Obiectul de activitate:

* coordonează din punct de vedere economic și financiar Primăria Municipiului Târgu Secuiesc și instituțiile finanțate din bugetul local;

* întocmește la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local al municipiului Târgu Secuiesc, asigurând prezentarea tuturor documentațiilor necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului Local în vederea aprobării bugetului;

* comunică instituțiilor finanțate din bugetul local nivelul creditelor bugetare aprobate și urmărirea încadrării cheltuielilor în planurile aprobate;

* întocmește deschiderile de credite în baza bugetului local aprobat atât pentru primărie, cât și pentru toate unitățile subordonate Consiliului Local;

* organizează și conduce evidență contabilă, întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Preia de la unitățile de învățământ, trimestrial bilanțurile contabile și anexele, pe care le verifică, le centralizează și le prezintă la DGFP Covasna;

* asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv propriu;

* întocmește ordinele de plată și situațiile referitoare la plățile efectuate;

* compartimentul buget-contabilitate din bugetul local repartizează  fonduri pentru întreținerea și funcționarea a nouă centre bugetare de învățământ: Liceul Teoretic Nagy Mózes, Școala Normală Bod Péter, Grup Școlar Gábor Áron, Grup Școlar Apor Péter, Liceul Reformat, Grădinița Manócska, Grădinița Csipkerózsika, Școala Generală Petőfi Sándor, Școala Generală Turóczi Mózes, Școala Generală Molnár Józsiás.

 

Componența:

Paizs-Pálkó Gábor, contabil șef

Telefon: 0730 600 283; 0267/361974, int. 121

E-mail: gabor.paizs@kezdi.ro

 

Fábián Judit, consilier superior

Telefon: 0730 600 283; 0267/361974, int. 121

E-mail: contabil1@kezdi.ro