DEPUNERE CERERE DE FINANŢARE PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE, CULTURALE ȘI DE TINERET PE ANUL 2024

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc anunţă organizaţiile neguvernamentale că pot depune cereri de finanţare pentru organizarea evenimentelor sportive, culturale și de tineret pentru anul 2024.

 

Termen limită: marți, 19 martie 2024, ora 15.00, la Registratura Primăriei.

 

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată. Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Consiliul Local în baza contractului încheiat, după efectuarea decontării cheltuielilor incluse în proiect.

 

Cererile depuse după termen nu vor fi luate în considerare, şi se consideră nule. Mai multe detalii la nr. de mobil: 0730-600 311 sau la nr. de telefon: 0267-361 974, int. 115 (Cabinet Viceprimar).

 

Documente necesare

Documente

Formulare pentru decontare