Becsek Antal, consilier superior

Telefon: 0267/361974, int. 119

Activităţi:

* membru în comisia de aplicare a legii 18/1991;

* membru al comisiei de licitare a masei lemnoase conform HCL Târgu Secuiesc nr. 84/2008;

* membru al comisiei de aplicare al sancțiunilor contravenționale cu privire la stabilirea unor măsuri pentru organizarea pășunatului;

* înregistrarea contractelor de arendare pe baza legii 16/119 și ținerea la zi a evidențelor contractelor;

* evaluarea pagubelor agricole rezultate în urma unor calamități naturale sau prin diferite distrugeri;

* subvenții agricole.

 

Puskás Alexandrina, referent agricol principal

Telefon: +40 267 361 974, int. 119

Activităţi:

* evidența și comunicarea datelor statistice din domeniul agriculturii;

* completarea la zi a registrelor agricole pe localități;

* eliberarea certificatelor de producător agricol;

* evidența suprafețelor agricole pe gospodării;

* eliberarea adeverințelor pentru diferite subvenții agricole;

* eliberarea de adeverințe despre situația agricolă a familiei la diferite instituții ale statului.

 

Keresztes László, referent forestier superior

Telefon: +40 267 361 974, int. 119

Activităţi:

* evidența suprafețelor de fond forestier, pășuni împădurite cât și a celor de șes, aflate în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc;

* verificarea lucrărilor silvice executate de către ocoale silvice pe baza contractelor de prestări servicii, recepționarea acestora;

* organizarea licitațiilor publice de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;

* organizarea de și participarea la controale de circulație a materialului lemnos și prevenirea pășunatului ilegal;

* organizarea pășunatului pe suprafețele de pășuni de șes și de munte aflate în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc pe baza HCL privind pășunatul și taxele de pășunat.