Primăria Municipiului Târgu Secuiesc și Assa Divi Srl din Ungaria organizează în anul acesta între 14-17 mai Expoziția și Târgul de Plante Ornamentale la Târgu Secuiesc, în parcul Molnár Józsiás. La manifestarea de patru zile, care urmează la rând pentru a șaptea ocazie, producători locali și comercianți își oferă plantele și florile. În acest an, ca noutate, organizatorii se pregătesc cu prezentări de produse de plante ornamentale, oferta se lărgește cu orhidee și cu plante de cameră mediteraneene.

 

Programul oferit pe timpul târgului:

 

14 mai, joi

 

9:00      Registrația expozanților  

9:30      Grădină de basm în organizarea Asociației Bóbita: îndeletniciri pentru copii și programe de întreagă zi referitoare la copii.

10:00    Târg meșteșugăresc în Strada Meșterilor în organizarea Asociației de Artă Populară din trei Scaune Barabás Zsombor.

16:00    Extragere de tombolă

17:00    Deschidere de sărbătoare

               Protectorul principal al manifestării: Bokor Tibor, primarul orașului Târgu Secuiesc

               Oaspetele manifestării: Krébecz József, administratorul Assa Divi Srl., coorganizator

La deschidere colaborează fanfara și grupa de majorete al Clubului Copiilor.

Dirijează: Gyergyai Barna.  Pe majorete le-a instruit Kis Katalin.

 

15 mai, vineri

 

9:00      Muzică în aer liber

9:30      Grădină de basm în organizarea Asociației Bóbita: îndeletniciri pentru copii și programe de întreagă zi referitoare la copii.

10:00    Târg meșteșugăresc în Strada Meșterilor în organizarea Asociației de Artă Populară din trei Scaune Barabás Zsombor.

11:30     Extragere de tombolă

12:00    Programul Grupei de Dans Popular Fergettyű (grupa de dans al Liceului Tehnologic  Apor Péter): dansuri din Ciucul de Sus și Câmpia Transilvaniei  

13:00     Spectacolul elevilor de la secția de muzică a Școlii Molnár Józsiás

14:00    Programul Grupei de Dans Popular Gyöngyvirág (grupa de dans al Liceului Pedagogic a Bod Péter)

15:00    Programul grupei de dans popular al Liceului Teoretic Nagy Mózes.

I-a instruit: Pákó Alpár

15:30     Programul grupelor de la Căminul de Zi Manócska: două grupe mari și două grupe mixte române. I-a instruit: Cristea Mihaela, Ladaru Adina, Gergely Judit, Czipa Melinda, Deszke Enikő, Demeter Csilla, Rusu Monica și Szőke Éva Mónika.

16:30     Extragere de tombolă

17:00     Programul grupei de dans secuiesc al Clubului de Pensionari Maassluis

17:30     Programul grupei de dans Harmatfű (Casa de Cultură Vigadó). Coreograf: Virág Endre

 

16 mai, sâmbătă

 

9:00      Muzică în aer liber

9:30      Grădină de basm în organizarea Asociației Bóbita: îndeletniciri pentru copii și programe de întreagă zi referitoare la copii.

10:00    Târg meșteșugăresc în Strada Meșterilor în organizarea Asociației de Artă Populară din trei Scaune Barabás Zsombor.

11:00     Dansul modern al Grădiniței  Benedek Elek. I-a instruit: Tubák Klára și Léva Emőke

11:30     Extragere de tombolă

12:00    Programul Școlii Generale Petőfi Sándor: dansuri moderne cu participarea claselor IV.B, VII.B și VI.A.

14:00    Prezentare de plante decorative

16:00    Extragere de tombolă

 

17 mai, duminică

 

9:00      Muzică în aer liber

9:30      Grădină de basm în organizarea Asociației Bóbita: îndeletniciri pentru copii și programe de întreagă zi referitoare la copii.

10:00    Târg meșteșugăresc în Strada Meșterilor în organizarea Asociației de Artă Populară din trei Scaune Barabás Zsombor.

11:00     Apariția ansamblului de copii  MiniSnaps, instructor: Cserkész Emese

11:30     Extragere de tombolă

14:00    Prezentare de plante decorative

16:00    Extragere de tombolă

 

Organizatorii își rezervă dreptul de modificare a programului.


6 mai 2015