Primăria Municipiului Târgu Secuiesc în conformitate cu prevederile HG 286/2011 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL cu jumătate de normă.

 

Condiții de participare la concurs:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală;
– vechimea în muncă: minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
– grad profesional principal.

 

Programul de muncă: o jumătate de normă (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

 

Locul muncii: cabinetul medical școlar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc

 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc conform următorului calendar:
– proba scrisă în data de 27 iunie 2022, ora 10:00
– proba de interviu se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

 

Termenul de depunere al dosarelor este 17 iunie 2022.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
– cerere de înscriere
– copie despre actul de identitate
– diplomă de școală sanitară postliceală
– certificat grad principal
– copie despre carnetul de muncă și/sau Revisal
– cazier juridic
– adeverință de la medicul de familie
– curriculum vitae
– certificat de membru OAMGMAMR

 

Mai multe informații despre concurs, atribuțiile postului pot fi găsite pe site-ul https://www.kezdi.ro/ro/anunt-public/ sau la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0728-103 614.

 

Descarcă documente:

Atributiile postului
Formular de înscriere
Bibliografie


Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de

ARHITECT ȘEF.

Condiții de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– candidații trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

 

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc în data de luni, 24 mai 2022, ora 9:00.

 

Candidații pot depune dosarele de înscriere la biroul nr. 203 al Primăriei în termen de 20 de zile de la data apariției acestui anunț, respectiv între 21.04.2022–10.05.2022.

 

Mai multe informații despre concurs, formularul de înscriere, bibliografie, atribuțiile postului pot fi găsite pe pagina www.kezdi.ro.

 

Persoană de contact: Tóth Árpád, consilier asistent la Compartimentul Resurse Umane

 

Adresă de email: arpad.toth@kezdi.ro

 

Descarcă documente:

Atributiile postului
Formular de înscriere
Acte necesare
Bibliografie


Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie:

consilier principal la Compartimentul Administrare Domeniu Public și Privat.

 

Condiții de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, cu domeniu de licență: economie;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– candidații trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile de mai sus și cele prevăzute în art. 465 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

 

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc în data de luni, 23 mai 2022, ora 9:00.

 

Candidații pot depune dosarele de înscriere la biroul nr. 203 al Primăriei în termen de 20 de zile de la data apariției acestui anunț, respectiv între 20.04.2022–09.05.2022.

 

Mai multe informații despre concurs, formularul de înscriere, bibliografie, atribuțiile postului pot fi găsite pe pagina www.kezdi.ro.

 

Persoană de contact: Tóth Árpád, consilier asistent la Compartimentul Resurse Umane

 

Adresă de email: arpad.toth@kezdi.ro       

 

Descarcă documente:

Atributiile postului
Formular de înscriere
Acte necesare
Bibliografie


MUNCITOR CALIFICAT (MAESTRU LUMINI) LA CASA DE CULTURĂ
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc în conformitate cu prevederile HG 286/2011 organizează concurs de recrutare pentru un post contractual de muncitor calificat (maestru lumini) la Casa de Cultură Vigadó.

 

Condiții de participare la concurs:
– studii medii sau școală profesională cu profil tehnic; cunoștințe despre echipamentele de
iluminat teatre și operare calculator;
– nu este necesară vechime în specialitate.
Programul de muncă: o normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Locul muncii: Casa de Cultură Vigadó din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc.

 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc conform
următorului calendar:
– proba practică în data de 3 mai 2022, ora 09:00;
– proba de interviu: data și ora susținerii probei de interviu va fi anunțată odată cu rezultatele de la proba practică.

 

Termenul de depunere al dosarelor este între 07.04.2022 și 20.04.2022.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
– cerere de înscriere;
– copie despre actul de identitate;
– diplome de studii și certificate despre cursuri de calificare;
– copie despre carnetul de muncă și alte adeverințe despre vechimea în muncă;
– cazier juridic;
– adeverință de la medicul de familie;
– curriculum vitae.

 

Mai multe informații despre concurs, atribuțiile postului pot fi găsite pe site-ul https://www.kezdi.ro/ro/anunt-public/ sau la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0728-103 614

 

Descarcă documente:

Descrierea postului
Formular de înscriere