momentul depunerii cererii nu figurează cu restanță la biroul de impozite și taxe, adică au achitat impozitul pentru anul trecut. În cazul în care lucrările nu sunt terminate până la finele anului fiscal, nu prezintă facturile la biroul de impozite și taxe și n-au plătit impozitul în cadrul termenului stabilit, adică până în 31 martie, respectiv până la 31 septembrie, atunci conform legii calculăm dobândă restantă pe impozitul neplătit.

 

Reducere de impozit pe 2016

 

1.) Primesc reducere de impozit cu 50% pensionarii cu pensie de bătrânețe, în cazul în care venitul lor pe o persoană nu depășește suma de 615 lei

2.) Reducere de impozit cu 100% pentru pensionarii pe caz de boală categoria I și II (pentru casă de locuit și terenurile aferente)

Pentru orice informație în caz de impozit și taxă se pot interesa de luni până miercuri între orele 8-15, joi între orele 8-17, vineri între orele 8-13 în Biroul de Impozite și Taxe, în biroul numărul 2 al instituției, la numărul de telefon 0267/361 974, la numărul intern 129.

 

Schimbări în 2016:

 

Și în 2016 Târgu Secuiesc va menține nivelul de taxare, nu cresc impozitele și taxele în orașul breslelor, nici un ciuda faptului că legea finanțelor s-a modificat. Pentru ca taxele să rămână la nivelul din 2015, cheia cea mai mică posibilă de ales, 0.08%, în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice și până acum au aplicat cheia de 1.1%.

 

Nici după pământuri nu trebuie plătit mai mult, ca în 2015, deși și aici s-a modificat legea finanțelor. Nu s-au schimbat nici impozitele pentru automobile, taxele de abonament, însă au introdus un impozit nou, special acelor persoane care nu au contract pentru transportul gunoiului cu Gosp-Com SA. De altfel, de la 1 ianuarie noua lege ne obligă la asta. Pe baza alcătuirii Gosp-Com SA., sumele vor trebui încasate de către Primărie în formă de impozit.

 

În noua lege sunt și modificări, ceea ce trebuie aplicate și la Târgu Secuiesc, de exemplu, cine a avut mai multe locuințe, până acum a trebuit să plătească supra-impozit, respectiv și acela care a avut imobil peste 150 metri pătrați. Acesta a fost anulat, de acum înainte nu trebuie achitată sumă în plus pentru acestea, însă au anulat și reducerea de impozit, după care cel care își izolează locuința, va fi scutit de impozitul pe mobil.

 

Reducere de impozit pe 2017

1.) Primesc reducere de impozit cu 50% pensionarii cu pensie de bătrânețe, în cazul în care venitul lor pe o persoană nu depășește suma de 615 lei

2.) Reducere de impozit cu 100% pentru pensionarii pe caz de boală categoria I și II (pentru casă de locuit și terenurile aferente)

Pentru orice informație în caz de impozit și taxă se pot interesa de luni până miercuri între orele 8-15, joi între orele 8-17, vineri între orele 8-13 în Biroul de Impozite și Taxe, în biroul numărul 2 al instituției, la numărul de telefon 0267/361 974, la numărul intern 129.

 

Informăm contribuabilii, că persoanele juridice beneficiază de reduceri fiscale de 5%, iar persoanele fizice de 10%, în măsura în care achită impozitul până la data de 31 martie pentru întregul an fiscal.
 
 
Noul impozit în 2017: pentru întreținerea drumurilor se achită 10 lei pe hectar, și este important de subliniat, că această sumă nu grevează proprietarii, ci chiriașii sau agricultorii utilizatori de drumuri.