A fost semnat contractul pentru extinderea și dotarea infrastructurii ambulatorii din Târgu Secuiesc. Pe lângă renovarea clădirii existente, o nouă aripă va fi adăugată la unitatea de sănătate, care va fi dotată cu cabinete medicale suplimentare. Durata de realizare estimată a investiţiei este de 24 luni.

 

DESCRIERE FUNCŢIONALĂ

În prezent clădirea adăpostește cabinete de specialitate în regim ambulatoriu:  Cardiologie, Psihiatrie, Ortopedie cu sală de ghipsări la parter, şi Psihologie,  Dermatologie, O.R.L, Medicină internă și un cabinet Stomatologic (medic stomatolog extern) la etaj.

 

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

TEMA DE PROIECTARE

Serviciul ambulator ce face obiectul studiului se consideră de capacitate medie, deservind o populație de 20 500 locuitori din municipiu, acoperind serviciile ambulatorii pentru o populație din teritoriu de maxim 60 000 locuitori. Nr. de consultații zilnice ce pot fi realizate este de 400-450 consultații/zi în funcție de program.

 

Reabilitarea clădirii existente a policlinicii (exclusiv locuințele de serviciu din mansardă):

–     reabilitarea sistemelor de instalații și parțial a finisajelor arhitecturale;

–     dotarea cu sistem de ventilare mecanică în sistem centralizat la nivelul holurilor;

–     reconfigurarea zonei de acces și a zonei grupurilor sanitare, amenajarea unui acces secundar pentru evacuare în caz de incendiu cu rampa de acces adecvat pentru persoane cu disabilități locomotorii;

–     aducerea ansamblului la standardele cerute prin normele de securitate la incendiu și siguranța în exploatare în vigoare;

–     reorganizare funcțională în concordanță cu extinderea infrastructurii ambulatorii;

–     realizarea traversării între cele două clădiri a fluxurilor de oameni și a sistemelor de instalații;

–     dotarea integrală cu mobilier și echipamente medicale aferente cabinetelor și spațiilor de tratament;

–     reamenajarare spații exterioare;

–     amenajare acces dinspre strada Gării cu alee pietonală, circulație auto și locuri de parcare.

(funcțiuni existente: parter: fișier, grupuri sanitare, cardiologie, psihiatrie, ortopedie, medicină internă, ORL, dermatologie, psihologie, stomatologie)

 

Extindere cu corp nou de clădire complet dotat și reorganizarea funcțională a întregului ansamblu, adoptând funcțiunile noi:

–     cabinete medicale pentru consultații de specialitate: pediatrie, planificare familială, obsterică-ginecologie, neurologie, chirurgie, urologie, diabetologie și boli de nutriție, oftalmologie, gastro-enteorologie, fizioterapie și recuperare medicală (suprafețele cabinetelor între 16-24 mp);

–     camere pentru tratamente pentru  6-8 cabinete, după necesități (supraf. 16-24 mp);

–     sterilizare strict necesară pentru instrumente medicale utilizate în cadrul policlinicii;

–     circulații cu spații pentru așteptare integrate;

–     ascensor de persoane pentru pacienti cu dificultăți în deplasare;

–     scară interioară de legătură între nivele și pentru evacuare în caz de incendiu;

–     grup sanitar pacienți (pe sexe la fiecare nivel) și boxă curățenie;

–     birou administrativ;

–     spațiu pentru personal: vestiar + grup sanitar;

–     spații tehnice – centrală termică, centrală de ventilație (grup electrogen).

 

Valoarea totală

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA exprimat în mii lei este de 10.678.052,24 mii lei, din care 10.453.923,15 mii lei nerambursabil, contribuția proprie este 2%, adică 224.129,09 lei.

 

Durata de realizare

Durata de realizare estimată a investiţiei este de 24 luni din care 22 luni efective se pot executa lucrări.

 


4 septembrie 2019