Activităţi:

* identifică necesitățile municipiului / comunității (strategia de dezvoltare a municipiului, strategii de dezvoltare pe termen scurt sau lung pe ramură – ex. strategia de dezvoltare energetică a municipiului, etc.), sarcini trasate de Consiliul Local, primar;

* caută posibilități de finanțare prin proiecte naționale și/sau cu cofinanțare europeană la nevoile municipiului;

* prezintă primarului și Consiliului Local soluții / posibilități de finanțare în vederea aprobării întocmirii Cererilor de finanțare pentru accesarea acestor fonduri;

* pregătește / coordonează cererile de finanțare; supune aprobării Consiliului Local și le înaintează la Agenția de Dezvoltare Regională Centru sau ministere (după caz) în vederea evaluării;

* urmărește parcursul proiectelor depuse în perioada evaluării;

* coordonează implementarea proiectelor câștigate, asigură managementul proiectelor. În această perioadă ține legătura cu Organismul Intermediar și Autoritatea de Management a proiectelor.

* asigură derularea continuă a proiectelor, finalizarea acestora conform contractelor de finanțare .

* pregătește materialele legate de activitatea biroului pentru şedinţele Consiliului Local;

* fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare activității biroului.

 

Personal:

 

Bartha János, consilier superior

Telefon: 0720 143 746, 0267/361974, int. 135

E-mail: janos.bartha@kezdi.ro

 

Vizi Attila István, consilier

Telefon: 0267/361974, int. 135

E-mail: attila.vizi@kezdi.ro