Domenii importante de activitate:

*asigurarea ordinii și liniștii publice, normele de drept referitoare la vânzările ilegale, precum și regulamentele cu privire la păstrarea curățeniei orașului, respectiv prevenirea și învingerea încălcării normelor stabilite prin hotărârile administrației,

*asigurarea pazei bunurilor mobile, imobile și a așezămintelor stabilite de către Consiliul Local, după un plan de pază,

*însoțirea și protecția reprezentanților Primăriei în cazul unor controale sau a unor măsuri speciale, și în cazul necesității executării unor hotărâri de consiliu,

*constatarea contravențiilor și punerea în aplicare a pedepselor, în limita legii, contravențiile legate de ordinea publică, tulburarea liniștii publice, curățenia orașului, vânzarea în stradă, contravenții legate de ocrotirea mediului, respectiv, alte hotărâri locale ale administrației stabilite prin lege, precum și stabilirea, executarea contravențiilor fixate în ordinul primarului, din decembrie 2017 parcarea cu plată,

*contribuția la asigurarea ordinii publice cu ocazia unor evenimente culturale, adunării publice, în cazul unor greve,

*cooperarea cu poliția, cu pompierii, cu autoritățile de apărare civilă la diferite evenimente,

*verificarea deplasărilor fără caracter de drept penal și rezolvarea în limitele legii,

*împlinirea altor sarcini de activitate stabilite prin lege.

 

Colaboratori:

Croitoru Constantin, director

Telefon: +40 725-101 264

E-mail: politialocala_2010@yahoo.com

14 polițiști locali