În perioada 7-9 septembrie 2020, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc va distribui măștile de protecție acordate în baza prevederilor OUG nr. 78/2020, unor categorii sociale defavorizate. În total vor fi distribuite 962 de pachete, câte 50 de măști pentru fiecare beneficiar.

 

Categoriile de persoane beneficiare:

– persoanele din familiile beneficiare de ajutor social

– persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

– pensionarii sistemului public de pensii ai căror drepturi sunt de până la 704 inclusiv

– persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 si 58 din Legea nr. 448/2006

 

Astfel, pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social și cele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei distribuirea se va realiza la sediul Cantinei de ajutor social, din strada Kanta nr. 8, în inervalul orar 9-15, în baza actului de identitate al titularului.

 

Pentru persoanele încadrate în grad de handicap, care au ca venit exclusiv indemnizația de handicap, distribuirea se va realiza la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, P-ța Gábor Áron nr. 24, camera 5, în inervalul orar 9-15, în baza actului de identitate al titularului.

 

Pentru pensionarii din sistemul public de pensii, ale căror venituri sunt sub 704 lei, măștile de protecție se vor distribui la domiciliul acestora.

 

Beneficiarii din satul Lunga, indiferent din ce categorie fac parte, vor putea ridica măștile de protecție din magazinul Anda Panda din sat, în intervalul orar de deschidere al magazinului.

 

Beneficiarii au dreptul la acordarea setului de măști o singură dată, chiar dacă aparțin mai multor categorii. Distribuirea măștilor se va face în baza prezentării actului de identitate și a semnării în lista de distribuire.

 

Persoanele care nu vor fi găsite la domiciliu, pentru înmânarea setului de măști de protecție se vor prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială, din P-ța Gábor Áron nr. 24, cu actul de identitate, începând cu data de 10 septembrie 2020.

 

Măștile rămase nedistribuite/neridicate de beneficiarii din listele inițiale se vor acorda celor înscriși pe liste suplimentare, în baza documentelor justificative: dispoziția privind acordarea ajutorului social, dispoziția privind acordarea alocației de susținere, decizia de pensionare sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul 0267-361974 int. 114 sau prin e-mail: spas.targusecuiesc@gmail.com

 


4 septembrie 2020