S-au adeverit temerile celor din Târgu Secuiesc, la presiunea ministerului, inspectoratul școlar județean a luat o decizie, care a pus în pericol viitorul Clubului Sportiv Nagy Mózes dispunător de un trecut de aproape cinci decenii. A devenit incertă soarta celor patru conducători de secții, respectiv ai celor peste 150 de sportivi minori prin faptul că instituția a fost anexată la ISK din Sfântu Gheorghe.

 

Despre detaliile cazului au ținut o conferință de presă primarul Bokor Tibor și conducătorul instituției Bejan András, în compania conducătorilor de secții, în sala de tenis de masă denumită de la răposatul Dobolyi Aladár. Școala sportivă din Târgu Secuiesc s-a înființat în toamna lui 1971, a figurat sub această denumire până în 1976, însă de-a lungul anilor a avut și mai multe denumiri, în prezent funcționează ca Clubul Sportiv Școlar Nagy Mózes în cadrul Liceului Teoretic Nagy Mózes. Cadrul juridic special al statutului este susținut de legea învățământului din 2011, în țară sunt în această situație alte 61 de școli sportive. Târgu Secuiesc nu poate avea școală sportivă care dispune de un fond juridic independent și pentru că în 2010 inspectoratul școlar județean a redus două secții (hochei pe gheață și fotbal), astfel cele patru secții existente – tenis de masă, jiu-jitsu, handbal și baschet – funcționează doar cu patru grupe de copii, ca școală sportivă separată ar avea drept la existență, dacă ar avea în funcțiune cel puțin 25 de grupe.

 

În pericol viața sportivă din Târgu Secuiesc

 

– Luni i s-a comunicat prin adresă  conducerii școlii, că consiliul de administrație al inspectoratului școlar a cedat presiunii ministerului și, în loc să înființeze un club sportiv care dispune de o personalitate juridică, reorganizează CS Nagy Mózes existent în așa fel, încât devine parte a școlii sportive din Sfântu Gheorghe. Asta va duce cu adevărat, nu pe termen lung, ci pe termen scurt, la încetarea vieții sportive instituționalizate din Târgu Secuiesc – a formulat cu pesimism directorul Bejan András după care au făcut mai multe propuneri pentru remedierea situației: repornirea secției desființate, angajarea mai multor profesori de specialitate, lărgirea grupelor.

 

La presiunea Curții de Conturi, cei de la finanțe au solicitat ministerului învățământului să pună la vedere situația financiară a școlilor sportive amintite și pentru înlăturarea suprapunerilor ivite în contabilitate, sau să comaseze cluburile sportive care funcționează doar ca secție cu o personalitate juridică, sau să fie anexate la o unitate mai mare. Școala sportivă din Târgu Secuiesc s-a întreținut din două feluri de finanțare: din suma vărsată de către ministerul învățământului au achitat salariul profesorilor și deplasările, respectiv s-au administrat dintr-un buget adăugat, în cazul din prezent datorită primăriei din Târgu Secuiesc. Asta înseamnă că primăria a achitat cheltuielile de funcționare a sălii de judo, respectiv tenis de masă, respectiv celelalte așezăminte sportive au fost puse la dispoziția CSNM gratis.

 

Și inspectorul general e complice

 

– Convingerea mea este că un birocrat din București vrea să distrugă o rețea funcțională, tradițională și eficace cu ajutorul inspectoratului școlar județean, de aceea condamn echivoc atitudinea inspectorului general. Nu ne vom da bătuți, pe de o parte vom chema în sprijinul nostru reprezentanța noastră parlamentară, pe de altă parte vom proceda și pe cale juridică, deocamdată oficiul primăriei n-a primit încă o adresare oficială în această cauză – a conchis primarul Bokor Tibor.

 

Edilul a relatat, oficiul primăriei a trimis propunerea sa referitoare la rețeaua școlară pe anul școlar 2017-2018 la 10 noiembrie anul trecut, în care a figurat fără echivoc și școala sportivă, asta a fost aprobată de către inspectorul general la 13 ianuarie 2017. După aproape o lună, la 15 februarie au primit de la inspectoratul școlar o adresă care, referindu-se la legile actuale, propune anexarea instituției la ISK din Sfântu Gheorghe.

 

Cu emblema orașului Sfântu Gheorghe pe tricou ?

 

Bokor Tibor ne-a amintit, ca senator a fost unul dintre elaboratorii legii învățământului din 2011, la propunerea lui au cuprins aceea precizare, după care aceste instituții pot funcționa și în continuare pe lângă licee.

 

– În subpunctul 7 al articolului 42 din legea învățământului nr.1 intrată în vigoare în 2011 este formulat explicit că aceste instituții pot funcționa legal. Pe baza acesteia aceasta este o decizie ilegală, despre care în principiu s-ar putea discuta începând cu anul școlar 2018-2019, dar nicidecum acum. După părerea mea acesta este primul pas la desființare, de acum înainte sprijinul pentru ISK va costa mai mult ministrului, deoarece imediat ce va deveni oficială, Primăria din Târgu Secuiesc nu va mai putea sprijini instituția.

 

Situația este agravată de faptul că metodologia nu este elaborată, nu se știe, cum va funcționa asta în practică, care va fi soarta obiectelor de inventar cu o valoare de aproximativ 300 mii de lei și a sălilor de sport, nemaivorbind despre protecția morală a problemei: nu va mai fi niciodată Club Sportiv Nagy Mózes, de acum înainte pe tricoul tinerilor din Târgu Secuiesc va figura Sfântu Gheorghe  … Joi de la ora 18 în sala polivalentă va avea loc o dezbatere în această cauză, la care sunt așteptați sportivii CSNM și părinții acestora.

 

Inspectorul general Kiss Imre, a relatat, aceste procese sunt rezultatele unei decizii anterioare ale ministerului, deoarece Curtea de Conturi, respectiv Direcția Generala a Finanțelor Publice  a formulat către ministerul învățământului recomandări ca pentru eliminarea suprapunerilor care se ivesc în contabilitate, sau să comaseze cluburile sportive mai mici care funcționează doar ca secție într-o personalitate juridică, sau să fie anexate la o unitate mai mare.

 

La prima solicitare din februarie a ministerului învățământului, s-a întrunit consiliul de conducere al inspectoratului școlar și a fost formulat către conducerea superioară un răspuns neutru. În martie Kiss Imre, Farkas Csaba inspectorul de specialitate, respectiv  directorul Bejan András au discutat în problema comasării sau a autonomiei și cu secretarul de stat Király András. A fost prezent și competentul care răspunde pentru problemele de personal, căruia i s-a propus că ar putea fi lărgit Clubul sportiv din Târgu, până când va putea face față efectivului de 9 persoane necesar pentru autonomie, însă nici la asta, nici la propunerea că această reorganizare este în contradicție și cu unele articole ale legii învățământului, nu au primit un răspuns meritoriu.

 

Farkas Csaba a încercat încă o dată să argumenteze la secretarul de stat al ministerului învățământului în interesul Clubului Sportiv din Târgu, căci conform legii învățământului, funcționează legal și bine și dispune de condiții bune pentru derularea activităților variate și a concursurilor, pe când cel din Sfântu Gheorghe nu are nimic. Însă atunci s-a conturat că, cu excepția Covasnei și Brașovului, fiecare județ al țării a efectuat aceste comasări. La urmă, săptămâna trecută, inspectoratul din județul Covasna a primit somația să rezolve situația, așa consiliul de administrație s-a întrunit din nou și a decis despre comasare.

 

– Clubul sportiv din Târgu Secuiesc nicidecum nu poate fi o unitate financiară separată (nici până acum n-a fost), căci cu cei 4 angajați și cele opt grupe e departe de cei 300 de copii și 25 de grupe necesare autonomiei. Dar rămâne și cerem să funcționeze bine, doar contabilitatea va fi efectuată la Sfântu Gheorghe – a potolit spiritele inspectorul general.

 

Însă în inspectorul general Farkas Csaba mai sunt întrebări:

 

De ce trebuie stricat ceva, care funcționează, în loc să fi făcut explicit modul de decontare? În gloria cui vor concura de acum înainte sportivii din Târgu Secuiesc, dacă vor fi anexați aici la unitatea din Sfântu Gheorghe? Și cum va putea finanța Târgu Secuiesc baza sportivă necesară funcționării lor, dacă sportivii nu aparțin acolo? La asta n-am primit răspuns și nu există precedent, nu știm ce va fi. Așa totul este un nonsens.

 

Sursă: Székely Hírmondó

 


29 martie 2017