Acest birou este responsabil de comunicarea totală a Primăriei. De acesta aparțin organizarea evenimentelor, a informațiilor de presă, relații cu presa, problemele de identitate vizuală, apoi de aici își iau drumul comunicatele Primăriei, precum și comunicatele de presă, declarațiile. În afară de acestea, colegii noștri de comunicare se ocupă și de întocmirea scrisorilor oficiale, și acest birou este organizatorul Târgului de Toamnă („Őszi Sokadalom”), al zilelor orașului Târgu Secuiesc, precum şi organizatorul a toate evenimentelor legate de Primărie. Biroul de comunicare deservește și redactarea materialelor publicitare, a publicațiilor, de la proiectare, prin problemele de conținut, până la tipărire.

 

Colaboratori:

 

Bartos-Ménessy Kinga, şef birou

Mobil: +40 726 233 518

E-mail: kinga.menessy@kezdi.ropresskezdi@gmail.com

 

Gajdó Szende, consilier

Mobil: +40 726 233 518

E-mail: presskezdi@gmail.com