Stimate Cetățean al municipiului Târgu Secuiesc,

 

Primăria Târgu Secuiesc derulează în prezent activitățile necesare actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Târgu Secuiesc.

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții.

 

Obiectivele principale ale PMUD sunt:

 

– promovarea spre finanțare și implementare a proiectelor ce vizează sectorul transporturilor;

– asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;

– îmbunătățirea siguranței și securității;

– reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

– îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;

– creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu.

 

Astfel, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul nostru de a îmbunătăți mobilitatea și calitatea vieții în orașul nostru prin completarea prezentului chestionar. Acesta conține 28 întrebări și nu vă solicita informații privind identitatea (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor PMUD vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

 

Chestionar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLH6scOuHCkL1Xe_9vmVOGf9zlQBS9p0-J–RJ09zUCri7g/formResponse


5 octombrie 2021