Primăria Municipiului Târgu Secuiesc angajează

 

LĂCĂTUȘ MECANIC
la Serviciul Gospodăria Comunală.

 

Condiţii de participare: studii liceale sau școală profesională de specialitate și 1 an vechime
în specialitate. Permisul de cat. B reprezintă un avantaj. Cererile se depun până la data 25
martie 2020, ora 14.00, la registratură (camera 3). Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei (camera 203), sau la tel. 0267/361974, int.132.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs
pentru ocuparea a unui post vacant

 

CU JUMĂTATE DE NORMĂ DE MEDIC LA CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei în data de 25 martie 2020, ora 11.00. Dosarele
de înscriere pot fi depuse până la data de 20 martie 2020, ora 15.00, la registratură (camera
2). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei (camera 203) sau la tel.
0267/361974, intern 132 sau pe pagina www.kezdi.ro.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare în vederea ocupării
următoarei funcţii publice de execuţie:

 

consilier asistent în Biroul Evidența Persoanelor

 

Condiții de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum un an
– candidaţii trebuie să îndeplinească pe lângă condiţiile de mai sus și cele prevăzute în
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 465.

 

Candidaţii pot depune dosarele de înscriere la biroul nr. 203 al Primăriei (telefon: 0267- 361 974,
132 – număr intern) în termen de 20 de zile de la data apariţiei acestui anunţ, respectiv 21
februarie 2020. Mai multe informaţii despre condiţiile de participare, bibliografie, atribuţiile
postului pot fi găsite pe pagina www.kezdi.ro.

 

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în sala de ședință a Primăriei Municipiului Târgu
Secuiesc în data de luni, 2 martie 2020, ora 10.00.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs

pentru ocuparea unui post vacant de

ÎNGRIJITOR

din cadrul instituției.

 

Condiţii de participare:

– studii medii

– carnet de conducere categoria B

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00.

 

Dosarul de înscriere se depune până la data de 13 ianuarie 2020, ora 15.00 la Registratură. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei (camera 203), sau la tel. 0267/361 974/int.132.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs

pentru ocuparea unui post temporar vacant de

ASISTENT MEDICAL

din cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală din Învăţământ.

 

Condiţii de participare:

– studii postliceale de specialitate;

– certificat de membru și adeverință eliberat de OAMGMAMR;

– vechime minimă de 6 luni în specialitatea studiilor;

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în data de 4 decembrie 2019, ora 11.00.

 

Dosarul de înscriere se depune până la data 27 noiembrie a.c, ora 15.00 la Registratură. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei (camera 203), sau la tel. 0267/361 974/int.132.


Primăria municipiului Târgu Secuiesc  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţii publice de conducere:

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, BUGET-CONTABILITATE.

 

Condiţii de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice;

– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pot participa la concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus, şi cele prevăzute la art. 465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în data de 16 decembrie 2019, ora 10 – proba scrisă, şi în data de 19 decembrie 2019, ora 12 – interviul.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia (www.kezdi.ro).


Primăria municipiului Târgu Secuiesc  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţii publice de execuţie:

 

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite.

 

Condiţii de participare la concurs:

– studii universitare superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice;

 

Pot participa la concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus, şi cele prevăzute la art. 465 din HGR nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în data de 26 noiembrie 2019, ora 10 – proba scrisă, şi în data de 28 noiembrie 2019 , ora 12 – interviul. Dosarul de înscriere se poate  depune până la 15 noiembrie 2019 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de

REFERENT din cadrul  Compartimentului Relații cu Publicul.

 

Condiţii de participare la concurs:

– studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 

Pot participa la concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus, şi cele prevăzute la art. 3 din Regulament din 23.03.2011, aprobat prin HG nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în data de 5  noiembrie  2019, ora 10 – proba scrisă, şi în data


Primăria Târgu Secuiesc publică un post vacant pentru ocuparea postului tehnician de lumini și sunet la Casa de Cultură Vigadó.

 

Timpul de muncă:
» Normă întreagă

 

Cerințe:
» Realizarea iluminării pe perioada spectacolelor

» Participare activă la repetiții în vederea asigurării necesităților de iluminare pe parcursul  spectacolelor

» Manipularea corespunzătoare a echipamentului de iluminare

» Planificarea și efectuarea sistematică a lucrărilor de întreținere

» Cetățenie română
» Fără antecedente penale

 

Competențe:
» Activitate dinamică și rapidă/abilități bune de comunicare
» Capacitatea de soluționare rapidă a problemelor
» Competențe deosebite în domeniul relațiilor umane
» Toleranță bună la stres
» Punctualitate, precizie, autonomie

 

Examenul scris pentru ocuparea postului va avea loc la 7 octombrie 2019, luni, începând cu orele 10, la Casa de Cultură Vigadó. Termenul limită de depunere a cererilor: 27 septembrie 2019, ora 15:00 la Registratură (camera 3). Informații suplimentare și literatura de specialitate pentru examenul scris se pot obține în biroul 203 sau la numărul de telefon 0267 361974, numărul intern 132.