În total, au fost evaluate și aprobate de către comisia de evaluare și selecționare 32 de proiecte, depuse de 27 asociații. Evaluarea a avut loc la 20 martie 2023. Valoarea totală acordată a fost 100.000 de lei. Aplicațiile câștigătoare găsiți: aici


21 martie 2023