Program de relații cu publicul:
luni–vineri între orele 8–16

 

Funcții principale ale Compartimentului Relații cu Publicul:

* asigură formulare și informații pentru cetățeni;

* colectarea documentelor;

* înregistrarea documentelor;

* pregătirea și trimiterea documentelor în flux;

* primirea reclamațiilor;

* trimiterea răspunsurilor la cereri, adrese oficiale prin poștă sau personal;

* asigură realizarea programului pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, conform HG 1723/2004;

* ține evidența petițiilor și urmărește rezolvarea lor conform prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

 

Evidența cererilor pentru locuințe, îndrumarea asociațiilor de proprietari, asigură liberul acces la informațiile de interes public, asigură transparență decizională în administrația publică, coordonarea activității Compartimentului de Relații cu Publicul.

 

Personal:

 

Registratură generală

Imreh Zsuzsánna, consilier

Szőcs Imola, consilier

Telefon: +40 267 361 974, int. 125

 

Probleme legate de stare civilă:

Gocsman Zsuzsanna, referent superior

Telefon: +40 267 361 974, int. 144

 

Centrala, evidența cererilor pentru locuințe, anunțuri publice:

Szóráti Mária, consilier superior

Telefon: +40 267 361 974, int. 111