Administrația din Târgu Secuiesc a primit informația că Csoboth Lili, locuitoare în Turia, președinta locală a Partidului Popular Maghiar din Transilvania, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la originea și componența sedimentului transportat pe teritoriul Minei de nisip din Turia, precum și referitor la efectul acestuia asupra mediului. Punctul de vedere al Primăriei din Târgu Secuiesc în cazul expus și la conferința de presă este următorul:

 

1. Actul de acuzare prevăzut cu titlul „La Turia infectează apa subterană!” și propagarea informației la televizor s-a întâmplat în afara căutării și întrebării părților vizate (Primăria din Turia, SC Valdek Impex SRL, ca executant), autoarea acestei vești nu s-a informat prealabil despre lucrările care se desfășoară acolo.

 

2. Lichidarea stațiunii de decantare a foste fabrici de amidon din Târgu Secuiesc se desfășoară pe baza autorizației de protecție a mediului (2824/04.05.2012), cu cea mai mare precauție, corespunzător normelor de protecție a mediului.

 

3. Decantorul amintit nu este o stațiune de dejecție, deoarece aici au depozitat un timp scurt nu apă murdară, ci apa de lucru ieșită din fabrică, pe când substanța organică (în cazul de față amidonul – fiindcă au lucrat din cartofi, respectiv din porumb – deci în nici un caz nu este toxică) în mare parte s-a sedimentat. Grosimea depusă (nămol/zgură) în depozit este de 2-3 metrii. În prima fază a lucrării acest strat a fost înlăturat și în stațiune este depozitat stocat, până la neutralizare. Stratul de turbă format sub nămol este transportat în fosta mină de nisip din Turia.

 

4. Autorizarea transportului s-a petrecut potrivit dispozițiilor Hotărârii de Guvern 344/2004(cea mai exigentă hotărâre de ocrotirea a mediului, aflată în vigoare), luându-se în considerare rezultatele analizei de laborator a mostrelor luate în prealabil din sol și din apa subterană. Aceste analize și prelevare de mostre au fost efectuate de SC Bálint Analitika SRL din Budapesta.

 

5. În demararea planului, din mostrele de apă luate în 2009 (înăuntrul și în afara stațiunii deopotrivă, precum și în apropierea izvoarelor de apă minerală) s-a adeverit că stațiunea de decantare nu a infectat apele din împrejurimi (După raportul Oficiului pe Țară a Apelor Române 5552/07.09.20096 ). (Observație: Din 2008 decantorul s-a aflat în afara folosinței.)

 

6. Deoarece în mod dovedit apa provenită din fabricarea și întrebuințarea amidonului nu infectează mediul, apa care conține substanțe organice nu a atins stratul de turbă, astfel depozitarea acestuia garantat nu dăunează mediului.

 

7. Cea mai mare parte a substanțelor periculoase dăunătoare care apar din ce în ce mai des în apa fântânilor particulare din Trei Scaune provine în mod dovedit din depozitarea necorespunzătoare a gunoiului din creșterea animalelor și din îngrășămintele folosite pe pământurile arabile, fapt pentru care sunt responsabile gospodăriile private.

 

8. Copia documentației științifice, care sprijină cele descrise mai sus, poate fi studiat oricând în biroul de proiectare a Primăriei din Târgu Secuiesc, la consilierul superior Bartha János-László .


 

Invalid Displayed Gallery


5 august 2014