Marți a avut loc prima ședință lunară a Consiliului Local Târgu Secuiesc, cel mai important punct de discuție fiind adoptarea bugetului pe anul 2024. Orașul curților va avea în acest an un buget substanțial, de 164 de milioane de lei, cea mai mare parte a sumei provenind din fonduri europene și din finanțări guvernamentale specifice.

 

Bugetul pe 2024 pentru Târgu Secuiesc a crescut de la 119,4 milioane de lei anul trecut la 164,8 milioane de lei în acest an. Din suma record, 70% (114,4 milioane de lei) este destinată dezvoltării și 30% (50,4 milioane de lei) pentru funcționare. Veniturile orașului sunt formate din patru surse principale: venituri proprii de 43,7 milioane de lei, fonduri europene de 49 de milioane de lei, 68,4 milioane de lei de la bugetul de stat și restul din restanțele de anul trecut.

 

Bugetul cuprinde 66,4 milioane de lei pentru lucrări publice și dezvoltare, 31,1 milioane de lei pentru învățământ, 14,7 milioane de lei pentru rețele de drumuri, 14,1 milioane de lei pentru artă, cultură și sport, 13,6 milioane de lei pentru organele locale și administrative, dar și sume mai semnificative pentru cheltuieli sociale (7,8 milioane de lei), de sănătate (7,7 milioane de lei) și de mediu (4,6 milioane de lei).

 

Lista investițiilor semnificative (sumele sunt în RON)

 

Proiecte UE

 

Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc / 5.045.780

Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor / 1.463.560

Asigurarea infrastructurii ITS / 2.904.930

Construire locuințe NZEB plus pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ / 2.380.000

Construire și dotare creșă / 4.990.000

Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit / 410.000

Cresterea eficienței energetice a clădirii grădiniței cu program prelungit „Manócska” / 5.189.250

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe la nivelul municipiului Târgu Secuiesc / 4.750.290

Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană / 714.000

Amenajare stație de reîncărcare a vehiculelor electrice / 723.060

Extinderea și dotarea infrastructurii ambulatorii din municipiul Târgu Secuiesc / 6.330.890

Îmbunătățirea calității vieții populației (Cazarmă și DAC) / 7.304.880

Infrastructura pentru transport verde – piste pentru biciclete, parteneriat între municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina / 2.489.660

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul municipiului Târgu Secuiesc – Săsăuși / 777.000

Reabilitare, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Apor Péter” / 6.336.510

 

Fonduri asigurate de Guvernul României prin programul Anghel Saligny, CNI, AFM, PNDL

 

Bazin de înot multifuncțional verificare / 300.000

Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public / 3.137.090

Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare / 790.000

Modernizarea străzii Bem József km 58+680-59+980 / 1.600.000

Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga / 51.646.990

Modernizare și reamenajare str. Grădinii, Cernatului, Kanta, Matkó István, Bod Péter, Primăverii, Curtea 59, 60, 61, 62, str. Nagy Mózes, Școlii, Cimitirului + pista de bicilete până Sânzieni

Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „Molnár Józsiás” / 3.385.000

 

Din fondul propriu a primăriei

 

Documentație tehnică pentru reabilitarea Centrului Cultural „Vigadó” / 350.000

Documentație tehnică pentru reabilitare instalații electrice, curenți slab sediu Primărie / 250.000

Reabilitare curți în centru / Reabilitare strada Mihai Eminescu / Reabilitare strada Szőcs József / Amenajare teren și zona verde la incubatorul IT și ambulatoriu / total 4.000.000

 


31 ianuarie 2024