Becsek Antal, consilier superior

Telefon: 0267/361974, int. 119

Activităţi:

* membru în comisia de aplicare a legii 18/1991;

* membru al comisiei de licitare a masei lemnoase conform HCL Târgu Secuiesc nr. 84/2008;

* membru al comisiei de aplicare al sancțiunilor contravenționale cu privire la stabilirea unor măsuri pentru organizarea pășunatului;

* înregistrarea contractelor de arendare pe baza legii 16/119 și ținerea la zi a evidențelor contractelor;

* evaluarea pagubelor agricole rezultate în urma unor calamități naturale sau prin diferite distrugeri;

* subvenții agricole.

 

Puskás Alexandrina, referent agricol principal

Telefon: +40 267 361 974, int. 119

Activităţi:

* evidența și comunicarea datelor statistice din domeniul agriculturii;

* completarea la zi a registrelor agricole pe localități;

* eliberarea certificatelor de producător agricol;

* evidența suprafețelor agricole pe gospodării;

* eliberarea adeverințelor pentru diferite subvenții agricole;

* eliberarea de adeverințe despre situația agricolă a familiei la diferite instituții ale statului.

 

Keresztes László, referent forestier superior

Telefon: +40 267 361 974, int. 119

Activităţi:

* evidența suprafețelor de fond forestier, pășuni împădurite cât și a celor de șes, aflate în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc;

* verificarea lucrărilor silvice executate de către ocoale silvice pe baza contractelor de prestări servicii, recepționarea acestora;

* organizarea licitațiilor publice de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;

* organizarea de și participarea la controale de circulație a materialului lemnos și prevenirea pășunatului ilegal;

* organizarea pășunatului pe suprafețele de pășuni de șes și de munte aflate în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc pe baza HCL privind pășunatul și taxele de pășunat.

 

Data Denumire Document
2020.04.09. Cerere  
2020.04.09. Tabel centralizator