Conform Hotătârii cu nr. 116 din 24.10.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna, accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării. Testul PCR are valabilitate de 72 ore, testul antigen rapid are valalbilitate de 48 ore.

 

În conformitate cu modificarea H.G 1090/2021 prin H.G. 1161/25.10.2021, fac excepție persoanele care plătesc amendă sau care necesită servicii medicale și prestații sociale (de exemplu, depunând o cerere de ajutor pentru încălzire). Cererile de acest tip trebuie raportate colegilor la intrarea în clădire, care vă vor sta la dispoziție.

 

În cazul în care nu dețineți cartea verde sau actele doveditoare menționate mai sus, propunem utilizarea mijloacelor electronice, e-mail sau telefon, prin următoarele contacte:

 

Registratura generală: Imreh Zsuzsanna, zsuzsanna.imreh@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 125

Oficiul juridic: Kolumbán Boglárka, boglarka.kolumban@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 130

Biroul de urbanism: Demeter Enikő, eniko.demeter@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 118

Cadastru: Mikola Gyula, gyula.mikola@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 133

Serviciul HR și autorizații: Tóth Árpád, arpad.toth@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 132

Taxe și impozite locale: Kovács Éva, eva.kovacs@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 124

Biroul agricol: Becsek Antal, antal.becsek@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 119

Starea civilă: Kovács Mária, maria.kovacs@kezdi.ro, 0267-361 974, int. 122 / 0725-658 472

Direcția Socială: Szabó Erzsébet, erzsebet.szabo@kezdi.ro, 0267- 361 974, int. 114

Evidența Persoanelor: 0267-360 830


27 octombrie 2021