Proiecte culturale și de sport

 

Consiliul Local din mun. Târgu Secuiesc, la şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 31/2019, bugetul detaliat al municipiului, precum și Programul anual și anunțului de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive pe anul 2019, conform Legii nr. 350/2005.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura primăriei, până la data de 23.05.2019, ora 16.00.

 

Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative:

Descarcă documentația

 

Cofinanţarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport local:

Descarcă documentația

 

Legi

 

–––––––––––––––––––––––

Plan de investiții pentru anul 2015 (descarcă document)