gospcom

Gospodăria Comunală, pe numele mai cunoscut SC. Gosp-Com SRL., se ocupă cu gospodărirea gunoiului, cu întreținerea spațiilor publice și cu gospodărirea locuințelor. În prezent funcționează cu 80 de salariați. Din cauza pierderilor mari în 1997 au lichidat subsecția de transport comun, cu timpul a încetat  transportul de mărfuri, și chiar și activitățile de construcție. Pe parcursul anului 2002, după privatizarea distribuitorului primar de termificare, Societatea MTS SA, s-a oprit distribuirea termificării și au închis centrele de căldură cu scopul conservării, apoi în 2010 a încetat și distribuirea apei calde.

 

E important de subliniat că furnizarea apei a fost preluată de întreprinderea județeană AQUACOV, astfel în legătură cu problemele de apă trebuie să ne adresăm lor.

 

Istorie:

Istoria distribuirii termificării a început  în 1930. După naționalizări întreprinderea a fost numită I.G.O., adică Întreprinderea de Serviciu Public Orășenesc și a fost subordonată consiliului de administrație al Primăriei. I.G.O. a îndeplinit următoarele sfere de activitate: captarea apei potabile, tratarea și distribuirea, transportul public cu autobuzul, transportul public cu taxiul, curățenie publică, planificarea, WC-ul public, baia publică orășenească, curățarea hornurilor, înmormântarea, aranjarea florilor, spălătoria, racordarea la rețele, administrarea locuințelor, construcțiile și instalările.

 

În anii 60 au mutat în numeroase ocazii sediul întreprinderii. Sediul actual a fost construit în 1972. Pe baza Hotărârii Primăriei 131/1973 au lichidat IGO și au înființat Întreprinderea Serviciului Public și Locativ cu sediul la Sfântu Gheorghe și cu sfera de activitate la Târgu Secuiesc. Până la 1 decembrie 1992 toate unitățile serviciului public pe teritoriul județului Covasna au funcționat în cadrul R.A.G.C.L., a cărui reședință a fost la Sfântu Gheorghe și s-a înființat pe baza Legii 15/1990. Unitatea din Târgu Secuiesc a funcționat ca filială a acesteia și a dispus doar de o libertate limitată de decizie și financiară. La 1 decembrie 1992, pe baza ordinului nr.43 al Consiliului Județean, întreprinderea a fost lichidată și s-au înființat în fiecare oraș al județului întreprinderile de stat cu interes local. Astfel s-a înființat la Târgu Secuiesc Întreprinderea Națională de Serviciu Public, Locativ și de Transport Comun, cu proprietate totală de stat, ale cărei activități principale au fost următoarele: asigurarea aprovizionării cu apă pe teritoriul orașului, canalizarea și purificarea apei murdare, producerea energiei termice și distribuirea, transportul de persoane și de mărfuri, curățenie publică, prestații de construcții. Scopul întreprinderii de interes local înființate în această formă a fost asigurarea serviciilor pentru satisfacerea cerințelor populației. Conducerea întreprinderii de stat a fost îndeplinită de consiliul de conducere cu unsprezece membrii, pe care i-a indicat Primăria. Pe baza Legii 135/1994, care a acceptat Hotărârea de Guvern despre organizarea întreprinderilor de stat cu interes local, precum și pe baza Hotărârii 38/1995 a Consiliului local R.A.G.C.L.T.L. din Târgu Secuiesc, s-a transformat într-o societate cu răspundere limitată și a primit denumirea de SC. Gosp-Com SRL. Întreprinderea nou-constituită s-a format din proprietatea privată a orașului și a preluat totala sferă de activitate a predecesorului. În anii 80 personalul mediu al întreprinderii a fost de 123 de capete.

 

Az ebben a formában létrejött helyi érdekeltségű vállalat célkitűzése a minőségileg és mennyiségileg megfelelő szolgáltatások biztosítása volt, a lakosok igényei kielégítéséért. Az állami vállalat vezetését a tizenegy tagú vezetőtanács látta el, akiket a Néptanács jelölt meg. Az 135/1994-es Törvény, amely elfogadta a 69-es Kormányrendeletet a helyi érdekeltségű állami vállalatok szervezéséről, valamint a helyi Tanács 38/1995-ös rendelete alapján a kézdivásárhelyi R.A.G.C.L.T.L. átalakult egy korlátolt felelősségű társasággá, és a Gosp-Com Kft. nevet kapta. Az újonnan létrejött vállalkozás a varos maganvagyonabol alakult és átvette az elődje teljes feladatkörét. A 80-as években a vállalat átlagszemélyzete 123 fő volt.

 

Contact:

GOSP-COM

Adresă: 525400 Târgu Secuiesc, Budai Nagy Antal nr. 1

Tel: +40 267 361 060, +40 723 313 094

Fax: +40 267 363 998

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Pagină web: www.gosp-com.ro

 

AQUACOV

Adresă: 520031, Strada Bánki Dónáth nr. 27 , Sfântu Gheorghe

Tel./Fax: +40 267 351 392

E-mail: secretariat@adiaquacov.ro

Pagină web: www.adiaquacov.ro