Noul consiliu local din Târgu Secuiesc a ținut joi prima sa întâlnire oficială. La ședința consiliului, s-a decis componența comisiilor, au depus jurământul alți doi consilieri și apoi a fost ales noul viceprimar al orașului, dr. Szilveszter Szabolcs, inginer de mediu.

 

Consiliul Local din Târgu Secuiesc a desemnat mai întâi președintele ședințelor, această sarcină va fi îndeplinită în următoarele trei luni de către Bejan András. Consilierii Kiss Levente Csaba și Biszak László István au depus jurământul, celui precedent nu i-a fost oficializat mandatul de către Prefectură până la data înregistrării, cel din urmă a lipsit de la sesiunea de constituire din interes de serviciu. După depunerea jurământului, viceprimarul municipiului Târgu Secuiesc a fost ales cu vot secret, care cu 17 voturi, adică după o decizie unanimă a putut prelua această funcție. La ședința de consiliu Szilveszter a spus: „Aș dori ca munca administrației publice să fie mai transparentă în relaţie cu cetăţenii, să le fie prezentate acestora diferitele procese, respectiv să fie implicați în luarea deciziilor, într-un cuvânt aș dori ca activitatea primăriei să devină mai deschisă pentru cetățeni. ”

 

După asta, primarul Bokor Tibor a făcut propunere cu privire la componența comisiilor de specialitate, care a fost acceptată de asemenea în unanimitate de către consilieri. Din Comisia economică și juridică fac parte Dávid Sándor, Gáspár Zsolt, Lukács László, Szigethy Kálmán și Balázs József Attila; în cadrul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport lucrează Nagy Babos Tamás, Papp Gyöngyike, Bejan András, Szigethy Kálmán și Ilyés Botond; în cadrul Comisiei sociale și de sănătate își vor desfășura activitatea Gáspár Zsolt, Biszak László István, Molnár Lajos Zoltán, Szász Szabolcs și Szabó István; iar în Comisia de urbanism au fost aleși Hegedüs Ferenc, Dávid Sándor, Kiss Levente Csaba, Molnár Lajos Zoltán și Czipa Loránd. Președinții și secretarii comisiilor vor fi aleși în cadrul primei ședințe.   


12 noiembrie 2020