Consilier
Uniunea Democrată Maghiară din România
Președinte / Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism și Membru / Comisia pentru sănătate şi protecţie socială