La data de 28 aprilie 2022, Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc a avut ședința ordinară de consiliu, unde au votat asupra unsprezece puncte, dintre care rectificarea bugetului, regulamentul parcării de plată pentru mașinilie 100% electrice și statutul primăriei.

 

Primul punct al ordinii de zi face referire la rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Secuiesc, iar în al doilea punct al ordinii de zi s-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 și raportul de audit firmei Parcuri Industriale Târgu Secuiesc.

 

În al treilea punct al ordinii de zi s-a aprobat regulamentul de funcționare al sistemului de staționarea și parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc. Astfel, abonamentele pentru vehiculele 100% electrice, se eliberează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice care fac dovada că sunt proprietari unor astfel de autovehicule sau au un contract de leasing pentru autovehiculul/vehiculul respectiv. Abonamentele pentru vehiculele 100% electice se imprimă pe hârtie de culoare verde și au dreptul de a staționa pe timp nelimitat în orice parcare cu plată din municipiul Târgu Secuiesc.

 

Cel de-al patrulea punct al ordinii de zi se face referire la aprobarea organigramei, a statelor de funcții al aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice ale Primăriei municipilui Târgu Secuiesc. Se acceptă astfel, înființarea unui post de auditor, clasa I, grad profesional principal cu normă întreagă la Compartimentul Audit.

 

În cel de-al cincilea punct al ordinii de zi  s-a aprobat Statutul Municipiului Târgu Secuiesc. În cel de-al șaselea punct al ordinii de zi se stabilesc taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public din zona Stadion și Sala Polivalentă „Kicsid Gábor” cu ocazia organizării „Zilele sportive KSE 2022”.

 

În cel de-al șaptelea punct al ordinii de zi se acceptă lista manifestărilor cultural-sportive care se vor desfășura în aer pe teritoriul municipiului, iar în cel de-al optulea punct al ordinii de zi a fost aprobată schimbarea denumirii Liceul Teologic Reformat din Târgu Secuiesc, în „Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán”. Al noulea punct al ordinii de zi aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritatea a cererilor de locuințe, care este valabil din data de 1 aprilie 2022 până în data de 31 decembrie 2022.

 

Cel de-al zecelea punct al ordinii de zi are în vedere aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiulul Târgu Secuiesc pentru anul 2022. În următorul punct al ordinii de zi a urmat aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc care începe din data de 1 martie 2022. În ultimul punct al ordinii de zi a fost aprobată dezlipirea unui teren în două loturi (lot. 1: suprafață de 17100 mp; lot. 2: suprafață de 400 mp).

 

Stagiar: Keresztény Beatrix


9 mai 2022