Consiliul Local din Târgu Secuiesc și-a ținut prima ședință de consiliu din 2021, la care a trebuit să se ia decizii în 21 puncte de pe ordinea de zi. Cele mai importante dintre acestea: pornește programul primăriei de sprijinire a familiilor numeroase, s-a modificat regulamentul referitor la parcare și lista de prioritate, respectiv ar fi deschisă partea înspre parc a străzii Molnár Józsiás.

 

În primele patru puncte de pe ordinea de zi au figurat modificarea actului constitutiv a firmei Gosp Com, precum și aprobarea micșorării capitalului social; comandarea unui studiu referitor la gospodărirea comunală, respectiv aprobarea modificării contractului încheiat între județul Covasna și Eco Bihor Srl, precum și modificarea hotărârii de consiliu referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor.

 

În prezentarea punctului cinci primarul Bokor Tibor a relatat: printre planurile sale pe termen lung figurează deschiderea înspre parc a străzii Molnár Józsiás, pentru asta ar exista posibilitate prin fosta grădinărie. Terenul amintit însă acum este nearanjat și se află pe el și câteva imobile aflate într-o stare degradată, care vor fi demolate, iar clădirea impozantă va fi reînnoită. Pentru ca asta să devină realitate și să poată fi începută construcția, imobilul din strada  Molnár Józsiás trebuie trecută din proprietatea orașului Târgu Secuiesc în proprietate privată.

 

În următoarele puncte de pe ordinea de zi s-a votat despre darea în folosință a unui teren din strada Fortyogó, care reprezintă cadrul unui program de construire de locuințe; au fost modificate condițiile de darea în folosință cu scutire de taxă;  a fost aprobată procedura de comandă a unui proiect referitor la reparația unei infrastructuri de telecomunicație și tehnologie a informației; s-a votat despre organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ; au fost stabilite valorile burselor; a fost numită o comisie pentru evaluarea performanței de specialitate a notarului principal; și au fost aprobate lucrările de interes public pentru anul 2021. Pe lângă asta, a fost aprobată structura de personal a Spitalului Orășenesc, precum și înregistrarea evidenței agricole în format electronic și s-a votat despre aderarea orașului Târgu Secuiesc la convenția primarilor denumită „Climă și energie”.

 

Punctele 16 și 17 au modificat regulamentul de parcare tip reședință. În cel de mai înainte s-a decis că între orele 6 seara și 6 dimineața în parcările de reședință nu pot staționa dube sau microbuze, mașini de transport mărfuri, remorci, rulote și mașini agricole. În cel din urmă a fost modificată lista de prioritate a locuitorilor îndreptățiți pentru parcare, în așa fel încât cei care trăiesc cu handicap să beneficieze de prioritate, respectiv dacă rămâne loc de parcare, să poată licita și persoane care au două mașini sau beneficiază și de garaj, bineînțeles în limita locurilor – a subliniat viceprimarul Szilveszter Szabolcs, inițiatorul hotărârii.

 

După asta, Consiliul Local din Târgu Secuiesc a votat sprijinirea acelor familii care cresc trei sau mai mulți copii. Acesta va fi un program de completare a lipsurilor, care îi va ajuta pe familiile cu mai mulți copii în așa fel ca la prestațiile instituțiilor aparținătoare primăriei să poată avea acces cu o reducere de cincizeci la sută, respectiv să beneficieze de parcare gratuită. Cu privire la acest program vom reveni cu detalii.

 

În ultimele trei puncte de pe ordinea de zi a fost modificat Actul constitutiv al Fundației Culturale Vigadó, conform căruia l-au introdus printre membri curatorului și pe viceprimarul Szilveszter Szabolcs  și a fost aprobată documentația de cadastru referitoare la delimitarea și divizarea imobilului cu nr. 10 din strada Abatorului.


29 ianuarie 2021