Personalul biroului desfășoară activități de secretariat și de verificare generală.

 

Principalele domenii de activitate:

* reprezintă viceprimarul în fața cetățenilor, a organelor administrative centrale și locale, precum și a instituțiilor publice, a organizațiilor, pe bază de împuternicire;

* aranjează relațiile protocolare a diferitelor organe administrative centrale și locale;

* participă la întâlnirile oficiale și la protocol;

* desfășoară orice altă activitate, pe care le stabilește prin dispoziția viceprimarul.

 

Viceprimarul orașului Târgu Secuiesc răspunde îndeosebi pentru administrarea orașului.

 

Secretariat:

Gyergyai Bettina, consilier

Telefon: +40 267 361 974; int. 115.

E-mail: cabinetvp@kezdi.ro