Bugetul pentru anul 2019

 

Venitul proiectat al orașului pentru anul acesta este de 42,1 milioane de lei, care se compune din următoarele surse de venit: 13.856.000 de lei provin din impozitul pe venit personal, patru milioane de lei primiți de la Consiliul Județean, 5.383.000 de lei provin din taxa locală pe teren și clădiri, 5,3 milioane de lei reprezintă suma redistribuită din TVA, 2.026.000 de lei impozitul după vehicule, aproape cinci milioane de lei provin din programul național de dezvoltare și din propunerile Uniunii Europene. Suma din urmă constituie mai mult de douăsprezece la sută a bugetului local și la anul acesta va fi mult mai însemnată, deoarece realizarea proiectelor demarează în anul acesta. Cheltuielile planificate pentru acest an sunt de 45,5 milioane de lei. Vor fi alocați 6,2 milioane de lei pentru funcționarea primăriei, 830 de mii pentru evidența populației, 240 de mii pentru ștergerea dobânzilor după împrumuturi, 900 de mii pentru securitate publică, 4,5 milioane pentru învățământ, 2.025.000 de lei pentru sănătate, 9,4 de milioane pentru cultură, sport și întreținerea spațiilor verzi, 4,2 milioane pentru cheltuieli sociale, 4,79 milioane pentru dezvoltare, 3,4 milioane pentru protecția mediului, lărgirea sistemului de apă și canalizare, respectiv pentru reînnoire, 647 de mii pentru gospodărirea pădurilor și pășunilor, 8,2 milioane de lei pentru reparația drumurilor.

 

Bugetul detaliat al mun. Tg. Secuiesc pentru anul 2019

Hotărâre de consiliu


Bugetul pentru anul 2018

 

Venitul realizat de municipiul Târgu Secuiesc este de 32 milioane 300 mii de lei, mai puțin cu 6 milioane de lei față de anul trecut, la care se adăugă un buget excedentar de 3,3 milioane de lei din anul 2017. În domeniul dezvoltării vor fi terminate în primul rând lucrările deja începute:  renovarea străzilor Gării și Molnár Józsiás, amenajarea spațiului în jurul patinoarului, în continuare va fi inițiat un proiect nou și complex, în cadrul căruia va fi înființat un centru cultural în clădirea cazărmii, respectiv va fi construit un ștrand în spațiul între terenul de fotbal și sala polivalentă. 

 

Bugetul detaliat al mun. Tg. Secuiesc pentru anul 2018

Hotărâre de consiliu


Buget pentru anul 2017

 

Cu cele 2.3 milioane de lei rămase din anul 2016 – pe care le utilizează pentru dezvoltare – orașul breslelor se va putea administra în total din 52.400.000 lei.

 

Cheltuielile mai mari pe articole sunt următoarele: cheltuiala de funcționare a oficiului: 5 milioane 200 mii de lei; secția de ținere în evidență a populației și subsecția aparținătoare acesteia: 1.1 milioane de lei; dobânda pentru împrumut: 240 mii de lei; menținerea ordinii: 574 mii de lei; învățământ: 22.5 milioane de lei, din care mai mult de 19 milioane reprezintă salariile; sănătate: 787.700 de lei; cultură, sport și spațiu verde: 8.460.000 de lei; cheltuieli sociale: 3.374.000 de lei; dezvoltare: 3.442.000 de lei; transport de gunoi și continuarea lucrărilor de canalizare: 1.7 milioane de lei; păduri și pășuni: 500.000 de lei; turism: 30.550 de lei; drumuri: 4.430.000 de lei.

 

Pentru străzile Gării, Molnár Józsiás, Abatorului și 1 Mai figurează o sumă planificată de 6.459.000 de lei, din care delimitează pentru anul 2017 4.666.000 de lei, iar pentru anul 2018 1.793.000 de lei. Ar dori să modernizeze mai multe clădiri aparținătoare orașului, să realizeze și strategia energetică a acestora, pentru că doar așa ar putea introduce proiecte pentru acestea. Aici este vorba despre secția de chirurgie al spitalului orășenesc, despre clădirile Grădiniței Csipkerózsika, a Creșei aflate în strada Benedek Elek, a Școlii Generale Jakabos Ödön din Lunga, a Școlii Generale Turóczi Mózes, dar este în plan și reînnoirea Liceului Tehnologic Apor Péter (suma planificată pentru asta este de 75.000 de lei). Ar dori să reînnoiască și să dezvolte cabinetul medical ambulant al spitalului orășenesc planul costă 60.000 de lei. Au fost puși la o parte 50.000 de lei pentru mutarea casei de flori 50.000 de lei, pentru aranjarea terenului din jurul patinoarului, au fost rezervați 1.5 milioane de lei. În anul acesta continuă și reînnoirea Stadionului Sinkovits, o parte a tribunei va ajunge sub acoperiș. A fost mărită suma alocată pentru transformarea sălii cazanelor din strada Libertății în sală de joacă la 200.000 de lei, în clădirea Vigadó ar dori să formeze un sistem de încălzire al Primăriei, cauzator al multor probleme. Poșta regească maghiară și oficiul telegrafic construit în 1907 funcționează și în zilele noastre ca poștă, ar dori reînnoirea în anul acesta a clădirii publice aflate în proprietatea orașului, deoarece, de-a lungul anilor, a ajuns într-o stare foarte rea. Ar înființa în locul lacului din spatele lui Dac un centru de recreere, o piață, iar pentru depunerea proiectului au separat 50.000 de lei, din sala de cazane aflată în strada Bethlen Gábor s-ar înființa un centru social, aici au mai separat bani.

 

Lucrările de reînnoire care figurează în buget ating următoarele drumuri, străzi: partea care leagă Ruseni-ul și strada Bem, se termină și aranjarea străzii Achim Andrei, modernizarea parcărilor străzii Oituz, asfaltarea străzii Petőfi Sándor sau Cernatului (în funcție de care este în prezent într-o stare mai rea), aranjarea parcărilor din jurul patinoarului și asfaltarea străzii Tamási Áron, precum și aranjarea Curții nr. 71.

 

Buget detaliat pentru anul 2017

Hotărâre


Buget pentru anul 2016

 

În 2016 Târgu Secuiesc se poate gospodări din 52 648 310 de lei. Cheltuielile necesare pentru susținerea și funcționarea Primăriei și a instituțiilor aparținătoare este 4 533 000 de lei, pentru susținerea Biroului de Evidența Populației sunt necesare 830 000 de lei. Pentru învățământ sunt destinate 23 669 000 de lei, din care vor cheltui 205.415 de lei pentru renovări. Liceul Tehnologic Apor Péter va primi 34.069 de lei, Liceul Teoretic Nagy Mózes 34.600 de lei, Școala Generală Petőfi Sándor 19.020 de lei, Liceul Pedagogic Bod Péter 18.500 de lei, Școala Generală Turóczi Mózes 426 de lei, Liceul Tehnologic  Gábor Áron 101.702 de lei, Grădinița Manócska 96 de lei. Pentru sănătate sunt destinați 601 000 de lei, pentru funcționarea poliției 510 000 de lei. Dobânda pentru creditele contractate de către oraș este de 430 000 de lei. Pentru întreținerea drumurilor și piețelor publice au destinat 9 054 000 de lei, pentru curățenie publică 1 340 000 de lei, cheltuielile pentru  întreținerea pășunilor și a pădurilor ajung până la 300 000 de lei, iar cheltuielile cu dezvoltarea turismului până la 50 000. În anul acesta pe cultură și pe activități sportive, precum și pe întreținerea spațiilor verzi vor cheltui 5 800 000 de lei, pentru iluminatul public, respectiv pentru întreținerea sistemului de apă și canalizare 3 139 000 de lei, pentru cheltuieli sociale 2 165 000 de lei. Suma destinată investițiilor este 6 576 000 de lei, vor aloca pentru pregătirea proiectelor 124 500 de lei. În anul acesta vor aloca o sumă mai mare pentru ameliorarea energetică a clădirilor publice: în 2016 va urma izolarea Grădiniței Csipkerózsika, a creșei numărul 3, a Școlii Turóczi Mózes, a Școlii Generale Jakabos Ödön din Lunga, precum și a clădirii care dă loc secției de chirurgie a spitalului orășenesc în funcție de posibilități vor fi efectuate reparații interne, după plan acestea ar putea fi rezolvate din bani de proiecte. În clădirile care oferă loc instituțiilor aparținătoare primăriei (Sala Polivalentă, spitalul orășenesc, primăria și Casa de Cultură Vigadó) încearcă să rezolve încălzirea-răcirea și furnizarea apei calde cu folosirea energiei mai ieftine, asta presupune schimbul sistemului de încălzire actual. De asemenea vor contribui cu o sumă mare la reînnoirea Liceului Tehnologic Apor Péter, la dezvoltarea dispensarului ambulant. respectiv la dotarea acestuia. În acest an ar finaliza și reconstruirea serei orășenești. Renovarea  bisericii minoriților din Kanta, respectiv a Cazărmii Secuiești ar putea s-o obțină cu proiecte. Intenționăm să introducem un proiect pentru reînnoirea totală a iluminatului public, în cazul blocurilor realizarea izolării termice. Ar transforma o clădire a sălii cazanelor din cartierul Bethlen într-un centru social, la etajul căruia ar forma spații de locuit pentru tinerii din căminele de copii ajunși pe stradă sau pentru cei care au nevoie din alte motive. Au ținut deja licitațiile pentru renovarea străzilor Abatorului și 1 Mai, în curând vor semna contractul și cu executantul, pe lângă asta vor introduce proiecte și pentru piste de biciclete. Corifeii orașului Târgu Secuiesc au aprobat bugetul din anul acesta împotriva unui vot negativ și a două abțineri ale consilierilor partidului popular.

 

Alocăm o sumă însemnată, aproape 9.1 milioane de ei pentru reînnoirea și întreținerea drumurilor și spațiilor publice. Curând vor începe reabilitarea străzii Abatorului (aceasta o vor termina în totalitate în 2017) și vom pune punct și pe reînnoirea străzii Gării. Vor primi un strat de uzură strada Petőfi Sándor și strada Cernatului, învelișul acestora a fost greu încercat de lucrările legate de reînnoirea rețelei de apă-, gaz-, și de canalizare. Continuăm și aranjarea parcărilor: în anul acesta este vorba despre o suprafață relativ mare, mărginită de străzile Libertății și Rândunicii, în afară de asta sunt vizate și străzile Păcii, Oituz, Achim Andrei, Margaretei, totodată și la capătul lui Molnár Józsiás, la blocuri vor forma locuri de parcare.

 

Buget detaliat pentru anul 2016


 

2015 va fi anul investițiilor

 

În istoria noii epoci Târgu Secuiesc nu s-a gospodărit  încă în niciun an dintr-o sumă atât de mare, bugetul total este de 78 041 020 lei. Aceasta este prima ocazie că orașului Târgu Secuiesc îi provine un folos material din faptul că este un oraș de drept județean, deoarece decretul guvernamental referitor la acesta stabilește: venitul propriu al orașelor de drept județean ar trebui să fie minim douăzeci de milioane de lei, dar deoarece venitul propriu al orașului pe anul 2013, luat ca bază, a fost doar optsprezece milioane de lei, guvernul a completat considerabil veniturile.

 

A mai comunicat și că în afară de această sumă mai iau în calculație și investiții pe care încă nu le-au cuprins în bugetul orașului, deoarece contractele pentru modernizarea patinoarului, a sistemului de apă și canalizare vor fi semnate mai târziu și se întrevede o șansă de a construi o nouă grădiniță cu cinci săli.

 

Pentru funcționarea fără dificultate a instituțiilor de învățământ e nevoie de 20-21 milioane de lei, suma repartizată în anul aceasta este mult mai mare, 41.2 milioane de lei, iar această diferență mare se datorează faptului că au și început lucrările pentru terminarea internatului de la Liceul Tehnologic Gábor Áron; aproape jumătate a banilor îl alocă în acest scop. Diferența a fost împărțită împreună cu directorii școlilor, 150 000 de lei vor aloca pentru formarea încălzirii centrale independente în Liceul Tehnologic Apor Péter, ca instituția să se desprindă de pe sistemul de încălzire a Liceului Pedagogic Bod Péter.

 

Pentru repararea drumurilor în anul acesta, față de 5.3 milioane de lei, au separat 8.5 milioane de lei, din care 4.4 milioane de lei pentru reînnoirea străzilor Gării și Molnár Józsiás. Sănătatea publică primește 422 400 de lei, din care vor vira 130 000 de lei spitalului orășenesc. Pentru cultură și sport au votat 4.53 milioane de lei, din 100 000 de lei continuă renovarea Bibliotecii Báró Wesselényi Miklós: urmează repararea structurii acoperișului și reînnoirea externă a clădirii. La Ruseni, împreună cu administrația județeană, vor începe construirea casei funerare. Cheltuielile sociale au rămas în linii mari aceleași, doar acolo au ridicat cheltuielile unde i-a obligat legea. Suma destinată pentru investiții este 15.8 de milioane de lei, pentru lucrările de canalizare partea proprie este 555 000 de lei. Și în acest an continuă construcția celor două parcuri industriale, pentru acestea rezervă 12.5 milioane de lei. Pentru investiții rămân 4.9 milioane de lei, din care 50 000 de lei pentru construirea unei grădinițe, adică pentru o parte a părții proprii. Executantul ar fi ministerul dezvoltării, însă partea proprie totală se ridică la 200 000 – 250 000 de lei.


În anul 2014 orașul breslelor se poate gospodări din 52.8 milioane de lei, din care pentru funcționare vor fi alocate 37.8 milioane de lei, iar pentru dezvoltare 14.9 milioane de lei. Bugetul din anul acesta e mai mult cu aproape patru milioane de lei decât cel de anul trecut.

 

Bugetul detaliat

 

La cheltuieli suma planificată este mai mare, decât încasarea – exact 53.4 milioane de lei –, deoarece la sfârșitul anului trecut au rămas în casa orașului 681.000 lei. Au fost separate pentru funcționarea Biroului de Evidență a Populației 170 mii de lei, pentru rambursarea dobânzilor pentru împrumuturi și pentru comisioanele bancare 469.000 lei, pentru instituțiile de învățământ 20.3 milioane de lei, pentru întreținerea spitalului 120.000 de lei, pentru cultură, sport și pentru întreținerea spațiilor verzi 4 milioane de lei, pentru cheltuieli sociale 1.5 milioane de lei, pentru dezvoltarea orașului 16 milioane de lei, iar pentru repararea drumurilor 5.3 milioane de lei.

 

Pentru investițiile de învățământ se cheltuiesc 630.000 lei. Bugetul Casei de Cultură „Vigadó” este în acest an 357.600 de lei, pentru întreținerea Teatrului Orășenesc se alocă 250.000 de lei.

 

Descărcare document:
– Bugetul local detaliat la venituri 2015
– Bugetul local detaliat la venituri 2014

– Conturi de execuție decembrie 2014

– Bilanț trimestrul I.

– Bilanț trimestrul II.

Bilanț trimestrul III.

– Buget credite interne

– Buget venit proprii

– Bugetul fondurilor externe nerambursabile

– Plăți restante

– Registrul datoriei publice locale directe

– Conturi de execuție iunie 2015