Actele necesare pentru ajutorul social:
* cerere tip
* actele de identitate ale tuturor persoanelor care trăiesc în același spațiu de locuit
* adeverință de la finanțe că nu este venit
* adeverință de la Agenția de ocupare a forței de muncă

 

Actele necesare pentru concediul privind creșterea copilului:

* cerere tip

* adeverință de la locul de muncă

* actele de identitate ale părinților

* certificatul de naștere al copilului

* copia cărții de familie

 

Actele necesare pentru solicitarea indemnizației pentru copii:

* cerere tip

* actele de identitate ale părinților

* certificatul de naștere al copilului

 

Actele necesare pentru masă socială:

* cerere tip

* adeverință de venit

* copia actului de identitate

 

Actele necesare pentru solicitarea indemnizației și de întreținere:

* cerere tip

* cartea de familie care dovedește componența familiei, situația juridică a copiilor

* copia cărții de identitate

* adeverință de venit

* adeverință de la școală