Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016    
2/2017 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016    
3/2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 8.000.000 lei pentru refinanțarea împrumuturilor contactate de la : BCR, CEC BANK, Ministerul Finantelor Publice    
4/2017 privind Procedura de acordare a eșalonării și/sau amânării la plata obligațiilor fiscale și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin (5) din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice    
5/2017 privind completarea HCL nr. 30/ 2011    
6/2017 privind completarea HCL nr. 64 / 2015 – Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc    
7/2017 privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe    
8/2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat pe strada Abatorului Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia    
9/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2017    
10/2017 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de serviciu    
11/2017 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017    
12/2017 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2017-2018 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
13/2017 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1486/119/2016    
14/2017 privind modificarea HCL nr.104/2014 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei de administrator puplic al municipiului Târgu Secuiesc    
15/2017 privind înfiinţarea unei zone de agrement în municipiul Târgu Secuiesc    
16/2017 privind modificarea HCL nr. 41/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai Târgu Secuiesc”    
 
17/2017 privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc    
18/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
19/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2016    
20/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2017 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016    
21/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
22/2017 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2017    
 
23/2017 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2017    
24/2017 privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, municipiul Târgu Secuiesc”    
 
25/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG SECUIESC – SECŢIA CHIRURGIE    
26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA    
27/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK    
28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA    
29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES    
30/2017 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc în anul 2017    
31/2017 privind indexarea tarifelor la serviciul public de salubrizare pe aria de activitate al S.C. GOSP-COM S.R.L.    
32/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2017    
 
33/2017 cu privire la reducerea capitalului social la S.C. Gosp – Com S.R.L. Târgu Secuiesc    
34/2017 privind modificarea şi completarea HCL nr. 13/2013, cu privire la darea în administrare a Pieţei Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc la S.C.Gosp –Com S.R.L Târgu Secuiesc    
35/2017 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2016 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 28.04.2017    
36/2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află Staţia de transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna”    
37/2017 privind aprobarea Strategiei Energetice a municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2017-2024    
38/2017 privind îndreptarea unei erori materiale survenite în HCL nr. 63/2016, cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului industrial „IFET’ din municipiul Târgu Secuiesc    
39/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG SECUIESC – SECŢIA CHIRURGIE    
40/2017 privind modificarea și completarea HCL nr.32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
41/2017 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2017    
42/2017 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate”a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2017.    
43/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
44/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2017    
45/2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc    
46/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc    
47/2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003    
48/2017 privind modificarea HCL nr. 40/2015 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás    
49/2017 privind conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem al municipiului Târgu Secuiesc, dl-luiKosztándi Jenő    
50/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE AGREMENT AGROTURISTIC” din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga    
51/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICATOR DIN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, între str. Fortyogó şi str. Papp Mihály    
52/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA FORTYOGÓ, ETAPA 4” din municipiul Târgu Secuiesc    
53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
54/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
55/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc    
56/2017 privind aprobarea Programului de Inițiere în disciplinele sportive de patinaj pe gheață la Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc    
57/2017 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populaţie si nevoi proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
58/2017 cu privire la modificarea actului constitutiv şi a statutului societăţii comerciale Gosp-Com SRL    
 
59/2017 privind modificarea Contractului de închiriere nr. 45/25.05.2004, cu modificările și completările ulterioare aduse prin actele adiționale, privind închirierea imobilului – cinematograf Petőfi    
60/2017 privind aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga    
61/2017 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga    
62/2017 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în două parcele    
63/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
64/2017 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2017    
65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc    
66/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LAC DE AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc    
67/2017 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
68/2017 privind înfiinţarea unei zone de locuinţe individuale în municipiul Târgu Secuiesc    
69/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
70/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2017    
71/2017 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în două parcele    
72/2017 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Petőfi Sándor nr. 54    
73/2017 privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile clubului sportiv de drept privat „Asociaţia Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secţia fotbal”    
74/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în CF nr. 27710 Tg. Secuiesc, în suprafață de 98 m.p.    
75/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului local și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
76/2017 privind stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali    
77/2017 privind aprobarea Actului adițional nr.2/2017 pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”    
78/2017 privind atribuirea denumirii unei intersecții din municipiul Târgu Secuiesc    
79/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK    
80/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES    
81/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA    
82/2017 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
83/2017 cu privire la modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
84/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
85/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
86/2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 433/28.09.2017 pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017    
87/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”    
88/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
89/2017 privind aprobarea cunstituirii Registrului local al spaţiilor verzi a municipiului Târgu Secuiesc    
90/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc    
91/2017 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
92/2017 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2017-2018    
93/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
94/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2017    
95/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
96/2017 privind modificarea HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc    
97/2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
98/2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite    
99/2017 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 23/2017    
100/2017 privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”    
101/2017 privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții    
102/2017 cu privire la modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG SECUIESC – SECŢIA CHIRURGIE    
103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC SPITAL TG SECUIESC SECŢIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect    
104/2017 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018    
105/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul satului Lunga    
106/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat pe str. Fabricii nr. 8, pe care este construit un turn de apă    
107/2017 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil    
108/2017 privind modificarea HCL nr. 105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive    
109/2017 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică și pentru populație al masei lemnose pe picior și fasonat la drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
110/2017 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Targu Secuiesc    
111/2017 privind modificarea HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe    
112/2017 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 31, apt.15) ca locuinţă de serviciu    
113/2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 579/28.11.2017 pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
114/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
115/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc    
116/2017 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -SECUIESC S.R.L.    
117/2017 privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2017-2021    
118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
 
 
119/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE FORTYOGÓ” din municipiul Târgu Secuiesc    
120/2017 privind numirea administratorului executiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGUSECUIESC S.R.L.    
121/2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szöllősi Tamás