ANUNŢ DEPUNERE CERERE DE FINANŢARE PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE, CULTURALE ȘI DE TINERET PE ANUL 2023

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc anunţă organizaţiile neguvernamentale că pot depune cereri de finanţare pentru organizarea evenimentelor sportive, culturale și de tineret pentru anul 2023.

 

Termen limită: luni, 13 martie 2023, ora 15.00, la Registratura Primăriei.

 

Formulare tipizate și documentația necesară se pot obţine la pagina web www.kezdi.ro, aici: https://www.kezdi.ro/ro/proiecte/. Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine. Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Consiliul Local în baza contractului încheiat, după efectuarea decontării cheltuielilor incluse în proiect.

 

Cererile depuse după termen nu vor fi luate în considerare, şi se consideră nule. Mai multe detalii la nr. de mobil: 0730-600 311 sau la nr. de telefon: 0267-361 974, int. 115. (Cabinet Viceprimar).

 
Documenția necesară pentru proiecte

Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect

Formulare pentru decontarea cheltuielilor

 


 

ANUNŢ DEPUNERE CERERE DE FINANŢARE PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE, CULTURALE ȘI DE TINERET PE ANUL 2022

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc anunţă organizaţiile neguvernamentale că pot depune cereri de finanţare pentru organizarea evenimentelor sportive, culturale și de tineret pentru anul 2022.

 

Termen limită: vineri, 6 mai 2022, ora 14.00, la Registratura Primăriei.

 

Formulare tipizate și documentația necesară se pot obţine la pagina web www.kezdi.ro, aici: https://www.kezdi.ro/ro/proiecte/. Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine. Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Consiliul Local în baza contractului încheiat, după efectuarea decontării cheltuielilor incluse în proiect.

 

Cererile depuse după termen nu vor fi luate în considerare, şi se consideră nule. Mai multe detalii la nr. de mobil: 0730-600 311 sau la nr. de telefon: 0267-361 974, int. 115. (Cabinet Viceprimar).

 
Documenția necesară pentru proiecte

Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect

Formulare pentru decontarea cheltuielilor


Proiecte culturale și de sport

 

ANUNŢ DEPUNERE CERERE DE FINANŢARE PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE ŞI CULTURALE PE ANUL 2021

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc anunţă organizaţiile neguvernamentale că pot depune cereri de finanţare pentru organizarea evenimentelor sportive şi culturale pentru anul 2021.

 

Termen limită: marți, 22 iunie 2021, ora 16.00, la Registratura Primăriei.

 

Formulare tipizate și documentația necesară se pot obţine la pagina web www.kezdi.ro, aici: https://www.kezdi.ro/ro/proiecte/. Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine. Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Consiliul Local în baza contractului încheiat, după efectuarea decontării cheltuielilor incluse în proiect.

 

Cererile depuse după termen nu vor fi luate în considerare, şi se consideră nule. Mai multe detalii la nr. de mobil: 0730-600 311 sau la nr. de telefon: 0267-361 974, int. 115. (Cabinet Viceprimar).

 

Formulare pentru decontarea cheltuielilor
Documenția necesară pentru proiecte culturale
Documenția necesară pentru proiecte de sport
Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect – descarcă document


Consiliul Local din mun. Târgu Secuiesc, la şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 31/2019, bugetul detaliat al municipiului, precum și Programul anual și anunțului de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive pe anul 2019, conform Legii nr. 350/2005.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura primăriei, până la data de 23.05.2019, ora 16.00.

 

Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative:

Descarcă documentația

 

Cofinanţarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport local:

Descarcă documentația

 

Legi

 

–––––––––––––––––––––––

Plan de investiții pentru anul 2015 (descarcă document)