Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

 

Szoráti Mária-Magdolna, consultant superior

Telefon: +40 267 361 974; interior 111
E-mail: maria.szorati@kezdi.ro

Program de funcţionare: luni-vineri 08.00-16.00

 

Formular pentru solicitarea de informaţii în baza Legii 544/2001

 

Modalităţi de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Formular pentru reclamaţie administrativă

 

Data Anunț Document
2024.02.21. Raport anual privind accesul la informatii publice  
2024.02.21. Raport de evaluare – legea 52, anul 2023  
2023.05.26. PUZ – Rosnol SRL  
 
2023.05.26. PUZ – Nexxon SRL  
 
2023.03.23. Taxe teren KSE  
2023.02.14. Proiect de hotarare – iluminat public  
 
 
 
2023.01.12. Raport de evaluare – legea 544, anul 2022  
2022.10.18. Denumire gradinita – Bambi  
 
 
 
2022.10.18. Denumire gradinita – Bóbita  
 
 
 
2022.01.14. Raport de evaluare – legea 52, anul 2021  
2022.01.12. Raport de evaluare – legea 52, anul 2020  
2022.01.12. Raport de evaluare – legea 544, anul 2021  
2022.01.12. Raport de evaluare – legea 544, anul 2020  
2021.10.19. Proiect de hotarare – Statut mun. Tg. Secuiesc  
 
2020.04.22. Raport de evaluare – legea 544, anul 2019  
2019.10.01. Raport de evaluare – legea 544, anul 2018  
2019.09.30. Ordinea de prioritate pentru obţinerea de locuinţe 2019  
2019.09.30. Raport de evaluare – legea 52, anul 2018  
2018.10.11. Modificarea regulamentului de salubrizare  
 
2018.08.08. Modificare tarife taximetrie  
2017.09.30. Salariul de baza din cadrul aparatul de specialitate al primarului  
 
2017.04.10. Agrement agroturistic sat Lunga  
2017.04.10. PUZ strada Fortyogó etapa 4  
2017.03.27. Indexarea tarifelor de salubrizare SC. Gosp-Com SRL.  
 
2017.03.13. Regulament parcare  
 
2017.03.08. Cetățean de onoare – Kosztándi Jenő  
2016.12.27. Regulamentul clădirilor şi terenurilor neîngrijite  
2016.11.14. Regulament – responsabilități  
2016.11.07. Încadrare teren sat Lunga  
2016.10.24. Taxe și impozite pentru anul 2017  
2016.09.21. Denumire stradă și modificare regulament parcări  
2016.07.25. Regulament mijloace publicitare  
2016.07.07. Cantina socială  
2016.03.18. Denumire stradă  
2015.11.13. Planului Urbanistic Zonal strada Grădinii  
2015.11.09. Cetățean de onoare  
2015.11.09. Cetățean de onoare  
2015.09.25. Taxe și impozite locale 2016  
2015.09.14. Caiet de sarcini adapost caini  
2015.07.28. Câini fără stăpân  
 
2015.06.12. Anunţ steaguri proprii  
2014.10.10. PUZ strada Domokos  
2014.09.30. Taxe si impozite 2015  
2014.03.11. Acces pe proprietate publica  
2014.03.04. Lunga zona locuințe  
2014.02.24. Asociația pentru sănătate