Este organul profesionist al protecției civile, care funcționează în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihai Viteazul” al Județului Covasna. Activitatea de protecție civilă are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit legii, autorităților administrației publice, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice.

 

Atribuțiile biroului:

* organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție a structurilor de protecție civilă, elaborarea documentelor operative;

* înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situațiile de urgență;

* organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență civilă și pentru reabilitarea utilităților publice afectate;

* informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență;

* protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate;

* planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind protecția civilă;

* asigurarea comunicării cu mass-media și populația municipiului.

 

Personal:

Miklós Árpád, consilier superior

Telefon: +40 723 119 185

E-mail: arpad.miklos@kezdi.ro

 

 

Adăposturi de protecție

Vacanță în siguranță

Reguli de protecție în perioadele caniculare

Informații de interes public
Prevenire

Flyer coronavirus

Masuri iarna