Aproape 2,9 milioane lei vor fi investite până la sfârșitul anului viitor pentru îmbunătățirii gestionării energiei și reducerii consumurilor la Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, secția Chirurgie, pe baza unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, semnat azi, 28.03.2018, la sediul Primăriei din acest oraș, de către domnul primar Tibor Bokor și directorul general ADR Centru, Simion Crețu. Cererea de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Spital Tg. Secuiesc Secția Chirurgie”, are o valoare totală de aproape 2,9 milioane lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de AM POR este 2.817.414,16 lei.

 

Acest proiect este finanțat prin Prioritatea de Investiții 3.1.B, ce vizează sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, din cadrul Programului REGIO 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, în principal prin reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exteriori, izolarea termică a placării de sol, izolarea termică a terasei și a planșeului peste parter). Prin acest proiect se vor mai realiza: instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv 56 de panouri fotovoltaice, modernizarea sistemului de ventilare mecanică, prin montarea unui sistem de ventilare bazat pe etanșeitatea asigurată de tâmplăria nouă care va fi montată. Sunt prevăzute instalații de ventilare noi, pentru asigurarea volumului de aer necesar în încăperile pentru specificul secției și va fi modernizată instalația de iluminat integrat a clădirii, prin schimbarea corpurilor de iluminat existente cu unele cu performanță superioară din punct de vedere luminotehnic și cu consum de energie mai scăzut.

 

”Municipiul Târgu Secuiesc pregătește elaborarea și depunerea mai multor proiecte în domeniul reducerii consumului de energie și proiecte pentru măsurile de mobilitate urbană din cadrul priorității de investiție 3.2 a Programului REGIO. În acest sens, aceste preocupări au fost incluse în strategia integrată de dezvoltare urbană al municipiului și este în curs de pregătire Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Și în precedenta perioadă de finanțare am derulat contracte cu resurse nerambursabile din cadrul POR 2007-2013, atât pentru mediul educațional, cât și pentru revitalizarea unor foste situri industriale poluate. Considerăm că, pentru pacienții Spitalului Municipal și pentru întreaga populație din zonă, lucrările de reparații și consolidare, de reabilitare, de modernizare și eficientizare energetică a Secției de Chirurgie vor fi bine-venite și vor determina scăderea cheltuielilor legate de încălzire”, a declarat domnul primar Tibor Bokor.

 

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Spital Tg. Secuiesc Secția Chirurgie” prevede un termen până la sfârșitul lunii decembrie 2019, pentru realizarea lucrărilor de reparații și consolidare, de reabilitare termică la Secția de Chirurgie. Toate lucrările vor avea la bază recomandările și soluțiile tehnice stabilite prin expertiza tehnică de rezistență și auditul energetic, fiind realizate în etape, astfel încât activitatea pacienților și a personalului să fie afectată cât mai puțin. Principalele rezultate anticipate ale acestui proiect sunt reducerea consumului de energie totală în clădirea reabilitată cu mai mult de 500 mii KWh/an, reducerea de peste 2,5 ori a nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (în echivalent tone de CO2), precum și reducerea de peste 3,5 ori a consumului anual de energie primară, după finalizarea proiectului. Valoarea totală a acestui proiect este de 2.899.164,99 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de AM POR este 2.817.414,16 lei.

 

”Apelul de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice din Regiunea Centru este foarte important pentru comunitățile locale, fapt demonstrat de pregătirea de către autoritățile publice locale a unui număr de 87 proiecte spre finanțare, a căror valoare totală este de aproape 660 milioane lei. Spre comparație, alocarea financiară regională este de doar 186,6 milioane lei și, chiar în condițiile în care au fost respinse 23 de cereri de finanțare, cele rămase în selecție solicită aproape dublul sumei disponibile. Prin acest proiect, cetățenii municipiului Târgu Secuiesc vor constata creșterea confortului termic în Spitalul Municipal, ceea ce înseamnă implicit alinierea la standardele europene în asigurarea calității serviciilor medicale”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.  

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Alba Iulia, 28.03.201829 martie 2018