Primăria Municipiului Târgu Secuiesc atrage atenția persoanelor fizice și juridice care figurează la data de 31.03.2020 cu impozite și taxe locale restante din anii precedenți, că se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu excepția obligaţiilor de plată rezultate din raporturi juridice contractuale, dacă până la data de 15 decembrie 2021 achită toate obligațiile restante.

 

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot depune o notificare (formular tipizat pus la dispoziție de către Biroul Impozite și Taxe Locale) adresată organului fiscal local, cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 

Pentru anularea obligațiilor bugetare accesorii, până la data 15 decembrie 2021 inclusiv, trebuie achitat prin orice modalitate prevăzută de lege (prin transfer bancar, la caseria instituției prin bani lichizi sau card bancar) toate obligațiile bugetare principale care sunt incluse în certificatului de atestare fiscală, inclusiv amenzile de circulație.

 


3 noiembrie 2021