La ședința ordinară de consiliu din luna ianuarie a Consiliului Local Târgu Secuiesc a fost adoptată hotărârea care prevede susţinerea familiilor cu minim trei copii. Programul multianual conține mai multe facilități pentru familii numeroase care au reședința la Târgu Secuiesc. Proiectul de hotărâre a fost înaintată de viceprimarul Szilveszter Szabolcs, și a fost votată de toți consilierii orașului. Pentru anul 2021 cererile, împreună cu dosarul conţinând documentele necesare se depun până la data de 25 februarie 2021 la sediul Primăriei (registratură).

 

Condiții:

a) familia/persoana singură să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Secuiesc;

b) unul dintre părinţii/persoana care au/are în întreţinere trei copii să realizeze venituri impozabile, indiferent de sursa de venit;

c) să nu aibă datorii la bugetul local;

d) copiii aflaţi în întreţinere să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult de 20 absenţe nemotivate/an (cu excepția celor înscriși la grădinițe)

 

Categorii de facilităţi:

a) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările tip rezidenţiale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, dacă în momentul cererii, în zona domiciliului există asemenea locuri libere, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească cerințele Regulamentului de atribuire;

b) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările publice aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc;

c) reduceri de 50% la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc (Casa de Cultură Vigadó – Teatrul Orășenesc Udvartér Teátrum);

d) reduceri de 50% la biletele de acces la patinoarul artificial Deme László;

e) reduceri la biletele de acces și abonamente la bazele sportive.

 

Acte necesare:

a) cerere tip;

b) actele de identitate ale membrilor familiei (carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere);

c) acte doveditoare privind realizarea venitului impozabil a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere trei copii;

d) acte doveditoare din care rezultă că au trei copii în întreţinere;

e) declaraţie tip pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere;

f) fotografii ale membrilor familiei pentru care se eliberează legitimație tip;

g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor (pentru preșcolari adeverință privind înscrierea la grădiniță);

e) dovada achitării obligațiilor fiscale către Biroul Taxe și Impozite.


1 februarie 2021