Nr. Nume Document
1. Cerere de înscriere privind atribuirea locurilor de parcare  
2.  
3. Cerere privind lucrările de racorduri și branșament  
4. Cerere privind eliberarea actului de identitate  
5. Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România  
6. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România  
7. Declarație pe propria răspundere  
8. Declarație primire spațiu  
9. Formular pentru raportări intermediare și finale  
10. Formular online pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandări  
11. Formular online de înscriere  
12. Formular de solicitare subvențiilor pentru ONG-uri  
13. Bugetul de venituri și cheltuieli  
14. Declarație pentru proiecte culturale  
15. Cerere de finanțare  
16. Actele necesare pentru a participa la licitație de proiect  
17. Bugeturi de venituri și cheltuieli – estimat  
18. Declarație de imparțialitate  
19. Declarație  
20. Declarație pe proprie răspundere desemnare responsabil program sportiv  
21. Declarație pe proprie răspundere disponibilitate financiară  
22. Norme financiare  
23. Regulament  
24. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate  
25. Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale  
26. Sesizare deschidere procedură succesorală  
27. Cerere compensare  
28. Cerere restituire  
29. Cerere certificat nomenclatură stradala și adresă  
30. Cerere pentru eliberarea autorizației foraje și excavări  
31. Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate  
32. Clădiri rezidențiale persoane fizice  
33. Clădiri rezidențiale persoane juridice  
34. Teren persoane fizice  
35. Teren persoane juridice  
36. Cerere CAF persoane juridice  
37. Model declarare prealabilă adunări publice  
38. Cerere de înscriere privind atribuirea locurilor de parcare – persoane fizice  
39. Cerere de înscriere privind atribuirea locurilor de parcare – persoane juridice  
40. Cerere comunicare electronică  
41. Cerere locuință socială  
42. Cerere locuință ANL