Centrul istoric

 

Piaţa Gábor Áron și zona adiacentă pieții: SV – între str. Kossuth Lajos 3 și str. Școlii 1; V – str. Școlii N – între str. Meseriașilor, Episcop Márton Áron 15-24, Vásárhelyi Péter 5, Apafi Mihály 7, Dâmbului; E – str. Körösi Csoma Sándor; S – între str. Independenței 6, str. Gării 2, str. Petőfi Sándor. Cf. PUG nr.12/1997
Cod Lista Monumentelor Istorice (LMI): CV-II-s-A-13273

Datare: –

 

Ansamblul ”Str. Primăverii” (Degécia)

Str. Primăverii și Curțile 62, 63, cu case de lemn din sec. XVIII-XIX

LMI: CV-II-a-B-13274

Datare: sec. XVIII-XIX


Auditori szállás

Judecătorie

str. Ady Endre nr. 5

LMI: CV-II-m-B-13275

Datare: mij. sec. XVIII


Erzsebet arvaleanyhaz

Ansamblul fostului Orfelinat de Fete

Azi: Centru de coordonare servicii sociale

str. Ady Endre nr. 13

LMI: CV-II-m-B-13276.01

Datare: înc. sec. XIX


Báró Szentkereszty Stefánia temetkezési kápolna

Capela funerară Szentkereszty Stefánia

str. Ady Endre nr. 13

LMI: CV-II-m-B-13276.02

Datare: 1906


Allami elemi iskola

Școala Pedagogică

Azi: Liceul Pedagogic ”Bod Péter”

str. Ady Endre nr. 20

LMI: CV-II-m-B-13277

Datare: 1896


Hahn Jakab mezeskalacsos haz

Casa de lemn Hahn Jakab

str. Apafi Mihály nr. 1

LMI: CV-II-m-B-13278

Datare: 1817


Finta Haz

Casa Finta

Curtea 12 nr. 1.

LMI: CV-II-m-B-20307

Datare: sec. XVIII.

Dărâmată: 1972, reconstruită: 1978


Jancso Mozes haz

Casa de lemn Jancsó Mózes

Curtea 51 nr. 2

LMI: CV-II-m-B-13279

Datare: 1834


Reformatus templom

Biserica reformată

P-ța Gábor Áron

LMI: CV-II-m-B-13280

Datare: 1770–1782, transf. după marele incendiu: 1838–1839


Turoczi Mozes Haz

Casa Turóczi Mózes

P-ța Gábor Áron nr. 9

LMI: CV-II-m-B-13281

Datare: 1843


Veres Haz

Casa Roșie (Veres)

P-ța Gábor Áron nr. 19

LMI: CV-II-m-B-13282

Datare: sec. XVIII


Szocs Matyas Haz

Casa Szőcs Mátyás, cu poarta de zid

str. Gării nr. 16

LMI: CV-II-m-B-13283

Datare: 1836


Nagy Jafet Haz_TL_003

Casa Nagy Jáfet

str. Gării nr. 21

LMI: CV-II-m-B-13284

Datare: 1829


Wertan HAz

Casa Wertán

str. Gării nr. 24

LMI: CV-II-m-B-13285

Datare: 1902


Oregotthon

Fostul Azil de Bătrâni

Azi: Spitalul Municipal-secția pediatrie

str. Gării nr. 35

LMI: CV-II-m-B-13286

Datare: 1897


Cizmadia Ceh szekhaza_TL

Fostul sediu al Organizației Melteșugărești a Cizmarilor

Azi: locuință cu spațiu comercial

str. Independenței nr. 4

LMI: CV-II-m-B-13287

Datare: 1910


Szekely Katonanevelde

Fosta școală militară

str. Independenței nr. 6

LMI: CV-II-m-A-13288

Datare: 1819–1823


Kantai katolikus gimnazium

Fostul Gimnaziu catolic din Kanta

Azi: parțial Cantină de Ajutor Social

str. Kanta nr. 8

LMI: CV-II-m-B-13289

Datare: 1751


Minorita kolostor

Mănăstirea Minoriților

str. Kanta nr. 10

LMI: CV-II-a-A-13290

Datare: sec. XVIII-XX


Szentharomsag katolikus templom

Biserica ”Sf. Treime”

str. Kanta nr. 10

LMI: CV-II-m-A-13290.01

Datare: 1722–1795


Minorita Rendhaz_TL_003

Claustru

str. Kanta nr. 10

CV-II-m-A-13290.02

Datare: 1740–1828


Nepomuki Szent Janos kapolna

Capela Sf. Ioan Nepomuk

str. Kanta nr. 10

LMI: CV-II-m-A-13290.03

Datare: sec. XVIII-XX


Barokk kapu

Poarta barocă

str. Kanta nr. 10

LMI: CV-II-m-A-13290.04

Datare: 1807


Takarekpenztar

Fosta Casă de Economii

Azi: sediul Trezoreriei Mun. Tg. Secuiesc

str. Kossuth Lajos nr. 10

LMI: CV-II-m-B-13291

Datare: 1872


Lakohaz Petofi 11_3

Casă

str. Petőfi Sándor nr. 11

LMI: CV-II-m-B-13292

Datare: 1903


Lakohaz Petofi 28_1

Casă

str. Petőfi Sándor nr. 28

LMI: CV-II-m-B-13293

Datare: 1835


Kaszino elso nyomda

Fostul Casino – sediul primei tipografii

Azi: Spitalul Municipal, secția pediatrie

str. Școlii nr. 1

LMI: CV-II-m-B-13294

Datare: înc. sec. XIX


Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”

str. Vásárhelyi Péter nr. 1.

LMI: CV-II-m-A-13295.01

Datare: 1754, modificare: 1783


Ortodox parohia

Casa parohială ortodoxă

str. Vásárhelyi Péter nr. 1

LMI: CV-II-m-A-13295.03

Datare: 1838–1845


Ortodox templom haranglab

Clopotniță de lemn

str. Vásárhelyi Péter nr. 1

LMI: CV-II-m-A-13295.02

Datare: 1795


 

Monumente istorice de importanță locală

 

– Fostul sediu al Societății meșteșugărești a măcelarilor (1908) – str. Petőfi Sándor nr. 3

– Casă în stil neobaroc (sf. sec. XIX) – str. Petőfi Sándor nr. 12. (azi: Biblioteca Municipală ”Báró Wesselényi Miklós”)

– Parohia reformată (1906) – str. Școlii nr. 8

– Fosta școală confesională reformată (1906) – str. Școlii nr. 6

– Conacul Turóczi (înc. sec. XIX) – str. Ady Endre nr. 21

– Clădirea fostei fabrici de bere Török (1862) – str. Vásárhelyi Péter nr. 3

– Vigadó (1903–1904) – P-ța Gábor Áron nr. 21 (azi: Casa de cultură)

– Gimnaziul superior catolic (1905) – Kanta u. 23. (azi: Liceul Teoretic „Nagy Mózes”)

– Atelierul fotografic Bogdán (sec. XIX) – Curtea 40 nr. 3

– Spitalul Rudolf (sec. XVIII) – str. Gării nr. 23

– Clădirea fostei cazarme (sec. XVIII) – str. Ady Endre nr. 9

– Vechea parohie reformată (înc. sec. XVIII)